จับตาความสนใจซื้อบ้าน-เช่าบ้าน 10 ทำเลในกรุงเทพฯ ที่มีการระบาดสูงสุด

DDproperty Editorial Team
จับตาความสนใจซื้อบ้าน-เช่าบ้าน 10 ทำเลในกรุงเทพฯ ที่มีการระบาดสูงสุด
การระบาดระลอกที่ 3 กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการระบาดระลอกก่อนหน้ามาแล้ว ความกังวลของผู้บริโภคทำให้หลายภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก เช่นเดียวกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลายทำเลได้รับผลกระทบทั้งในแง่ของความสนใจซื้อและเช่า

ความสนใจซื้อ-เช่าของผู้บริโภคยังคงเพิ่มขึ้นในหลายทำเล

หากพิจารณาทำเลที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด (ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย) พบว่า กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ หรือ CBD, พื้นที่นอกเขต CBD และพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ แต่ความสนใจซื้อ-เช่าในหลายทำเลยังคงมีเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้
1
คลองเตย
CBD
+8%
-2%
2
ปทุมวัน
CBD
+12%
+59%
3
บางแค
พื้นที่นอกเขต CBD
+6%
+30%
4
ลาดพร้าว
พื้นที่นอกเขต CBD
+11%
-19%
5
ราชเทวี
พื้นที่นอกเขต CBD
-34%
-41%
6
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พื้นที่นอกเขต CBD
-100%
100%
7
บึงกุ่ม
พื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ
-21%
+8%
8
ภาษีเจริญ
พื้นที่นอกเขต CBD
+20%
+59%
9
บางขุนเทียน
พื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ
+6%
+23%
10
ดินแดง
พื้นที่นอกเขต CBD
+18%
+31%
หมายเหตุ: *ความสนใจซื้อ-เช่า เปรียบเทียบระหว่างเดือนเมษายนกับพฤษภาคม 2564 จากเว็บไซต์ DDproperty.com

ความสนใจซื้อบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นมากที่สุด

หากโฟกัสไปที่ประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า ประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดในช่วงที่มีการระบาดระลอกที่ 3 คือ ความสนใจซื้อบ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้นถึง 14% รองลงมาคือ ความสนใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มขึ้น 7% ส่วนความสนใจซื้อคอนโด เพิ่มขึ้นเพียง 3% จากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน
โดยผลสำรวจ Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด ที่มีผู้ทำแบบสำรวจกว่า 1,000 คน พบว่า ผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่สนใจบ้านเดี่ยวมากที่สุดถึง 53% ส่วนปัจจัยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในเลือกที่อยู่อาศัยคือ ขนาดที่อยู่อาศัย หากแบ่งตามช่วงอายุ พบว่า
 1. ช่วงอายุ 22-29 ปี ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลาง 46% ดีไซน์/งานก่อสร้าง 43% (มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุอื่น) และขนาดที่อยู่อาศัย 42%
 2. ช่วงอายุ 30-39 ปี ให้ความสำคัญกับขนาดที่อยู่อาศัย 47% ราคาเฉลี่ย 42% และส่วนกลาง 40%
 3. ช่วงอายุ 40-49 ปี ให้ความสำคัญกับขนาดที่อยู่อาศัย 51% (มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุอื่น) ส่วนกลาง 45% และราคาเฉลี่ย 37%
 4. ช่วงอายุ 50-59 ปี ให้ความสำคัญกับขนาดที่อยู่อาศัย 50% ส่วนกลาง 45% และราคาเฉลี่ย 35%
 5. ช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้ความสำคัญกับขนาดที่อยู่อาศัย 55% ส่วนกลาง 48% และราคาเฉลี่ย 38%
ส่วนความสนใจเช่านั้นสวนทางกับความสนใจซื้อพอสมควร โดยความสนใจเช่าคอนโดเพิ่มขึ้น 19% ความสนใจเช่าบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 10% และความสนใจเช่าทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ระดับราคา 1 ล้านบาทได้รับความสนใจซื้อมากที่สุด

ด้านระดับราคาของที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดในช่วงการระบาดระลอกที่ 3 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาทมากที่สุด ดังนี้
 • ราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาท ความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น 23%
 • ราคา 5-10 ล้านบาท ความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น 11%
 • ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น 11%
 • ราคา 3-5 ล้านบาท ความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น 6%
 • ราคา 1-3 ล้านบาท ความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น 3%
ส่วนระดับราคาที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจเช่ามากที่สุดในช่วงการระบาดระลอกที่ 3 ได้แก่
 • ค่าเช่ามากกว่า 30,000 บาท/เดือน ความสนใจเช่าเพิ่มขึ้น 56%
 • ค่าเช่า 20,000-30,000 บาท/เดือน ความสนใจเช่าเพิ่มขึ้น 44%
 • ค่าเช่าน้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน ความสนใจเช่าเพิ่มขึ้น 10%
 • ค่าเช่า 10,000-20,000 บาท/เดือน ความสนใจเช่าเพิ่มขึ้น 8%
จะเห็นได้ว่าความสนใจซื้อ-เช่าในหลายทำเลยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแม้จะเป็นช่วงที่มีการระบาดระลอกที่ 3 ประกอบกับราคาที่อยู่อาศัยยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน Thailand Property Market Index ฉบับล่าสุด พบว่า ดัชนีราคาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 อยู่ที่ 190 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 4% และถือเป็นดัชนีราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ 15 ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2560) จึงเป็นโอกาสของผู้ลงทุนที่อยากจะซื้อที่อยู่อาศัยในทำเลต่าง ๆ ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ขายและผู้ลงทุน ควรทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปจากโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ขายและปล่อยเช่าได้ในช่วงนี้ ส่วนในมุมผู้ซื้อควรวางแผนทางการเงินให้ดี และมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์