จำนวนลิฟต์คอนโดควรมีเท่าไหร่ถึงเพียงพอ

DDproperty Editorial Team
จำนวนลิฟต์คอนโดควรมีเท่าไหร่ถึงเพียงพอ
ลิฟต์คอนโดเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนตัดสินใจซื้อคอนโดไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาคอนโดแบบ High-Rise ซึ่งมีจำนวนหลายชั้นและมีจำนวนยูนิตพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่จะต้องใช้ลิฟต์คอนโด มีจำนวนมากตามไปด้วย ดังนั้นหากไม่อยากตัดสินใจผิดพลาด จึงไม่ควรละเลยสิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับลิฟต์คอนโดเป็นอย่างยิ่ง

ประเภทลิฟต์คอนโดมีแบบไหนบ้าง

คอนโดในปัจจุบันมีระดับราคาหลาย Segment สำหรับลิฟต์ที่ติดตั้งภายในโครงการเอง ก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะแตกต่างกันไปตามระดับ Segment ของคอนโด ซึ่งประเภทของลิฟต์คอนโดมักจะมีดังต่อไปนี้

1. ลิฟต์คอนโดแบบทั่วไป

ลิฟต์โดยสารทั่วไปที่มักพบเห็นในคอนโดตั้งแต่ระดับล่างและระดับกลาง (Economy-High Class) โดยมักจะรองรับผู้โดยสารในปริมาณ 100-200 คนต่อลิฟต์หนึ่งตัว โดยจำนวนลิฟต์จะขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตพักอาศัยในโครงการ

2. ลิฟต์คอนโดแบบล็อกชั้น

ลิฟต์โดยสารที่เพิ่มระบบความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัย โดยใช้การสแกนคีย์การ์ด เพื่อไปถึงจำนวนชั้นของยูนิตนั้น ๆ โดยตรง ไม่สามารถเข้าออกชั้นอื่นที่ไม่ใช่ชั้นพักอาศัยของตัวเองได้ โดยมักจะใช้ในคอนโด High-Rise ที่มีจำนวนชั้นและยูนิตจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกบ้าน

3. ลิฟต์คอนโดแบบส่วนตัว

ระบบลิฟต์ที่มักจะมาพร้อมคอนโดระดับลักซ์ชัวรีที่มีราคาค่อนข้างสูง โดยเป็นลิฟต์ที่ขึ้นถึงหน้าห้องได้เลย ไม่ต้องผ่านโถงทางเดินส่วนกลาง เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง

ทำไมถึงควรให้ความสำคัญกับลิฟต์คอนโด

เรื่องของลิฟต์คอนโดคือสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้โดยสารทุกวัน โดยเฉพาะคอนโดที่มีจำนวนหลายชั้นและมีจำนวนยูนิตมาก ๆ ทำให้ปริมาณผู้ใช้ลิฟต์ภายในคอนโดนั้นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าคอนโดมีระบบลิฟต์ที่ไม่ดี ไม่สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้เพียงพอ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัยอย่างแน่นอน มีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้

1. ระยะเวลาในการรอลิฟต์

คงไม่มีใครอยากเสียเวลารอลิฟต์เป็นเวลานาน ๆ ในทุกวัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อคอนโด ควรพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการรอลิฟต์ด้วย โดยระยะเวลาในการรอลิฟต์ที่เหมาะสม ไม่ควรใช้เวลารอเกิน 3-5 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาการรอลิฟต์ที่พอรับได้

2. ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์

อุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุขัดข้องจากการใช้ลิฟต์ ส่งผลโดยตรงความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของการอยู่อาศัย และตามมาซึ่งความเสียหายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

3. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการพักอาศัย

ลิฟต์โดยสารแบบปกติที่ไม่มีการล็อกชั้น อาจทำให้คนแปลกหน้าหรือมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามาภายในชั้นอาศัยของเราได้ ส่งผลให้อาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นหากเลือกได้ ควรเลือกโครงการคอนโดที่ใช้ระบบลิฟต์แบบล็อกชั้น เพราะจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยเป็นอย่างมาก
ควรให้ความสำคัญกับจำนวนลิฟต์คอนโด

ลิฟต์คอนโดมีผลอย่างไรต่อการอยู่อาศัย

หากอยู่อาศัยในคอนโดที่มีระบบลิฟต์ส่วนตัว คงจะไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ของลิฟต์ เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารต่อลิฟต์นั้นมีจำนวนน้อยอยู่แล้ว แต่สำหรับลิฟต์แบบทั่วไปและลิฟต์แบบล็อกชั้น ซึ่งเป็นระบบลิฟต์ที่คอนโดส่วนใหญ่ใช้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. จำนวนลิฟต์คอนโดต่อยูนิตพักอาศัย

สำหรับจำนวนลิฟต์ต่อยูนิตพักอาศัยในอัตาที่เหมาะสม จะพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนลิฟต์ต่อจำนวนยูนิต โดยควรมีอัตราส่วนความหนาแน่นประมาณ 1:100-1:150 ซึ่งจะใช้เวลารอลิฟต์ประมาณ 1-3 นาที และไม่ควรมีอัตราส่วนความหนาแน่นเกินกว่า 1:200 ขึ้นไป เพราะจะใช้เวลาในการรอลิฟต์เกิน 3-5 นาที

2. อัตราความเร็วลิฟต์คอนโ ต่อจำนวนชั้น

อัตราความเร็วลิฟต์ ควรจะมีความเร็วมาตรฐานไม่เกิน 60 เมตรต่อนาที สำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น แต่สำหรับคอนโด High-Rise ที่มีจำนวนชั้นมากกว่า 10 ชั้นขึ้นไป ควรสอบถามพนักงานขายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความอัตราความเร็วลิฟต์
โดยคอนโดที่มีความสูงตั้งแต่ 10-25 ชั้น ควรมีอัตราความเร็วลิฟต์ไม่เกิน 90-105 เมตรต่อนาที และสำหรับคอนโดที่มีความสูงตั้งแต่ 25 ชั้นขึ้นไป ควรมีความเร็วไม่เกิน 120 เมตรต่อนาที ซึ่งถ้าหากเร็วเกินกว่านี้ อาจส่งผลต่อความปลอดภัย และสุขภาพของผู้พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้

3. ขนาดลิฟต์คอนโด

ลิฟต์แบบทั่วไปจะต้องรองรับน้ำหนักของผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัมตามกฎหมาย ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของลิฟต์คอนโด มักจะระบุจำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่รองรับได้เป็นปริมาณน้ำหนักหรือจำนวนคน สำหรับคอนโดบางแห่ง แม้จะมีจำนวนลิฟต์ต่อยูนิตพักอาศัยจำนวนนมาก แต่อาจใช้ลิฟต์ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้มากก็ได้ ซึ่งสามารถคำนวณเป็นความหนาแน่นของลิฟต์ได้อีกวิธีหนึ่ง

4. การตรวจสอบระบบความปลอดภัยของลิฟต์คอนโด

เพื่อความปลอดภัยในการพักอาศัยและการใช้ชีวิต ควรตรวจสอบระบบความปลอดภัยของลิฟต์ โดยเบื้องต้นสามารถตรวจสอบได้จากแบรนด์ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง สามารถไว้วางใจได้ นอกจากนั้นควรติดตามดูว่า ความถี่ในการตรวจสอบระบบลิฟต์นั้นมีมากน้อยแค่ไหน โดยความถี่ที่เหมาะสมควรตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หากการปัจจัยด้านการเดินทางในชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโด การเดินทางภายในโครงการอย่างการใช้ลิฟต์โดยสารเอง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะอย่าลืมว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ลิฟต์โดยสารในทุกวัน ดังนั้นไม่ควรละเลยในเรื่องระบบความปลอดภัย รวมไปถึงความเร็วและความหนาแน่นของลิฟต์ ประกอบกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดด้วย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน