หาเลขห้องมงคลและเลขชั้นคอนโด 2 ขั้นตอน แบบไหนส่งผลดีต่อฮวงจุ้ย

DDproperty Editorial Team
หาเลขห้องมงคลและเลขชั้นคอนโด 2 ขั้นตอน แบบไหนส่งผลดีต่อฮวงจุ้ย
เลขห้องมงคลและเลขชั้นคอนโด เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนใช้ในการเลือกคอนโด นอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการอยู่อาศัย อาทิ ศักยภาพทำเล ความปลอดภัย ราคาและอื่น ๆ แล้ว การนำศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมาใช้ประกอบ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการอยู่อาศัยแล้ว เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ยังอาจช่วยให้สะดวกสบายมากขึ้น
รวมประกาศขายโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ
สำหรับในครั้งนี้จะมากล่าวกันถึงหมายเลขชั้นและหมายเลขห้องมงคลของคอนโดที่ส่งผลดีต่อฮวงจุ้ย เลขไหนจะเป็นเลขห้องมงคลสำหรับวันเกิดของคุณ แนะนำโดยแม่หมอการะเกต์ เจ้าเก่าเจ้าเดิม
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

หลักการคิดเลขห้องมงคล

ปัจจุบันนี้คอนโดในไทยมีความสูงกันถึง 30-40 ชั้น และโดยทั่วไปยิ่งสูงก็ยิ่งวิวสวย ทำให้เป็นที่หมายปองของใครหลายคน แต่คุณล่ะอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่? ก่อนที่จะไปเจาะหมายเลขของแต่ละคนแบ่งเป็นวันเกิด มาดูหลักการในการคิดเลขห้องมงคลเสียก่อน
วิธีการคิดเลขห้องมงคล
1. จดชั้นคอนโด ที่คุณอยู่ไว้ในกระดาษ (ถ้าอยู่เกินชั้นที่ 9 ขึ้นไป ให้บวกเลขชั้นนั้น ๆ จนเหลือเพียงหลักเดียว) เช่น ชั้นที่ 11 = 2, ชั้นที่ 23 = 5
2. เมื่อได้เลขชั้นแล้ว ก็มาดู “เลขที่ห้องในคอนโด” ของคุณต่อ หากเลขห้องมีหลายหลัก มีทับ / ก็ให้บวกเข้าด้วยกันจนเหลือเพียงเลขหลักเดียว เช่น 74/69 = 7+4+6+9 = 26=8
สรุปก็คือ เราจะมีตัวเลข 2 ชุดด้วยกันดังนี้
A = เลขลำดับชั้นอาคาร
B = เลขห้องของคุณ
ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีเป็นอย่างไร

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีเป็นอย่างไร

อ่านค่ารหัสเลขห้องมงคลจากวันเกิด

ทีนี้เรามาดูความหมายของเลขที่และชั้นคอนโด ในส่วนที่จะสัมพันธ์กับชีวิตของคุณกัน โดยในครั้งนี้ เราจะอ่านค่ารหัสจากวันเกิดของคุณ
1. เมื่อเกิดวันใด ให้อ่านในวันเกิดของคุณ
2. หารหัสชั้น, รหัสห้อง จนได้เพียงเลขตัวเดียว แล้วนำมาอ่านความหมายร่วมกันดังนี้ ตัวอย่าง อยู่ชั้นที่ 3
รหัสห้อง 4 เท่ากับ = 34 ดังนั้นผลรวมของรหัสทั้งสองจะเท่ากับ = 7

เลขห้องมงคลที่แนะนำ

  • หมายเลข 3 ชั้นที่คุณอยู่ ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
  • หมายเลข 4 ห้องที่คุณอยู่ ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)
  • ผลรวมของ 3+4 = เท่ากับ 7 หมายเลข 7 ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
เลขห้องมงคลที่ได้ตามตัวอย่างข้างต้นนับว่าได้ ดี+ดี+ดี เป็นห้องที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณเลยทีเดียว
แต่สำหรับห้องที่ได้รหัสกาลกิณี เข้ามาประกอบ จุดนั้นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ขอให้คุณใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ ภายในห้องและภายในอาคารให้มาก หากมีข้อติดขัดใด ๆ อาจจะใช้เครื่องรางเข้าส่งเสริม หรือจัดวางทางฮวงจุ้ยเพิ่มเติมแก้เคล็ด
หมายเหตุ: วิธีนี้นำไปปรับใช้ดูกับอาคารพาณิชย์ได้ด้วย
คำทำนายสำหรับคนเกิดแต่ละวันและเลขมงคลตามวันเกิด (หรือไม่มงคล)

คำทำนายสำหรับคนเกิดแต่ละวันและเลขห้องมงคลตามวันเกิด (หรือไม่มงคล)

1. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย (ดี)

2. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)
อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
เลขห้องมงคลตามวันเกิดมงคล ส่งผลต่อการอยู่อาศัยในคอนโด

3. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)

4. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)

5. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน (วันราหู)

– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย
เลขห้องมงคลตามวันเกิด อีกหนึ่งฮวงจุ้ยคอนโด

5. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส

– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)

6. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)

7. เลขห้องมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 1
ชั้นนี้ส่งเสริมความมั่นคงของทรัพย์สิน มรดก หลักฐานฐานะ (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 2
ส่งผลต่อพละกำลัง ความขยันขันแข็ง การต่อสู้ฝ่าฟัน (ดีปานกลาง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 3
ส่งผลต่อเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำจุน ผู้ใหญ่ หัวหน้าเจ้านาย
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 4
ส่งผลต่อเรื่องสิ่งชั่วร้าย อุปสรรค ปัญหาในชีวิต (รหัสกาลกิณี ควรระวัง)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 5
ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพ ดีกับพลานามัย จะอายุมั่นขวัญยืน (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 6
ส่งผลต่อสิริมงคลของชีวิต ความร่ำรวย ความสมบูรณ์พูนสุข (ดี) (ดี)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 7
ส่งผลต่อเรื่องลูกน้อง บริวาร สัตว์เลี้ยง เครือญาติ บุคคลที่แวดล้อมในชีวิต (ค่อนข้างดี แต่ถ้ามีรหัสกาลกิณีเข้ามาจะมีจุดเสียเพิ่มได้)
– อยู่ในลำดับชั้นอาคาร หรือได้เลขรหัสห้อง หมายเลข 8
ส่งผลต่อเรื่องบารมี ตำแหน่งการงาน ภาวะผู้นำ (ดี)
หมายเหตุ: อยู่ในลำดับชั้นอาคารหรือได้เลขรหัสห้องเป็น หมายเลข 9 หากเป็นชาย ให้อ่านความหมายที่ชั้น 3 แทน, หากเป็นหญิงให้อ่านความหมายที่ชั้น 6 แทน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

วิธีการหาเลขห้องมงคลนั้น สามารถคำนวณได้ง่าย ๆ โดยการนำเลขที่ห้องคอนโดทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นให้นำผลรวมมาดูคำทำนาย ได้แก่ เลข 1 จะมีชื่อเสียง, เลข 2 มีเสน่ห์เมตตามหานิยม, เลข 3 ร่ำรวย, เลข 4 กิจการดี, เลข 5 ร่ำรวย เลข 6 ร่ำรวย เลข 7 ร่ำรวย เลข 8 ร่ำรวย เลข 9 การงานเจริญก้าวหน้า

ชั้นคอนโดที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่มักจะเป็นชั้น 5 ชั้น 8 และชั้น 9 ซึ่งเป็นเลขมงคล หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง และหลีกเลี่ยงชั้นที่ 13 หรือชั้น 12A โดยชั้นยิ่งล่างจะยิ่งขาดความเป็นส่วนตัว และอาจถูกบังวิว ส่วนคอนโดชั้นสูง ๆ มักได้รับวิวที่ดีกว่า และส่วนตัวกว่า