ซื้อบ้านมือสองให้คุ้มค่า..คุ้มราคา

DDproperty Editorial Team
ซื้อบ้านมือสองให้คุ้มค่า..คุ้มราคา
อีกทางเลือกของคนอยากมีบ้านในทำเลที่ถูกใจ แถมยังต่อรองราคาได้ โดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการเจรจาต่อรองเล็กน้อยก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้อย่างคุ้มค่าและคุ้มราคาที่สุด
• สำรวจบ้านอื่นในทำเลเดียวกัน
แม้จะเจอบ้านที่ถูกใจแล้ว ก็อย่าหยุดที่จะค้นหา เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อบ้านมือสองมักจะตั้งต้นจากทำเลที่ต้องการอยู่อาศัย เช่น การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้สถานที่ทำงาน หรือใกล้กับที่อยู่เดิม เป็นต้น ดังนั้น ในบริเวณใกล้เคียงกันอาจจะยังมีบ้านมือสองประกาศขายเพิ่มเติม โดยสามารถนำราคาขายของบ้านในละแวกนั้นเปรียบเทียบคำนวณราคาที่เหมาะสมได้
อย่างไรก็ตาม หากพบบ้านในบริเวณใกล้เคียงประกาศขายจำนวนมาก คุณอาจจะต้องลองค้นหาความผิดปกติหรือสาเหตุที่แท้จริงของการประกาศขาย เช่น น้ำขังรอการระบาย หรือรถติดจนเจ้าของบ้านต้องย้ายหนี
• เคลียร์ให้ชัดกับค่าใช้จ่ายก่อนซื้อ
หลังจากตกลงปลงใจเลือกบ้านได้แล้ว อย่าลืมคำนวณค่าใช้จ่ายสำคัญที่นอกเหนือจากราคาบ้าน โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ที่ต้องตกลงกันให้ชัดเจน ประกอบด้วย
table
*หมายเหตุ : ในกรณีที่อายุการครอบครองไม่ถึง 5 ปี และไม่ได้ย้ายชื่อเจ้าของเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้าน หากเข้าข่ายภาษีธุรกิจเฉพาะจะได้รับการยกเว้นค่าอากร
โดยทั่วไปผู้ซื้อจะออกค่าใช้จ่ายค่าจดจำนอง ค่าภาษีเงินได้กับภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นของผู้ขาย ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นแล้วแต่ตกลงกัน ซึ่งอาจจะออกคนละครึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกทั้งหมด โดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถรวมรายละเอียดค่าธรรมเนียมใส่ไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโต้เถียงกันในวันโอน
นอกจากนั้น การซื้อบ้านมือสองยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องหาข้อมูลและปรึกษากับธนาคารเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอสินเชื่อสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม และจำนวนเงินที่น่าจะได้รับการอนุมัติ เพื่อนำมาคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน พร้อมนำมาใช้เป็นข้อเจรจาต่อรองกับเจ้าของบ้านเพิ่มเติมต่อไป
• พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
การเจรจาต่อรองราคาให้ได้ราคาที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายเป็นเทคนิคสำคัญที่คนซื้อบ้านมือสองไม่ควรมองข้าม เพราะผู้ขายส่วนใหญ่มักจะตั้งราคาเผื่อไว้สำหรับการต่อรอง ซึ่งการเจรจาต่อรองที่ดีควรเป็นการพูดคุยในลักษณะโน้มน้าวให้ผู้ขายเห็นใจเรา และทำให้ผู้ขายรู้สึกว่า การลดราคาของผู้ขายเป็นการช่วยเหลือเรา ซึ่งทำให้เราสามารถตัดสินใจซื้อบ้านได้เร็วขึ้น
ส่วนใหญ่ผู้ซื้อมักจะให้เหตุผลการขอลดราคาตามอายุและสภาพการใช้งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนั้น เราควรสำรวจรอบบ้านและมองหาข้อบกพร่องหรือรอยตำหนิที่เป็นรูปธรรม รวมถึงสภาพเสื่อมโทรมของตัวบ้าน ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นการขอลดราคาที่สมเหตุสมผล เช่น ซ่อมหลังคา ทาสีใหม่ โดยอาจจะใช้หลักการเดียวกับการรื้อย้าย คือ การให้ช่างประเมินราคาค่าใช้จ่ายและเสนอให้ผู้ขายช่วยค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งด้วยการลดลงราคาบ้านลง
นอกจากนั้น เรายังสามารถต่อรองราคา โดยใช้เหตุผลเรื่องของระยะเวลาที่ทำให้เสียค่าใช้จ่าย เช่น การเสียค่าเช่าบ้านเพื่อรอการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านก่อนเข้าอยู่ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการเช่าบ้าน ค่าเดินทางระหว่างการปรับปรุงบ้าน ซึ่งอาจจะนำมาเป็นข้อเสนอขอส่วนลดจากผู้ขายได้
อย่างไรก็ตาม การเจรจาขอลดราคาให้เน้นที่สภาพแวดล้อมโดยรอบมากกว่าการใช้ทำเลที่ตั้งเป็นข้อต่อรอง เนื่องจากราคาบ้านส่วนใหญ่มักได้รับการกำหนดโดยทำเลที่ตั้ง จึงไม่สามารถต่อรองได้มาก แต่เราสามารถใช้สภาพแวดล้อมเป็นข้อต่อรองเรื่องราคา เช่น สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย โดยอาจจะอยู่ใกล้ชุมชนแออัด มีเสียงดังรบกวน หรือเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งเราสามารถยกเป็นเงื่อนไขในการขอให้ผู้ซื้อลดราคาลงมาได้บ้าง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ