ซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

DDproperty Editorial Team
ซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
Dec2-1
หากคุณกำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบ อย่างบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์อยู่ล่ะก็ นอกจากรายจ่ายจากการผ่อนบ้านที่ต้องจ่ายให้ธนาคารในแต่ละเดือนแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้าง เรารวบรวมรายการค่าใช้จ่ายจากการอยู่บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มาฝากคุณ
ค่าน้ำประปา ไม่ว่าบ้านของคุณจะอยู่ในโครงการ หรืออยู่นอกโครงการ แต่ก็มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาไม่ต่างกัน โดยการประปาจะติดตั้งมิเตอร์น้ำที่หน้าบ้านของคุณ และคิดค่าน้ำในอัตราของการประปา
ค่าไฟ คือค่าใช้ไฟฟ้าตามการใช้งานจริง ซึ่งแสดงตามหน่วยวัตบนมิเตอร์ไฟฟ้า
ค่าอินเตอร์เนต หากมีการติดตั้งอินเตอร์เนตที่บ้านก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วอินเตอร์ที่เลือกใช้ ในอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
ค่าเคเบิ้ลทีวี หรือค่าช่องทีวีดาวเทียม เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายหากต้องการรับชมช่องผ่านเคเบิ้ลทีวีหรือต้องการรับชมช่องทีวีพิเศษที่ไม่ใช่ฟรีทีวี
ค่าส่วนกลาง แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในโครงการแนวราบแต่ก็ต้องมีค่าส่วนกลางเช่นกัน ซึ่งจะเก็บในอัตราต่อตารางวา ตามที่นิติบุคคลโครงการเป็นผู้กำหนด ดังนั้นหากบ้านของเราเป็นแปลงมุม หรือมีขนาดพื้นที่กว้างก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มากตามไปด้วย เว้นแต่ว่าบ้านของคุณนั้นอยู่นอกโครงการ หรือเป็นโครงการที่มีอยู่ก่อนกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคล
ค่ากองทุนส่วนกลาง (Emergency Fund) ค่าใช้จ่ายนี้ปกติจะจ่ายล่วงหน้าเพียงครั้งเดียว เพื่อนำมาใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่าเสียหาย และคืนสภาพโครงการให้เหมือนเดิมกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง
หวังอย่างยิ่งว่าบทความในครั้งนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้เจ้าของบ้านหรือว่าที่เจ้าของบ้านสามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
Picture Reference: www.foreignercn.com
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน คู่มือซื้อขาย สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้านให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ