เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ฝากประจำของแต่ละธนาคาร เดือนมิถุนายน 2564

เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ฝากประจำของแต่ละธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ และฝากประจำ อีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่จะพาคุณก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นเศรษฐีได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไปเหมือนการลงทุนในหุ้น หรือการลงทุนรูปแบบอื่น ลองมาทำความรู้จักเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมเช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจำ เดือนมิถุนายน 2564 ของแต่ละธนาคาร ได้ที่นี่

อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

เงินฝากออมทรัพย์คืออะไร

บัญชีเงินฝากประจำคืออะไร

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเงินฝากออมทรัพย์ VS. ฝากประจำทั่วไป

เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจำของแต่ละธนาคาร

 

เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit Account) คืออะไร

เงินฝากออมทรัพย์ เหมาะกับนักออมรายย่อยหรือมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ที่อาจจะเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากนัก เพราะเงินน้อยก็สามารถฝากได้ แถมยังการันตีว่าจะได้รับผลตอบแทนแน่นอน ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการฝาก สามารถฝากถอนได้ทุกเมื่อจึงทำให้มีสภาพคล่องสูง ไม่ลำบากเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน และนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้

ส่วนผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน แต่มักจะให้คืนในบัญชีทุก 6 เดือนหรือปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายให้สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์ถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการฝากเงินในบัญชีประเภทอื่น เช่น บัญชีเงินฝากประจำ

 

อัปเดต! อัตราดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน

Guide

อัปเดต! อัตราดอกเบี้ยบ้าน สินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน

 

บัญชีเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Account) คืออะไร

เงินฝากประจำ เหมาะกับผู้ที่มีเงินเย็นอยู่บ้าง รวมถึงคนที่ตั้งใจเก็บเงินเพื่อซื้อของหรือบริการ ซึ่งการฝากประเภทนี้จะควบคุมการเก็บเงินได้ง่ายกว่า แต่อาจขาดความยืดหยุ่นและไร้สภาพคล่อง หากใครไม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้และคาดว่าอาจต้องมีการจ่ายเงินฉุกเฉิน รวมถึงผู้ที่มีรายได้ประจำไม่แน่นอนคงต้องหลีก

บัญชีดังกล่าวจะมีการกำหนดระยะเวลาในการฝากที่แน่ชัด เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน (ไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือน) และจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดและดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (ดอกเบี้ยที่ได้รับจริงจะต่ำกว่าประกาศของธนาคาร) ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ถ้าจะถอนก็ต้องถอนปิดบัญชีและหากถอนแล้วจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือกรณีที่ถอนก่อนกำหนดแต่ฝากไว้นานถึงเวลาที่กำหนดแล้ว อาจจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์

แต่ข้อดีที่เห็นได้ชัด ก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติและเงินฝากกระแสรายวัน รวมถึงยังมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นหรือกองทุน และสามารถใช้เป็นหลักค้ำประกันในการกู้ได้ อีกทั้งหากฝากเงินในจำนวนที่มากอาจได้รับสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารมอบให้ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้ในแต่ละธนาคารจะแตกต่างกัน

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะกังวลเรื่องการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างที่บอกไป ซึ่งถ้าหากคุณกำลังกังวลเรื่องนั้นอยู่ นอกจากบัญชีเงินฝากประจำแบบทั่วไป อาจจะลองใช้บัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีดูก็ได้ เพราะนอกจากจะไม่ต้องโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แล้วยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ได้มากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น

 

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเงินฝากออมทรัพย์ VS. ฝากประจำทั่วไป

 

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเงินฝากออมทรัพย์ VS. ฝากประจำทั่วไป

1. เงินฝากออมทรัพย์

ข้อดี

ข้อเสีย

- เงินน้อยก็สามารถฝากได้

- อัตราดอกเบี้ยถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการฝากเงินในบัญชีประเภทอื่น

- ไม่มีขั้นต่ำในการฝาก

- เบิก/ถอนง่าย ทำให้ควบคุมเงินได้ยาก

- ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน

 

- การันตีผลตอบแทนแน่นอน

 

- สภาพคล่องตัวสูง เพราะเบิก/ถอนได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่เดือดร้อนหากต้องการเงินฉุกเฉิน

 

- สมุดเงินฝากนำมาค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้

 

 

2. เงินฝากประจำ

ข้อดี

ข้อเสีย

- ได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติและเงินฝากกระแสรายวัน

- ขาดความยืดหยุ่นและไร้สภาพคล่อง เพราะไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้

- มีวินัยและเก็บเงินได้มากกว่าฝากออมทรัยพ์ เพราะถอนไม่ได้ทันที

- มีขั้นต่ำในการฝาก บัญชีเงินฝากประจำบางรูปแบบมีขั้นต่ำที่สูงมาก

- มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นหรือกองทุน

- ถอนเงินก่อนระยะเวลาอาจไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าที่กำหนด

- หากฝากเงินในจำนวนมากอาจได้รับสิทธิ์ประโยชน์ที่ธนาคารมอบให้

- เงินฝากประจำทั่วไป ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

- สามารถใช้เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้

 

 

เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจำของแต่ละธนาคาร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

0.25%

0.85%

0.95%

1.05%

1.10%

ธนชาต

0.125%

0.40%

0.50%

0.50%

0.50%

กรุงศรีอยุธยา

0.25%

0.32%

0.40%

0.40%

0.45%

ยูโอบี

0.20%

0.40%

0.40%

0.50%

0.60%

ซีไอเอ็มบี ไทย

0.20%

0.50%

0.60%

0.75%

0.80%

ไทยพาณิชย์

0.25%

0.32%

0.40%

0.40%

0.45%

กสิกรไทย

0.25%

0.32%

0.40%

0.40%

0.45%

กรุงเทพ

0.25%

0.375%

0.50%

0.50%

0.50%

ทหารไทยธนชาต

0.125%

0.40%

0.50%

0.60%

0.60%

เกียรตินาคิน

0.25%

0.50-0.65%

0.55-0.70%

0.75-0.90%

0.80-0.95%

ไอซีบีซี (ไทย)

0.35-1.00%

0.70%

0.80%

0.95%

1.00%

ทิสโก้

0.25-2.00%

0.65%

0.70%

0.85%

0.95%

กรุงไทย

0.25%

0.32%

0.40%

0.40%

0.45%

ซิตี้แบงก์

0.10%

0.45%

0.20%

0.20%

0.20%

*ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเลือกฝากเงินประเภทไหน การเก็บออมเงินก็เป็นเรื่องที่ดี ค่อยเป็นค่อยไปและศึกษาข้อมูลให้ละเอียด อย่าเลือกเพียงแค่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ให้มากกว่า ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวก และความมั่นคงของธนาคารด้วย

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍