ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2564

DDproperty Editorial Team
ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2564
โดยปกติแล้วกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ทบทวนดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก เช่นเดียวกับราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ โดยปรับราคาใหม่ทุก 4 ปี แต่ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐได้เห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไปอีก 1 ปี โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564
จากการขยายเวลาดังกล่าว ทำให้บัญชีราคาประเมินที่ดินในปีปัจจุบัน ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่รอบปี 2559-2563 ต้องนำมาใช้ต่อไปอย่างน้อย 1 ปี โดยกรมธนารักษ์ มีนโยบายให้ปรับปรุงราคาประเมินที่ดินใหม่ที่จะประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 ให้ใกล้เคียงราคาตลาด โดยจะเก็บข้อมูลปี 2564 จากการจดทะเบียนซื้อขายที่กรมที่ดิน
ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลปี 2563 พบว่า มีที่ดิน 34 ล้านแปลง เปลี่ยนแปลงจากรอบบัญชี 2559-2562 อยู่ที่ 8-9% ถือว่าเพิ่มขึ้นไม่หวือหวามากนักจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี (การคำนวณราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์จะดูราคาจดทะเบียนและราคาซื้อขายในตลาดมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าราคาตลาด 30%)

ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก จังหวัดไหนแพงสุด-ถูกสุด

ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก หลังจากการสำรวจรอบใหม่ พบว่า หลายพื้นที่มีราคาประเมินที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แนวรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ถนนตัดใหม่ และพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนี้
1. ราคาประเมินที่ดินชลบุรี เพิ่มขึ้น 42.83% สูงสุดถนนเลียบหาดพัทยา อ.บางละมุง 220,000 บาท/ตร.ว. ต่ำสุด อ.พนัสนิคม 250 บาท/ตร.ว.
2. ราคาประเมินที่ดินระยอง เพิ่มขึ้น 7.49% สูงสุดถนนสุขุมวิท อ.เมืองระยอง 100,000 บาท/ตร.ว.
3. ราคาประเมินที่ดินจันทบุรี เพิ่มขึ้นกว่า 7% สูงสุดถนนศรีรองเมือง 90,000 บาท/ตร.ว. ต่ำสุด อ.แก่งหางแมว 100 บาท/ตร.ว.
4. ราคาประเมินที่ดินฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้น 1.53% สูงสุดถนนมหาจักรพรรดิ์ 50,000 บาท/ตร.ว. ต่ำสุด อ.สนามชัยเขต อ.ท่าตะเกียบ 100 บาท/ตร.ว.
5. ราคาประเมินที่ดินตราด เพิ่มขึ้น 8.04% สูงสุดถนนเทศบาล 5-ถนนหลักเมือง 71,000 บาท/ตร.ว. ต่ำสุด อ.บ่อไร่ 75 บาท/ตร.ว.
อย่างไรก็ตาม หากดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2564 หรือที่ใช้ในปัจจุบัน หากแบ่งตามรายจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

1. ดูราคาประเมินที่ดินชลบุรี

1
ถ.เลียบหาดพัทยา
200,000-220,000
2
ถ.พัทยาใต้
17,000-180,000
3
ซ.พัทยา
16,000-120,000
4
ซ.พัทยาแลนด์ (13/4)
120,000
5
ถ.พัทยาสาย 2
20,000-90,000
6
ถ.สุขุมวิท
7,000-90,000
7
ถ.เจตจำนงค์
85,000
8
ถ.เลียบหาดจอมเทียน
60,000-85,000
9
ถ.เลียบหาดนาจอมเทียน
65,000-85,000
10
ถ.ชัยชนะ
80,000
ถูกสุด
ถนน ท.204, ท.205, ท.206, ท.403, ท.405, ท.407, ท.408, ท.409, ท.502, ท.601, ท.606, ถ.รพชบ้านหนองใหญ่-หนองตะเคียน, ถ.สาย 3245-บ้านอ่างแก้ว (ชบ.3048), ถ.สาย ชบ.2058, ถ.สายคลองสิบแปด-ซากนา-บึงสามง่าม, ถ.สายซากนา-คลองพลู, ถ.สายซานา-คลองสิบแปด, ถ.สายบ้านเขาซก-ท่าจาม, ถ.สายบึงสามง่าม-บ้านซากนา
250

2. ดูราคาประเมินที่ดินระยอง

1
ถ.สุขุมวิท
750-85,000
2
ถ.ตากสินมหาราช
35,000-60,000
3
ถ.จันทอุดม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ระยอง-บ้านค่าย)
40,000-50,000
4
ถ.ราษฏร์บำรุง
9,000-50,000
5
ถ.เทศวานิช
43,000
6
ถ.ราชภักดี
40,000-43,000
7
ถ.หลักเมือง
40,000-43,000
8
ถ.ท่าประดู่
25,000-43,000
9
ถ.ราชวิมล 1
35,000-40,000
10
ถ.พจกร
32,000-40,000
ถูกสุด
ที่ดินติด ถ.ทรัพย์แสน่-หนองม่วง, ที่ดินติด ถ.เนินสำรอง-บ้านน้ำใส, ที่ดินติด ถ.บ้านนา-น้ำใส, ที่ดินติด ถ.บ้านอ่าง-ชำฆ้อ, ที่ดินติดถนนไปบ้านเขาห้ายอด, ที่ดินติด ถ.มะเดื่อ-ตะขบ (รย.5030), ที่ดินติด ถ.ยางเอน-ปากแพรก ซ.1, ที่ดินติด ถ.ยางเอน-มะเดื่อ, ที่ดินติด ถ.วัฒนมงคล-เก้าห้อง
200

3. ดูราคาประเมินที่ดินฉะเชิงเทรา

1
ถ.มหาจักรพรรดิ์
45,000
2
ถ.ชุมพล
40,000
3
ถ.เปรมประชา
40,000
4
ถ.พาณิชย์
40,000
5
ถ.ศรีโสธรตัดใหม่
40,000
6
ถ.สันติราษฎร์
40,000
7
ถ.เทพคุณากร
10,000-40,000
8
ถ.มรุพงษ์
20,000-40,000
9
ถ.ศุขประยูร
35,000
10
หมู่บ้านบ้านสุภารมย์
35,000
ถูกสุด
ถนนทางเข้าวัดหินดาษ, ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านห้วยน้ำทรัพย์-วัดพระธาตุ, ถ.บ้านเขาดิน-หนองอีโถน, ถ.บ้านห้วยพลู ถ.รพช.บ้านชำขวาง-บ้านม่วงโพรง, ถนนสายหน้าวัดหนองปาตอง, ถนนหน้าวัดหนองปาตอง
350

4. ดูราคาประเมินที่ดินจันทบุรี

1
ถนนศรีรองเมือง
90,000
2
ถนนศรีรองเมือง 3
90,000
3
ถนนอัมพวา 1
75,000-90,000
4
ถนนเทศบาล 2
75,000
5
ถนนอัมพวา 2
75,000
6
ถนนเทศบาล 4
75,000
7
ถนนเบญจมราชูทิศ
50,000-75,000
8
ถนนขวาง
50,000-75,000
9
ถนนศรีจันทร์
50,000-75,000
10
ถนนสฤษดิเดช
40,000-75,000
ถูกสุด
ที่ดินติดทะเล, ที่ดินติดแม่น้ำเวฬุ
125

5. ดูราคาประเมินที่ดินปราจีนบุรี

1
ถ.เทศบาลดำริห์
35,000-45,000
2
ถ.ราษฎร์ดำริห์
42,000
3
ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 (ถ.ปราจีนตคาม)
1,250-42,000
4
ถ.เทศบาล ซ.1
40,000
5
ถ.เทศบาล ซ.2
40,000
6
ถ.เทศบาล ซ.3
40,000
7
ถ.หน้าเมือง
7,000-40,000
8
ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 320 (ถ.ปราจีนธานี)
4,500-40,000
9
ถ.แก้วพิจิตร
12,000-35,000
10
ถ.ประสิทธิ์พัฒนา 1
30,000
ถูกสุด
ที่ดินติด นน. 15
130

6. ดูราคาประเมินที่ดินตราด

1
ทะเลในโครงการที่ดินจัดสรรสยามโรยัลวิว
20,000
2
ทะเลบริเวณหาดทรายขาว
16,500
3
ทะเลจากคลองกลางถึงคลองตาเจี่ยง
16,500
4
ถนนในโครงการที่ดินจัดสรรสยามโรยัลวิว
15,000
5
โครงการที่ดินจัดสรรสยามโรยัลวิว
15,000
6
ทะเลตั้งแต่คลองสนถึงบ้านท่าน้ำ
10,000-15,000
7
ทะเลจากคลองตาเจี่ยงถึงคลองพลู
13,000
8
ถนนสายท่าจอด-พนมพริก
2,000-13,000
9
ทะเลตั้งแต่หาดทรายขาวถึงคลองสน
12,500
10
ทะเล (บ้านบางเบ้า)
10,000
ถูกสุด
ถ.สายคลองแอ่ง-ตากแว้ง, ถ.สายทุ่งยาง-คลองโอน, ถ.สายนนทรีย์-บ้านม่วง, ถ.สายปะอา-คลองลือ
150

7. ดูราคาประเมินที่ดินสระแก้ว

1
ถ.เทศบาล 19
8,000-25,000
2
ถ.สุวรรณศร (33) อ.เมืองสระแก้ว
300-20,000
3
ถ.ศรีเพ็ญ
125-20,000
4
ถ.ธนะวิถี (348)
250-17,500
5
ซอยภายในโครงการสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว
15,000
6
ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
3,000-15,000
7
ถ.จันทบุรี-สระแก้ว (317)
1,000-15,000
8
ที่ดินติดถนนในศูนย์การค้าวัฒนานคร
10,000
9
ถ.สุวรรณศร (33) อ.อรัญประเทศ
3,000-10,000
10
ถ.เทศบาล 15
9,500
ถูกสุด
ถนนสามแยกบ้านใหม่ไทยถาวร-สี่แยกบ้านโคคลาน, ถ.บ้านโคกไพล-บ้านกุดเวียน, ถ.บ้านกะสัง-โครงการทับทิมสยาม 03, ถ.บ้านทับทิมสยาม 03-บ้านแสง, ถ.บ้านรัตนะ-บ้านกะสัง
125
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์