ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2567

DDproperty Editorial Team
ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2567
โดยปกติแล้วกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ทบทวนดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก เช่นเดียวกับราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ โดยปรับราคาใหม่ทุก 4 ปี ล่าสุด กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่รอบปี 2566-2569 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งภาพรวมทั้งประเทศราคาประเมินใหม่ปรับขึ้นเฉลี่ย 8% จากรอบก่อนหน้า (การคำนวณราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์จะดูราคาจดทะเบียนและราคาซื้อขายในตลาดมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าราคาตลาด 20-30%)
เช็กราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ

เช็กราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ

ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก จังหวัดไหนแพงสุด-ถูกสุด

ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก หลังจากการสำรวจรอบใหม่ พบว่า หลายพื้นที่มีราคาประเมินที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แนวรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ถนนตัดใหม่ และพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนี้
จังหวัดราคาประเมินที่ดินต่ำสุด-สูงสุด (บ./ตร.ว.)
ฉะเชิงเทรา400-50,000
ระยอง200-125,000
ปราจีนบุรี200-45,000
สระแก้ว200-25,000
ตราด150-71,000
จันทบุรี130-90,000
ชลบุรี400-220,000

ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก รายจังหวัด

ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก สูงสุดของแต่ละจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

1. ดูราคาประเมินที่ดินชลบุรี

ชื่อหน่วยที่ดินราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.)
ถนนเลียบหาดพัทยา200,000-220,000
ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 1 จากถนนเลียบหาดพัทยา (พัทยาสาย 1) ถึงถนนพัทยาสาย 2150,000
ซอยพัทยาแลนด์120,000
พัทยาซอย 13/3120,000
พัทยาซอย 13/4120,000
ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 2 จากถนนพัทยาสาย 2 ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100,000
ถนนเลียบหาดจอมเทียน (จอมเทียนสาย 1) ช่วงที่ 1 จากถนนทัพพระยาถึงซอยบุญกัญจนาราม100,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)30,000-100,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง 5 จากซอยศาลเจ้าพ่อลิงถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344100,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง 4 จากคลองสาธารณประโยชน์ถึงซอยศาลเจ้าพ่อลิง90,000

2. ดูราคาประเมินที่ดินระยอง

ชื่อหน่วยที่ดินราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท)4,000-125,000
ถนนจันทอุดม60,000
ถนนตากสินมหาราช50,000-60,000
ถนนราษฏร์บำรุง (สายล่าง)50,000
ถนนสาย 4 ซอย 148,500
ถนนสาย 4 ซอย 248,500
ถนนสาย 4 ซอย 348,500
ถนนสาย 4 ซอย 448,500
ถนนสาย 4 ซอย 548,500
ถนนสาย 4 ซอย 648,500
ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 35) (สาย 4)48,500
ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 35) (สาย 3)48,500

3. ดูราคาประเมินที่ดินฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยที่ดินราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 30417,500-50,000
ถนนศรีโสธรตัดใหม่46,000
ถนนเทพคุณากร45,000
ถนนชุมพล40,000
ถนนสันติราษฎร์40,000
ถนนเปรมประชา40,000
ถนนพาณิชย์40,000
ถนนมรุพงษ์25,000-40,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31420,000-35,000
ถนนในบริเวณสถานีขนส่ง35,000
ซอยหมู่บ้านสุภารมย์35,000

4. ดูราคาประเมินที่ดินจันทบุรี

ชื่อหน่วยที่ดินราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.)
ถนนอัมพวา90,000
ถนนศรีรองเมือง 90,000
ถนนส้รอยสุวรรณ 180,000-90,000
ถนนสฤษดิเดช50,000-80,000
ถนนขวาง50,000-80,000
ถนนเบญจมราชูทิศ50,000-80,000
ถนนอัมพวา 2 80,000
ถนนศรีจันทร์80,000
ถนนศรีเมือง 180,000
ถนนท่าแฉลบ2,000-80,000
ถนนเทศบาล 280,000

5. ดูราคาประเมินที่ดินปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยที่ดินราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.)
ถนนเทศบาลดำริห์35,000-45,000
ถนนราษฎรดำริห์42,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 320 (ถนนปราจีนธานี)4,500-42,000
ถนนหน้าเมือง40,000
ถนนเทศบาลซอย 140,000
ถนนเทศบาลซอย 240,000
ถนนเทศบาลซอย 340,000
ถนนแก้วพิจิตร15,000-35,000
ถนนประสิทธิ์พัฒนา 130,000
ถนนประสิทธิ์พัฒนา 230,000

6. ดูราคาประเมินที่ดินตราด

ชื่อหน่วยที่ดินราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)900-71,000
ซอยสุขุมวิท25,000-65,000
ถนนตัดใหม่54,500
ซอยสุขุมวิท 4 (ไร่รั้ง)50,000
ถนนวิวัฒนะ40,000-50,000
ถนนเทศบาล 245,000
ซอยวิจิตรจรรยา43,000
ถนนเทศบาล 1 (ซอยเทอดจรัส 2)24,000-42,000
ถนนเทอดจรัส42,000
ถนนในตราดเซ็นเตอร์42,000

7. ดูราคาประเมินที่ดินสระแก้ว

ชื่อหน่วยที่ดินราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.)
ถนนเทศบาลเมืองสระแก้ว ซอย 194,000-25,000
ทางหลวงแผ่นดืนหมายเลข 333,000-20,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3446 (ถนนศรีเพ็ญ)400-20,000
ตลาดโรงเกลือ, ศูนย์การค้าอินโดจีน20,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 (ถนนธนะวิถี)500-17,500
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)3,000-15,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3171,000-15,000
ซอยในตลาดสดเมืองสระแก้ว10,000
ถนนในศูนย์การค้าวัฒนานคร10,000
ถนนเทศบาลเมืองสระแก้ว1,000-9,500
หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

ราคาประเมินที่ดิน คือ ราคากลางที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางด้านราคาในการซื้อขายที่ดินให้กับทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย

ราคาประเมินที่ดินโดยปกติจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตามศักยภาพของทำเลที่ตั้งและความเจริญของทำเล โดยปัจจุบันราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก สูงสุดคือ ถนนเลียบหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี อยู่ที่ 220,000 บาท/ตารางวา