ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ด้วยตัวเอง

DDproperty Editorial Team
ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ด้วยตัวเอง
ตามความเชื่อไทยมาแต่โบราณ การย้ายเข้าบ้านใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาฤกษ์งามยามดี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย โดยธรรมเนียมไทยไม่ได้กำหนดฤกษ์ยามเอาไว้ว่าควรจะเป็นเมื่อไร เจ้าของบ้านอาจยึดตามฤกษ์สะดวกได้ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ฤกษ์ดีตามปฏิทินหรือขอฤกษ์จากพระ แต่นอกจากนั้นยังสามารถหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ที่เป็นฤกษ์ดี ด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกัน จะขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี มาดูวิธีหาฤกษ์ดี วันมงคล ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ที่เหมาะสมกับแต่ละบ้านมาฝากกัน

เกณฑ์สำหรับการหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563

1. วันต้องห้ามสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ตลอดกาล

ห้ามทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ในวันอังคารและวันเสาร์สำหรับทุกคน เพราะตามหลักโหราศาสตร์แล้ว วันอังคารเป็นวันร้อนแรง เป็นเทพเจ้าของสงคราม ส่วนวันเสาร์เป็นวันแห่งความทุกข์ ถือเป็นฤกษ์ไม่ดีในการจัดงานบุญเสริมสิริมงคล โดยปกติจึงไม่นิยมจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่กันใน 2 วันนี้

2. วันมงคลและวันต้องห้ามสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตามเกณฑ์วันเกิด

ดูวันมงคลตามวันเกิดของเจ้าบ้านในตารางด้านล่าง แล้วนำไปพิจารณาประกอบกับเกณฑ์ถัดไป
อาทิตย์
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
จันทร์
พฤหัสบดี
พุธ ศุกร์
อาทิตย์
อังคาร
พฤหัสบดี
อาทิตย์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
อังคาร
พฤหัสบดี
อาทิตย์ จันทร์
พุธ
เสาร์
ศุกร์
พุธ จันทร์
พฤหัสบดี
พุธกลางคืน
เสาร์
ศุกร์ อาทิตย์
จันทร์
พุธ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 สำหรับทำพิธีบวงสรวง
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 สำหรับทำพิธีบวงสรวง

3. วันมงคลและวันต้องห้ามสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตามเกณฑ์กาลโยค

ดูวันมงคลและวันต้องห้ามในตารางด้านล่างสำหรับพิจารณาร่วมกับเกณฑ์วันเกิดในข้างต้น
1 ม.ค.-12 เม.ย. 2563
จันทร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
13 เม.ย.-31 ธ.ค. 2563
พฤหัสบดี
อาทิตย์
พุธ
อังคาร
 • กาลโยค หมายถึง เวลาดีเวลาร้าย ซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละปี วันมงคลและวันต้องห้ามทำการมงคลในแต่ละปีจึงแตกต่างกันด้วย และนับตามปีไทย ดังนั้น ช่วงก่อนสงกรานต์ปี 2563 จึงยังคงใช้เกณฑ์กาลโยคปี 2562 และตั้งแต่วันสงกรานต์หรือ 13 เมษายน 2563 จนถึงสิ้นปีนั้น ก็จะใช้วันมงคลตามกาลโยคปี 2563
 • วันธงไชย หมายถึง วันแห่งชัยชนะหรือวันความสำเร็จ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท
 • วันอธิบดี หมายถึง วันแห่งความเจริญ เหมาะกับงานมงคลโดยเฉพาะบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
 • วันอุบาทว์ หมายถึง วันแห่งเคราะห์ร้าย ไม่ควรทำการมงคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • วันโลกาวินาศ หมายถึง วันแห่งเหตุเภทภัยและสูญสิ้น ไม่ควรทำการมงคลใด ๆ ทั้งสิ้น
ให้พิจารณาวันมงคลและวันต้องห้ามดังนี้
 • ห้ามใช้วันอุบาทว์และวันโลกาวินาศในข้างต้นเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 อย่างเด็ดขาด
 • ควรใช้วันธงไชยหรือวันอธิบดีที่ตรงกับวันมงคลตามเกณฑ์วันเกิด หากไม่มี ให้ใช้วันมงคลตามเกณฑ์วันเกิดเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ก่อนวันสงกรานต์ วันจันทร์เป็นทั้งวันธงไชยและวันโลกาวินาศ หมายความว่า แม้จะสำเร็จ แต่ก็ต้องสูญสิ้นเสียหายด้วย ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ส่วนวันเสาร์ แม้เป็นวันอธิบดี แต่ก็เป็นวันต้องห้ามสำหรับเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ด้วย เท่ากับว่า ช่วงระยะนี้จึงไม่มีวันมงคลตามเกณฑ์กาลโยค

4. วันมงคลสำหรับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ตามเกณฑ์วันที่ฤกษ์ดี

หลังจากที่ได้วันมงคลตามเกณฑ์วันเกิดและเกณฑ์กาลโยคในข้างต้น ให้หาวันมงคลที่ตรงกับวันที่ฤกษ์ดีตามปฏิทิน 2563 แล้วให้ใช้วันดังกล่าวที่หาได้มาใช้เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563

ตัวอย่างการพิจารณาหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563

ตัวอย่างที่ 1 เจ้าบ้านต้องการฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2563

 1. ตามเกณฑ์วันเกิด เจ้าบ้านเกิดวันเสาร์ ดังนั้นวันที่เหมาะสมที่สุดคือ วันศุกร์หรือวันอาทิตย์ รองลงมาคือ วันจันทร์
 2. ตามเกณฑ์กาลโยค ให้ตัดวันอาทิตย์ออกเพราะเป็นวันอุบาทว์ และตัดวันจันทร์ออกเพราะเป็นวันโลกาวินาศ จึงเหลือวันศุกร์ที่เป็นวันมงคลสำหรับบ้านนี้
 3. ตามเกณฑ์วันที่ฤกษ์ดี ให้ไปตามลิงก์ปฏิทินฤกษ์ในข้างต้น แล้วหาวันพุธที่ได้จากการพิจารณาตามเกณฑ์วันเกิดร่วมกับเกณฑ์กาลโยค โดยจะพบว่า วันศุกร์ที่เป็นวันที่ฤกษ์ดีสำหรับบ้านนี้ คือ 3 และ 27 มกราคม 2563

ตัวอย่างที่ 2 เจ้าบ้านต้องการฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2563

 1. ตามเกณฑ์วันเกิด เจ้าบ้านเกิดวันจันทร์ ดังนั้นวันที่เหมาะสมที่สุดคือ วันพฤหัสบดี รองลงมา คือ วันพุธหรือวันศุกร์ และวันต้องห้ามคือวันอาทิตย์
 2. ตามเกณฑ์กาลโยค ให้ตัดวันพุธออกเพราะเป็นวันอุบาทว์ และให้ใช้วันพฤหัสบดีเพราะเป็นวันธงไชยและเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดตามเกณฑ์วันเกิด
 3. ตามเกณฑ์วันที่ฤกษ์ดี ให้หาวันพฤหัสบดี ซึ่งได้จากการพิจารณาในข้อก่อนหน้านี้ ในลิงก์ปฏิทินฤกษ์ในข้างต้น โดยที่พบคือ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันมงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่เฉพาะสำหรับบ้านนี้
วิธีการหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 นี้เป็นไปเพื่อหาวันมงคลเท่านั้น ฤกษ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีกฎเกณฑ์สลับซับซ้อนมากมาย หากต้องการฤกษ์ผานาทีที่ชัดเจน ต้องให้โหราจารย์ตรวจดูดวงชะตาของเจ้าบ้านและหาวันเวลามงคล จึงจะได้ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับบ้านนั้น
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์