ก่อนต่อเติมหน้าบ้าน มี 4 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อน

DDproperty Editorial Team
ก่อนต่อเติมหน้าบ้าน มี 4 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อน
การต่อเติมหน้าบ้านก็เหมือนกับการขยับขยายพื้นที่แห่งความสุขออกไปให้กว้างขึ้นอีกนิด เพราะสิ่งที่คุณจะได้จากการต่อเติมหน้าบ้านนอกจากพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้คุณได้ถือโอกาสแปลงโฉมให้บ้านใหม่ ด้วยการต่อเติมหน้าบ้านให้เข้ากับตัวบ้าน
แต่การจะต่อเติมหน้าบ้านนั้นใช่ว่าคิดอยากทำแล้วจะทำได้ทันที ยังมีอีกหลายปัจจัยที่คุณต้องรู้ก่อนต่อเติมหน้าบ้าน ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าก่อนจะต่อเติมหน้าบ้าน 4 เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้คืออะไร เพื่อให้คุณได้พื้นที่หน้าบ้านที่ทั้งสวยถูกใจ ถูกกฎหมาย ใช้งานได้จริง และไม่รบกวนเพื่อนบ้านของคุณด้วย

1. ต่อเติมหน้าบ้านคืออะไร

เรื่องแรกที่คุณควรรู้ก่อนจะเริ่มต่อเติมหน้าบ้าน ก็คือการทำความเข้าใจว่าแบบไหนที่เรียกว่าต่อเติมหน้าบ้านกันแน่ เนื่องจากคุณจะต้องพิจารณาต่อไปว่า แบบแผนการต่อเติมหน้าบ้านที่เราเตรียมไว้นั้นจะถูกกฎหมายหรือไม่ ต้องขออนุญาตจากใครหรือเปล่า
โดยการต่อเติมหน้าบ้านนั้น คือ การต่อเติม ดัดแปลง หรือปลูกสร้างสิ่งใดบนพื้นที่หน้าบ้าน เช่น การปูพื้นหน้าบ้าน การทำโรงรถ การต่อเติมหลังคา เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบของการต่อเติมหน้าบ้านอาจจะเข้าข่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ดังนั้นก่อนที่จะต่อเติมหน้าบ้าน เราควรจะมีแบบให้แน่ใจว่าอยากจะต่อเติมหน้าบ้านแบบไหน เพื่อที่จะได้เตรียมการต่อเติมหน้าบ้านได้อย่างถูกใจ และถูกกฎหมาย
ต่อเติมหน้าบ้านอย่าลืมทำให้ถูกกฎหมาย

2. ต่อเติมหน้าบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

สิ่งที่สำคัญและไม่ควรจะมองข้ามในการต่อเติมหน้าบ้านคือการตรวจสอบข้อกฎหมาย เพราะถ้าเราเลือกต่อเติมหน้าบ้านไปแล้วแต่ผิดกฎหมาย ก็อาจจะต้องมารื้อให้เสียดายเงินเสียดายเวลากันภายหลัง
ซึ่งคณะอนุกรรมการคลินิกช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รวบรวมข้อควรรู้ตามกฎหมายการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารไว้ในหนังสือชื่อ “ต่อเติมอย่างไรไม่ให้มีปัญหา” โดยรายละเอียดต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ
– การขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
– การเปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิม
– การเพิ่ม ลด จำนวนหรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง
และอาคารจะต้องมีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
– สำหรับทาวน์เฮาส์และตึกแถม พื้นที่ว่างด้านหลังกว้าง 2 เมตรจะต้องเว้นไว้เพื่อเป็นทางหนีไฟ
– ผนังด้านที่เปิดประตู หน้าต่าง ที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร สำหรับที่สูงเกิน 9 เมตรจะต้องห่าง 3 เมตร และผนังที่ไม่มีช่องเปิดต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ยกเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะร่น

สูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือ 8 เมตร
น้อยกว่า 6 เมตร
จากจุดกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร
สูงเกิน 2 ชั้น หรือ 8 เมตร
น้อยกว่า 10 เมตร
จากจุดกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 6 เมตร
สูงเกิน 2 ชั้น หรือ 8 เมตร
10-20 เมตร
จากเขตถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างถนน
สูงเกิน 2 ชั้น หรือ 8 เมตร
เกิน 20 เมตร
จากเขตถนนอย่างน้อย 2 เมตร
ดังนั้น การต่อเติมทั่วไปก็มักจะต้องขออนุญาตสร้างอยู่แล้ว โดยต้องแจ้งกับพนักงานท้องถิ่น และต้องให้สถาปนิก หรือ วิศวกร ที่มีใบอนุญาตถูกต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองแบบให้ด้วย
แต่ราชการอาจจะอนุโลมให้สำหรับกรณีที่ไม่มีปัญหากับบ้านข้างเคียง เพราะถึงแม้บ้านข้างเคียงจะอนุญาตแล้ว แต่ถ้าเราต่อเติมหน้าบ้านแล้วเกิดปัญหาการก่อสร้างกระทบกับบ้านข้างเคียง เช่น ตอกเสาเข็มจนสั่นสะเทือน ขุดดินจนบ้านทรุด เสียงหรือฝุ่นผงรบกวน ก็อาจจะเกิดการฟ้องร้องให้หยุดการต่อเติมหน้าบ้านได้
ดังนั้น ตรวจสอบให้ชัดเจน และคุยกับเพื่อนบ้างข้างเคียงไว้ก่อนต่อเติมหน้าบ้านดีที่สุด
ที่สำคัญ อย่าลืมเราต่อเติมหน้าบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต หรือต่อเติมบ้านผิดไปจากแบบแปลนที่ยื่นขอไว้ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน

เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน

3. ต่อเติมหน้าบ้านแบบไหนได้บ้าง

อยากต่อเติมหน้าบ้านแล้วแต่ไม่มีไอเดียเราจัดให้ มาดูกันว่าพื้นที่หน้าบ้านของเราจะสามารถต่อเติมเป็นแบบไหนได้บ้าง
ต่อเติมหน้าบ้านเป็นโรงจอดรถ

– ต่อเติมหน้าบ้านเป็นโรงจอดรถ

นับว่าเป็นการต่อเติมหน้าบ้านยอดนิยมสำหรับหลาย ๆ ครอบครัว ข้อดีของการต่อเติมหน้าบ้านเป็นโรงจอดรถก็คือช่วยให้คุณสามารถต่อเติมหลังคาป้องกันความร้อนและฝนให้กับรถ และยังใช้เป็นพื้นที่ร่มสำหรับทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อีกด้วย
เรื่องควรรู้ก่อนทำโรงจอดรถ

เรื่องควรรู้ก่อนทำโรงจอดรถ

ทั้งนี้การต่อเติมหน้าบ้านเป็นโรงรถควรจะพิจารณาพื้นว่ามีสภาพเหมาะสมแล้วหรือไม่ เช่น ถ้าเป็นพื้นดิน อาจจะต้องมีการเทพื้นคอนกรีตก่อนเพื่อเตรียมพื้น และตอกเสาเหล็กรับหลังคาโรงรถตามแบบที่กำหนดไว้
ต่อเติมหน้าบ้านโดยการปูพื้น

– ต่อเติมหน้าบ้านโดยการปูพื้น

บางบ้านอาจจะต้องการเพียงแค่พื้นที่สะอาดเรียบร้อยหน้าบ้าน ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยอาจจะพิจารณาจากสภาพพื้นที่ที่มีอยู่ และเลือกวิธีการปูพื้นและวัสดุให้เหมาะสม เช่น ปูพื้นคอนตรีตทั่วไป ปูแบบพิมพ์ลาย ปูแบบกรวดล้าง หรือปูแบบกระเบื้อง ขึ้นอยู่กับความสวยงามและการใช้งานพื้นที่ที่ต้องการ
ต่อเติมหน้าบ้านเป็นสวนสวย

– ต่อเติมหน้าบ้านเป็นสวนสวย

บางบ้านต้องการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด ก็อาจจะเลือกต่อเติมหน้าบ้านโดยการแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับปูหญ้าและทางคอนกรีต ขุดเจาะน้ำพุจำลอง หรือจะทำเป็นโรงเก็บต้นไม้พันธุ์เล็กก็สวยงามไปอีกแบบ และยังช่วยเพิ่มความรู้สึกชุ่มชื้น เป็นธรรมชาติให้กับตัวบ้านอีกด้วย
ต่อเติมหน้าบ้านเป็นห้องเพิ่มเติม

– ต่อเติมหน้าบ้านเป็นห้องเพิ่มเติม

สำหรับการต่อเติมหน้าบ้านเป็นห้องในบ้านอาจจะต้องวางแผนมากกว่าการต่อเติมแบบอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการต่อเติมพื้นที่หน้าบ้านแบบที่ต้องกั้นผนังห้องใหม่ ใส่หน้าต่าง และอาจจะต้องดูว่าจะเชื่อมต่อกับตัวบ้านได้อย่างไร เช่น อาจจะทำเป็นแค่ส่วนของห้องกระจกแยกออกมา เป็นต้น

4. ต่อเติมหน้าบ้านอย่างไรให้ถูกหลักการก่อสร้าง

การต่อเติมหน้าบ้านนอกจากจะต้องถูกกฎหมาย สวยถูกใจ หลักการก่อสร้างก็ต้องถูกต้องด้วยเช่นกัน เราคงไม่อยากให้หน้าบ้านที่ต่อเติมใหม่กลายมาเป็นปัญหาให้ช้ำใจ ดังนั้นก่อนจะต่อเติมบ้านครั้งใด คุณควรจะ
– ปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรในการต่อเติมบ้าน ไม่ว่าจะทุบ จะสร้าง เพิ่มลดจำนวนพื้นที่ใช้สอยมากน้อยแค่ไหนก็ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความผิดพลาด
– ตรวจสอบพื้นที่เก่าก่อนต่อเติมหน้าบ้านเข้าไปใหม่ เช่น สภาพดินตรงนั้นเป็นอย่างไร พื้นที่เพียงพอกับการต่อเติมหน้าบ้านหรือไม่ ถ้าตอกเสาเข็มไปจะทำให้บ้านทรุดหรือเปล่า
– คำนึงถึงความปลอดภัยก่อนความสวยงามเสมอ
นี่ก็คือ 4 เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนจะต่อเติมหน้าบ้าน เพื่อให้พื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านของคุณนั้นสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ถูกใจ และใช้สอยได้จริง เพราะถึงแม้จะเป็นพื้นที่หน้าบ้านหรือนอกตัวบ้าน แต่ก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของ “บ้าน” อันแสนอบอุ่นของเราและครอบครัว
ดังนั้น การต่อเติมหน้าบ้านจึงไม่ได้ทำเพื่อความสุขของคนในบ้านเท่านั้น แต่จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเราด้วย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ