ต่างชาติเช่าคอนโดมีขั้นตอนอย่างไร ดู 4 ข้อเตรียมห้องโดนใจชาวต่างชาติ

DDproperty Editorial Team
ต่างชาติเช่าคอนโดมีขั้นตอนอย่างไร ดู 4 ข้อเตรียมห้องโดนใจชาวต่างชาติ
ต่างชาติเช่าคอนโดในไทยได้หรือไม่ คำตอบก็คือได้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าค่อนข้างดี เนื่องจากชาวต่างชาติถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้พอสมควร
แต่การให้ต่างชาติเช่าคอนโดนั้นมีหลายขั้นตอนที่เจ้าของห้องต้องรู้เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย หรือมีปัญหาภายหลัง มีขั้นตอนอะไรบ้างดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ต่างชาติเช่าคอนโดต้องทำอย่างไร

ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในมาตรา 38 กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน เจ้าของคอนโดหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย
จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
นั่นหมายความว่าชาวต่างชาติสามารถเช่าบ้านหรือคอนโดมิเนียมในการพักอาศัยได้ แต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ประกาศเช่าคอนโด

รวมประกาศเช่าคอนโดในกรุงเทพฯ

ขั้นตอนในการปล่อยให้ต่างชาติเช่าคอนโด

เจ้าของห้องจะต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติที่เช่าห้องพักให้กับที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานีตำรวจในท้องที่ ซึ่งชาวต่างชาติเช่าคอนโดนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่เข้าพักอาศัย
นอกจากนี้ ผู้ปล่อยเช่าคอนโดต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารเกี่ยวกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้เช่าให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเก็บไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดที่ 002/2555 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุดสำหรับบริการเช่าพักอาศัย
ขณะที่เจ้าของคอนโดผู้ปล่อยเช่าเอง จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการเช่าพักอาศัยกรณีปล่อยเช่าให้ชาวต่างชาติ ซึ่งเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
2. สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ ของผู้เช่าพักอาศัยและบริวารในห้องชุด
3. สำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ทั้งนี้ เมื่อต่างชาติเช่าคอนโด หรือบ้าน รวมถึงการเข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์ บ้านเช่า หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีห้องพักมากกว่า 4 ห้องขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องทำสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของพวกเขา โดยการกรอกแบบฟอร์ม ตม.30 และรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำหรับวิธีการรายงาน ตม.30 มีวิธี 3 วิธีที่เจ้าของที่พักและผู้ประกอบการสามารถรายงานได้คือ
1. รายงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เจ้าของที่พักจะต้องสมัครขอชื่อและรหัสผู้ใช้ก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หลังจากชาวต่างชาติผู้พักอาศัยทำการกรอกแบบ ตม.30 แล้วโดยเจ้าของบ้านจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ด้วย
3. ชาวต่างชาติผู้พักอาศัยนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หากเจ้าของบ้าน เจ้าของที่พักไม่แจ้ง ตม.30 หรือ tm30 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ในส่วนของโรงแรม ปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท) ตามบทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 77
ต่างชาติเช่าคอนโดมีขั้นตอนอย่างไร ดู 4 ข้อเตรียมห้องโดนใจชาวต่างชาติ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต่างชาติเช่าคอนโด

การปล่อยให้ต่างชาติเช่าคอนโดมีอยู่หลากหลายปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ทำเล

ที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว คือ บ้าน-คอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในทำเลแนวรถไฟฟ้า เนื่องจากมีระบบการขนส่งมวลชนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์การค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ศูนย์อาหาร และสถานบันเทิง
โดยแต่ละทำเลก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ชาวต่างชาติทำเล
ยุโรป และอเมริกันสุขุมวิทตอนต้น, สุขมวิทตอนกลาง, ราชดำริ, เพลินจิต
ญี่ปุ่นสุขุมวิทตอนกลาง, อโศก, พร้อมพงษ์, เอกมัย, ทองหล่อ
เกาหลี และจีนรัชดาภิเษก, พระราม 9
หลายเชื้อชาติอโศก

2. รูปแบบคอนโด

รูปแบบของคอนโดที่ชาวต่างชาติเช่าคอนโดกลุ่มที่เข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในประเทศไทยระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มชาวยุโรปและอเมริกา ส่วนมากจะต้องการห้องชุดที่โปร่ง เรียบง่าย เพื่อให้สามารถตกแต่งได้เองตามความพอใจ
ส่วนผู้เช่าที่เป็นระดับผู้บริหารจะนิยมห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป สำหรับคอนโดมิเนียมแบบ 2 ห้องนอน และขนาด 150 ตารางเมตรขึ้นไป สำหรับคอนโดมิเนียมแบบ 3 ห้องนอน
สำหรับกลุ่มต่างชาติเช่าคอนโดที่มาคนเดียวมักจะมองหาห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก สำหรับต่างชาติเช่าคอนโดที่เป็นชาวเอเชียมักจะเช่าห้องชุดในลักษณะที่ตกแต่งครบและพร้อมเข้าอยู่เป็นหลัก
ห้องคอนโด 6 ขนาด เลือกอย่างไรให้โดนใจ

ห้องคอนโด 6 ขนาด เลือกอย่างไรให้โดนใจ

3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบและปลอดภัยสูง

สิ่งที่ชาวต่างชาติเช่าคอนโด ที่เข้ามาทำงานในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีครอบครัวจะนิยมเลือกคอนโดหรือบ้าน ที่อยู่ในทำเลที่แวดล้อมด้วย โรงเรียนนานาชาติ ใกล้สนามบิน ในโครงการที่พักหรือเช่ามีส่วนกลาง สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี รั้วรอบ ขอบชิด คนนอกเข้า-ออกได้ยาก มีกล้องวงจรปิดครบ ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านหรือคอนโดดูไม่น่ากลัว ยิ่งมีกลุ่มผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติด้วยกันมากๆยิ่งดี

4. มีเทคโนโลยี Smart Home

ในยุคที่เราต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของโควิด สิ่งที่ต่างชาติเช่าคอนโดมองหา คือ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย หรือ Smart Home และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยดูแลด้านสุขอนามัยภายในโครงการ เช่น ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ระบบคีย์การ์ด ซึ่งช่วยลดการสัมผัสในพื้นที่การใช้งานร่วมกันของผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก ๆ หรือช่วยลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อ
โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ในปัจจุบันถูกนำมาติดตั้งในโครงการคอนโดใหม่ ๆ ทุกโครงการ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ทราบกันอย่างนี้แล้ว ผู้ที่มีแผนจะลงทุนซื้อคอนโดเพื่อลงทุนปล่อยเช่า อย่าลืมเช็กลิสต์ และเตรียมความพร้อมเอกสารตรวจสอบรายละเอียดให้รอบครอบ และอย่าลืมศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างชาติเช่าคอนโด ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นต้องการห้องชุดคอนโดมิเนียมหรือบ้านในทำเลไหน แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไร จะได้ไม่เสียโอกาสหรือพลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

เจ้าของคอนโดต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

ตม.30 หรือ tm30 คือ การแจ้งที่พักคนต่างด้าว โดยเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

หากเจ้าของบ้าน เจ้าของที่พักไม่แจ้ง ตม.30 หรือ tm30 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท