ถังขยะแยกประเภท 5 แบบ และวิธีแยกขยะในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย

ถังขยะแยกประเภท อีกหนึ่งของสำคัญที่ควรมีติดบ้าน

การแยกขยะถือเป็นสิ่งที่ทุกบ้านสามารถทำได้ โดยการใช้ถังขยะแยกประเภท นอกจากจะเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะรีไซเคิล ลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บขยะแล้ว ยังช่วยให้คนในบ้านห่างไกลจากอันตรายและเชื้อโรคอีกด้วย

 

ถังขยะแยกประเภทมีอะไรบ้าง

ถังขยะแยกประเภทมีให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น

1. ถังขยะสีแดง

สำหรับใส่ขยะมีพิษ สิ่งของอันตราย สารเคมี สารทำระเบิดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้ เมื่อใส่รวมไปกับวัตถุอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุที่สามารถระเบิดได้ทั้งหมด วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซต์ วัตถุเปอร์ออกไซต์ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรค สิ่งที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธุกรรม สารกัดกร่อน สารที่ทำให้เกิดการระคายเคือง

รวมถึงสารต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความอันตรายต่อคน สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย โทรศัพท์มือถือเก่า ขวด ภาชนะที่ใส่สารกำจัดแมลงหรือหญ้า กระป๋องสเปรย์สารเคมีต่าง ๆ หรือประป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

2. ถังขยะสีเหลือง

สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะต้องสามารถนำกลับมาเพื่อใช้งาน ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เช่น พลาสติกต่าง ๆ แก้ว เศษโลหะ เศษอะลูมิเนียม กล่องนม ยางรถยนต์ กล่อง UHT กระป๋องต่าง ๆ

3. ถังขยะสีเขียว

สำหรับใส่ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้เท่านั้น เป็นจำพวกขยะเศษอาหารที่พร้อมเน่าเสีย ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำไปเป็นอาหารของสัตว์ หรือนำไปเป็นปุ๋ยหมักได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้

4. ถังขยะสีน้ำเงิน

หรือสีฟ้า สำหรับใส่ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอยล์ที่เปื้อนอาหาร

5. ถังขยะติดเชื้อ

อาจเป็นสีดำ หรือสีอื่น ๆ สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ผ้าอนามัย ขยะเปื้อนเลือด เปื้อนน้ำเหลือง หรือเปื้อนน้ำอสุจิ (หากหาไม่ได้ให้ห่อให้มิดชิดใส่ถุงพลาสติกและทิ้งในถังขยะทั่วไป)

 

แยกขยะให้ดีช่วยให้คนในบ้านปลอดภัย

 

วิธีการแยกขยะให้ปลอดภัย

สำหรับวิธีการที่จะแยกขยะให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรคและอันตรายนั้น ต้องเริ่มต้นที่ทำความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านให้ดีว่าจะต้องร่วมกันปฏิบัติแบบไหนเพื่อให้บ้านของคุณห่างไกลโรค และแหล่งพาหะของโรคต่าง ๆ ซึ่งในการคัดแยกขยะจะต้องทำตั้งแต่ที่ขยะอยู่ในมือ ซึ่งเรามีตัวอย่างการปฏิบัติมาฝากด้วยดังต่อไปนี้

 

1. หน้ากากอนามัย

แน่นอนว่าแหล่งเชื้อโรคที่สำคัญมาจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว จึงต้องทำการแยกขยะชนิดนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ปลอดภัยจากคนในบ้านของคุณ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการเก็บขยะด้วย วิธีการทิ้งคือ

- ฉีก/ตัดหน้ากากให้ขาดออก

- จับหูสองข้างพันเข้าด้วยกัน

- ใส่ถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่น

- ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่มีฝาปิด

 

ทำความสะอาดบ้านอย่างไรให้ห่างไกลโรค

 

2. ขยะมีคม

ขยะจำพวกมีด กรรไกร หรือมีดโกนหนวด จะต้องทำการห่อ หรือทิ้งลงภาชนะให้แยกออกมาให้ปลอดภัยทีสุด เช่น ทิ้งใบมีดลงในขวด แล้วทำการปิดฝาให้สนิท หรือห่อด้วยกระดาษทบหลาย ๆ ชั้น แล้วใส่ถุงแยกต่างหาก พร้อมเขียนหน้าถุงว่าของมีคม หรือขยะมีคม เพื่อไม่ให้สมาชิกในบ้านที่นำขยะไปทิ้งได้รับอันตรายหากถุงขยะหลุดรั่ว รวมทั้งป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มาเก็บได้รับอันตรายด้วยเช่นกัน

 

3. ขยะมีพิษ

ขยะมีพิษที่ส่วนใหญ่เราใช้กันในบ้านได้แก่

- น้ำยาขัดห้องน้ำและสุขภัณฑ์

- นํ้ายาขัดกระจก

- ยาฆ่าแมลง

- นํ้ายาขัดเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดง

- ยาขัดรองเท้า

- แบตเตอรี่

- ถ่านไฟฉาย

- หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์

วิธีการทิ้งขยะมีพิษ คือ 

- แยกขยะมีพิษออกจากขยะทั่วไป หากเป็นของเหลวไม่ควรทิ้งหรือเทรวมกันเพราะอาจทำปฏิกิริยาต่อกันได้

- เก็บรวบรวมไว้ในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังเฉพาะสำหรับขยะมีพิษ (ถังขยะสีแดง) หากไม่มีถังขยะสีแดงให้เขียนหน้าถุงว่า "ขยะมีพิษ" หรือ "ขยะอันตราย"

- กรณีที่เป็นถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ แบตเตอรี่มือถือ หรือกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ ให้เก็บทิ้งโดยแยกคนละถุง พร้อมติดป้ายหน้าถุง เช่น "ขยะมีพิษ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมีพิษประเภทกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ ที่มีสารที่เป็นพิษ หากใครสัมผัสอาจส่งผลต่อระบบประสาท เกิดอาการแพ้ และวิงเวียนศีรษะได้ จึงควรแยกออกจากขยะประเภทอื่น นอกจากจะลดอันตรายจากการสัมผัสแล้ว ยังลดโอกาสที่จะเกิดการระเบิดด้วย

ทำไมเราต้องคัดแยกขยะ

 

แยกขยะรีไซเคิลลงในถังขยะสีเหลือง

แยกขยะรีไซเคิลลงในถังขยะสีเหลือง

 

วิธีทำความสะอาดถังขยะแยกประเภท

ถังขยะแน่นอนว่าจะต้องมีความสกปรกเกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องใส่ใจด้านความสะอาดด้วยเช่นกัน โดยมีวิธีการดูแลความสะอาดของถังขยะแยกประเภทดังนี้

1. ล้างตากแดดทุกครั้งหลังจากใช้งาน

เมื่อทิ้งขยะ หรือมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะแล้ว จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก และนำไปตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง เพื่อให้บ้านของคุณห่างไกลเชื้อโรค และกลิ่นไม่พึงประสงค์จากถังขยะ

2. สวมถุงดำรองรับก่อนใช้

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ถังขยะไม่กลายเป็นที่สะสมของคราบสกปรก และทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ยืดระยะเวลาการทำความสะอาดถังขยะให้นานขึ้นได้

หากถังขยะยังคงส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมา ลองใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยดับกลิ่น

1. เบกกิ้งโซดา

เทเบกกิ้งโซดาลงในถังขยะในตอนเช้าทุกวันจะช่วยดูดซับกลิ่นได้ หรือขณะที่ทำความสะอาดใช้เบกกิ้งโซดาในการทำความสะอาดก็ช่วยได้เช่นกัน

2. น้ำยาฟอกขาว

ใช้น้ำยาฟอกขาวผสมกับน้ำอุ่นช่วยทำความสะอาด

3. ทรายแมว

ใช้ทรายแมวรองไว้กั้นถังขยะเพื่อดูดซับความชื้นและกลิ่นเหม็น

4. น้ำส้มสายชู

ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับเบกกิ้งโซดา และเกลือทะเล มาขัดถังขยะ ก่อนจะทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำอุ่น ช่วยลดกลิ่นเหม็นได้

5. กากกาแฟและใบชา

นำกากกาแฟและใบชามาโรยไว้ในถังขยะ ทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยดูดกลิ่นเหม็นออกไป

 

แม้ถังขยะจะมีหลายประเภท แต่ถังขยะที่ดีคือ ต้องมีฝาปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาจากถัง รวมถึงไม่ให้สัตว์รำคาญ หรือพาหะของโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หรือหนู เข้าไปในถังขยะด้วย และอย่าลืมวิธีดูแลความสะอาดง่าย ๆ ด้วยการหมั่นนำขยะไปทิ้งทุกวัน อาจจะเป็นทุกเย็น หรือหลังมื้ออาหารสุดท้าย เพื่อป้องกันการหมักหมมของสิ่งสกปรก และเชื้อโรค รวมทั้งยังทำให้ถังขยะทำความสะอาดง่ายขึ้นด้วย

รวมวิธีป้องกัน สัตว์-แมลง ปลวก มด ภายในบ้าน

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍