ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบไหนดี

DDproperty Editorial Team
ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบไหนดี

เมื่อเราต้องการจะซื้อบ้านเป็นของตนเอง และได้ตัดสินใจทำเรื่องกู้สินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของธนาคารมักจะนำเสนอประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA : Mortgage Reducing Term Assurance มาเป็นทางเลือกให้กับเรา โดยประกันประเภทนี้เน้นเรื่องของความคุ้มครองเป็นหลัก ไม่มีเงินจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา ทำให้ค่าเบี้ยประกันชีวิตถูกที่สุดเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น ๆ เช่น สะสมทรัพย์ ตลอดชีพ และบำนาญ

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านมีกี่ประเภท

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านนี้แบ่งย่อยได้อีก 2 แบบด้วยกัน คือ

1. คุ้มครองแบบลดหลั่น (คุ้มครองลดลงตามยอดหนี้ที่คงเหลือ)

2. คุ้มครองแบบคงที่

ประกัน MRTA คืออะไร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

เปรียบเทียบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ก่อนอื่นขอเปรียบเทียบให้เห็นก่อนว่าประกันทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านว่าควรจะเลือกแบบไหนดี หากจำนวนเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 ปี
ค่าเบี้ยประกัน (เพศชาย เกิดปี พ.ศ. 2535)
130,060 บาท
219,880 บาท สูงกว่า 89,820 บาท (69%)
ความคุ้มครอง
คุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับจำนวนเงินกู้ที่ลดลง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองสิ้นปีที่ 1
ประมาณ 1,975,000 บาท
2,000,000 บาท
ความคุ้มครองสิ้นปีที่ 10
ประมาณ 1,650,000 บาท
2,000,000 บาท
ความคุ้มครองสิ้นปีที่ 20
ประมาณ 1,010,000 บาท
2,000,000 บาท
ความคุ้มครองสิ้นปีที่ 29
ประมาณ 10,000 บาท
2,000,000 บาท
ความคุ้มครองสิ้นปีที่ 30
เท่ากับ 0 บาท (สิ้นสุดความคุ้มครอง)
0 บาท (สิ้นสุดความคุ้มครอง)
กรณีเสียชีวิต
หลังจากชำระหนี้ธนาคารแล้ว ไม่มีส่วนต่างคืนให้กับผู้รับประโยชน์ ลำดับถัดไป
หลังจากชำระหนี้ธนาคารแล้ว ส่วนต่างคืนให้กับผู้รับประโยชน์ลำดับถัดไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
จากตารางข้างต้น กรณีผู้เอาประกันภัยจากไปก่อนวัยอันควรปีที่ 29 หากเลือกความคุ้มครองแบบลดหลั่น จะได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท แต่หากเลือกความคุ้มครองแบบคงที่ จะได้รับความคุ้มครอง 2,000,000 บาท ส่วนใน ปีที่ 30 หากจากไปก่อนวัยอันควร จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามยอดหนี้ เพราะผ่อนชำระหนี้หมดแล้ว และสิ้นสุดความคุ้มครอง
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ช่วยคุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
แล้วตกลงจะเลือกแบบไหนดี ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเป็นหลัก โดยมีแนวคิดเพื่อไว้ใช้พิจารณา ซึ่งเป็นคำถามประกอบด้วย
1. รายได้หลักของครอบครัวมาจากเราใช่หรือไม่
2. กรณีหัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนวัยอันควร สมาชิกภายในครอบครัวสามารถชำระหนี้แทนเราได้ทั้งหมด ใช่หรือไม่
3. ทุนประกันชีวิตที่มีอยู่ครอบคลุมตามมูลค่าหนี้ของบ้านใช่หรือไม่
ถ้าคำตอบ คือ “ใช่” ทั้ง 3 ข้อ อาจพิจารณาไม่เลือกทำประกันได้ แต่หากคำตอบ คือ “ไม่ใช่” ก็มาพิจารณาที่ ค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระ และความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต รวมทั้งคำนึงถึงความเสี่ยงสำหรับคนที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งเราได้กระจายความเสี่ยงนี้อย่างไร
การที่จะเลือกความคุ้มครองแบบลดหลั่น (คุ้มครองลดลงตามยอดหนี้ที่คงเหลือ) โดยจ่ายเบี้ยประกันน้อย หรือคุ้มครองแบบคงที่ 30 ปี โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงหน่อย เราสามารถพิจารณาเลือกแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านได้ด้วยตัวเอง
นอกจากประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA แล้ว ยังมีประกันอื่น ๆ อีกที่น่าสนใจ ลองมาดูกันว่ามีอันไหนที่เหมาะกับบ้านของเราบ้าง รวม 5 ประกันที่ควรรู้ เมื่อคิดขอสินเชื่อบ้าน ทำแล้วได้ประโยชน์อะไร?
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย พฤทธิ์ จำรัสพันธุ์ AFPTTM K-Expert ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์