5 ทำเลดี แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง

DDproperty Editorial Team
5 ทำเลดี แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง
ปัจจุบันกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโครงข่ายรถไฟฟ้าหลายสาย เชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต DDproperty ขอรวบรวมทำเลดี ที่น่าสนใจ แนวรถไฟฟ้า หรือ Districts of the Month เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจทั้งซื้อ ขาย เช่า
Subscription Banner for Article
เดือนมิถุนายน พาไปดู 5 ทำเลดี แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง ที่เริ่มให้ทดลองใช้ในปี 2565 ลองมาดูว่าทำเลไหนราคาขึ้น รวมถึงความต้องการซื้อ และความต้องการเช่าเป็นอย่างไร

ทำเลดี แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี
จุดเด่นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคือเชื่อมต่อจังหวัดปริมณฑลอย่างจังหวัดสมุทรปราการเข้ากับย่านแหล่งงาน และศูนย์รวมธุรกิจขนาดใหญ่อย่างรัชดาภิเษก โดยสามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีรัชดา (สถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน)
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพมหานคร, สายสีส้มบริเวณทางแยกลำสาลี, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีหัวหมาก (บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9) และสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง
ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ความก้าวหน้าโดยรวม ณ เดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 92.93% แบ่งเป็น งานโยธา คืบหน้า 93.42% และงานระบบรถไฟฟ้า คืบหน้า 92.29%
ทั้งนี้ จะมีการเปิดทดลอง (Trial Run) ให้บริการในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 โดยจะเป็นการเปิดทดลองการเดินรถเพื่อให้บริการบางช่วงก่อน ระยะแรกจะให้บริการระหว่างสถานีสำโรงถึงสถานีพัฒนาการ และจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบทุกสถานีในระยะต่อไป
แน่นอนว่าหากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการจะช่วยทำให้การเดินทางเชื่อมต่อเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในทำเลศรีนครินทร์ และลาดพร้าว ที่ประสบปัญหารถติดอยู่เสมอ รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชานเมืองที่ราคาเอื้อมถึงได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องไปกระจุกตัวอยู่เฉพาะใจกลางเมืองอีกต่อไป
โดยตลอดแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีทำเลที่น่าสนใจ ดังนี้

1. เขตจตุจักร

เขตจตุจักร เป็นทำเลที่เป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้หลายสาย รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปป้ิง และสวนสาธารณะขนาดใหญ่
มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 108,000 บาท/ตารางเมตร แม้ว่าดัชนีราคาจะลดลง 2% จากไตรมาสก่อน (QoQ) และลดลง 5% จากปีก่อนหน้า (YoY)
แต่หากพิจารณาควบคู่กับความต้องการซื้อและความต้องการเช่าจะพบว่าความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นถึง 26% จากเดือนก่อนหน้า (MoM) และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นถึง 53% MoM
แสดงให้เห็นว่า หากซื้อเพื่ออยู่เองหรือซื้อเพื่อลงทุนขายต่อ หรือปล่อยเช่าในช่วงนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากระดับราคาลดลง สวนทางกับความต้องการซื้อ-เช่าของผู้บริโภค

2. เขตวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง เป็นอีกหนึ่งทำเลแหล่งงานที่สำคัญของกรุงเทพฯ ครอบคลุมทั้งย่านรัชดาภิเษก ลาดพร้าว ประดิษฐ์มนูธรรม หากพิจารณาเฉพาะทำเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เขตวังทองหลางจะครอบคลุมย่านโชคชัย 4, ลาดพร้าว-วังหิน และทาวน์อินทาวน์ ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบ เหมาะกับการอยู่อาศัย
มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 57,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 2% QoQ และเพิ่มขึ้น 14% YoY เหมาะกับผู้ที่มีสินค้าอยู่ในมือสามารถปล่อยขายสร้างกำไรได้
ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 2% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นถึง 38% MoM เนื่องจากเป็นทำเลที่มีชุมชนขนาดใหญ่จึงมีความต้องการซื้อ-เช่า เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

3. เขตบางกะปิ

เขตบางกะปิ แหล่งชุมชนขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่มีทั้งรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม และสมัยใหม่ รายล้อมไปด้วยตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และแหล่งงาน มีตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย ซึ่งรถไฟฟ้าจะเข้ามาทำให้ทำเลนี้ครบทั้งรถ ราง เรือ
มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 67,000 บาท/ตารางเมตร คงที่จากไตรมาสก่อน และลดลง 2% YoY เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อไว้อยู่อาศัยเองและลงทุนในอนาคต เนื่องจากระดับราคาในปัจจุบันยังไม่ขึ้นสูงมากนัก และคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับขึ้นหลังจากรถไฟฟ้าเปิดให้ใช้บริการ
สอดคล้องกับความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้น 19% MoM และความต้องการเช่าที่เพิ่มขึ้น 28% MoM แสดงให้เห็นถึงความต้องการซื้อ-เช่าที่ยังคงมีอยู่ในทำเลนี้

4. เขตประเวศ

เขตประเวศเป็นทำเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ครบเครื่องเหมาะกับการอยู่อาศัย จุดเด่นคือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อย่างสวนหลวง ร.9 ห้างสรรพสินค้า และตลาดขนาดใหญ่ รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งรูปแบบคอนโด และแนวราบ
มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 44,000 บาท/ตารางเมตร ลดลง 2% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 2% YoY เนื่องจากเป็นทำเลที่มีสินค้าประเภทแนวราบจำนวนมาก ราคาจึงมีการปรับขึ้นสอดคล้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 6% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 14% MoM

5. เขตบางนา

เขตบางนา เป็นหนึ่งในเขตกรุงเทพตะวันออกที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีโครงการให้เลือกหลายรูปแบบทั้งแนวราบและแนวสูง มีการพัฒนาหลาย ๆ ด้านทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น รถไฟฟ้าสายสีเงิน บางนา-สุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ในแผนของกรุงเทพมหานคร หรือแบงค็อกมอลล์ มิกซ์ยูสขนาดใหญ่ของเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 1% QoQ และเพิ่มขึ้น 4% YoY เช่นเดียวกับทำเลประเวศที่มีสินค้าประเภทแนวราบจำนวนมากราคาจึงมีการปรับขึ้น ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 8% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 13% MoM ถือเป็นทำเลแหล่งงาน แหล่งอยู่อาศัยที่ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
*ข้อมูลราคากลางเฉลี่ยและดัชนีราคาจากช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565
แผนที่รถไฟฟ้า BTS-MRT ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตเส้นทาง-ราคา-เวลา ปี 65

แผนที่รถไฟฟ้า BTS-MRT ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตเส้นทาง-ราคา-เวลา ปี 65

จะเห็นได้ว่าหลายทำเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีความต้องการซื้อและเช่าเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์แพร่ระบาดที่คลี่คลายมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่กลับมาดำเนินกิจการเช่นเดิม รวมถึงสถาบันการศึกษา ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะซื้อหรือเช่าจึงสูงขึ้น
สำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดติดรถไฟฟ้า แต่ยังไม่รู้จะหาที่ไหนดีสามารถเข้ามาดูได้ที่ DDproperty ที่มีฟังก์ชันใหม่ในการค้นหาบ้าน-คอนโดติดรถไฟฟ้า
ค้นหาบ้าน-คอนโดใกล้รถไฟฟ้า
ขั้นตอนในการค้นหาง่าย ๆ คือ เข้าเว็บไซต์ DDproperty กดตรงช่องค้นหา เลือก "ค้นหาจากสถานีรถไฟฟ้า"
ค้นหาบ้าน-คอนโดใกล้รถไฟฟ้า
จากนั้นเลือกสถานีที่คุณต้องการ (สามารถเลือกสายรถไฟฟ้าที่ต้องการได้ด้วย) แล้วกดค้นหา เท่านี้ก็สามารถเลือกโครงการที่คุณสนใจได้แล้ว

Distrcits of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

1. เขตธนบุรี

เขตธนบุรี มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 93,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน (QoQ) และเพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อนหน้า (YoY) ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 73% YoY และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 24% YoY

2. เขตทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 25,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 2% QoQ และเพิ่มขึ้น 4% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 34% YoY และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 44% YoY

3. อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 34,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 16% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 41% YoY ส่วนความต้องการเช่าลดลง 19% YoY
*ข้อมูลราคากลางเฉลี่ยและดัชนีราคาจากช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Districts of the Month ประจำเดือนเมษายน 2565

1. เขตบางพลัด

เขตบางพลัด มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 82,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาทรงตัวจากไตรมาสก่อน (QoQ) แต่เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า (YoY) ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 12% จากเดือนก่อนหน้า (MoM) และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 13% MoM

2. เขตตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 49,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 7% QoQ และเพิ่มขึ้น 12% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 18% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 35% MoM

3. เขตจตุจักร

เขตจตุจักร ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 108,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาลดลง 2% QoQ และลดลง 5% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 16% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 23% MoM

4. เขตหลักสี่

เขตหลักสี่ ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 64,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 1% QoQ และเพิ่มขึ้น 1% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 12% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 16% MoM

5. เขตดอนเมือง

เขตดอนเมือง ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 31,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาลดลง 2% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 1% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 24% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 33% MoM

6. อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 22,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 3% QoQ และเพิ่มขึ้น 6% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 2% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 32% MoM
*ข้อมูลราคากลางเฉลี่ยและดัชนีราคาจากช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Districts of the Month ประจำเดือนมีนาคม 2565

1. เขตพระโขนง

พระโขนง มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 96,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน (QoQ) แต่ลดลงถึง 6% จากปีก่อนหน้า (YoY) ด้านความต้องการซื้อลดลง 3% QoQ และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 8% QoQ

2. เขตบางนา

เขตบางนา มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาทรงตัวจากไตรมาสก่อน และลดลง 1% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 3% QoQ และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 21% QoQ

3. อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 56,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 4% QoQ และเพิ่มขึ้น 3% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 8% QoQ และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 8% QoQ
หากโฟกัสไปที่ระดับตำบลตามแนวรถไฟฟ้าจะพบว่า
– ต.สำโรงเหนือ (สถานี BTS สำโรง) ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 1% QoQ แต่ลดลง 2% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 16% QoQ และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 5% QoQ
– ต.เทพารักษ์ (สถานี BTS สำโรง, BTS ปู่เจ้า) ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 6% QoQ และเพิ่มขึ้น 7% YoY ด้านความต้องการซื้อลดลง 5% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 34% YoY
– ต.ปากน้ำ (สถานี BTS ช้างเอราวัณ, BTS โรงเรียนนายเรือ, BTS ปากน้ำ, BTS ศรีนครินทร์, BTS แพรกษา, BTS สายลวด) ดัชนีราคาทรงตัวจากไตรมาสก่อน และลดลง 2% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 4% QoQ ส่วนความต้องการเช่าลดลง 26% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 31% YoY
– ต.ท้ายบ้านใหม่ (สถานี BTS แพรกษา, BTS สายลวด, BTS เคหะฯ) ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นถึง 25% QoQ และเพิ่มขึ้น 109% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 43% QoQ ส่วนความต้องการเช่าลดลง 22% QoQ แต่เพิ่มขึ้นถึง 233% YoY

Districts of the Month ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนกุมภาพันธ์ มาดู 4 ทำเลดี แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน หรือรถไฟฟ้า BTS ช่วงหมอชิต-คูคต ลองมาดูว่าตั้งแต่ BTS หมอชิต จนถึง BTS คูคต ทำเลไหนราคาขึ้น รวมถึงความต้องการซื้อ และความต้องการเช่าเป็นอย่างไร

1. เขตบางเขน

เขตบางเขน มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 52,000 บาท/ตารางเมตร แม้ว่าดัชนีราคาจะทรงตัวจากไตรมาสก่อน (QoQ) แต่เพิ่มขึ้นถึง 15% จากปีก่อนหน้า (YoY) ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 27% จากเดือนก่อนหน้า (MoM) และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 41% MoM

2. เขตดอนเมือง

เขตดอนเมือง มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 31,000 บาท/ตารางเมตร แม้ว่าดัชนีราคาจะทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นถึง 6% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 31% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 21% MoM

3. เขตสายไหม

เขตสายไหม มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 27,000 บาท/ตารางเมตร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 3% QoQ และเพิ่มขึ้น 11% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 37% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 26% MoM

4. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 19,000 บาท/ตารางเมตร แม้ว่าดัชนีราคาจะทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 2% YoY ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 35% MoM และความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 27% MoM
*ข้อมูลราคากลางเฉลี่ยและดัชนีราคาจากช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ส่วนข้อมูลความต้องการซื้อ-เช่า จากเดือนมกราคม 2565

Districts of the Month ประจำเดือนมกราคม 2565

แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน หรือรถไฟฟ้า BTS ช่วงอ่อนนุช-หมอชิต ในเดือนมกราคม 2565 ลองมาดูว่าตั้งแต่ BTS อ่อนนุช จนถึง BTS หมอชิต ทำเลไหนราคาขึ้น รวมถึงความต้องการซื้อ และความต้องการเช่าเป็นอย่างไร โดยอิงจากข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564

1. เขตคลองเตย

ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 163,000 บาท/ตารางเมตร โดยดัชนีราคาทรงตัวจากไตรมาสก่อน และลดลง 3% จากปีก่อนหน้า ด้านความต้องการซื้อลดลง 1% แต่ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นถึง 12% จากไตรมาสก่อน

2. เขตวัฒนา

ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 157,000 บาท/ตารางเมตร โดยดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 3% จากปีก่อนหน้า ด้านความต้องการซื้อลดลง 7% แต่ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นถึง 7% จากไตรมาสก่อน

3. เขตปทุมวัน

ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 234,000 บาท/ตารางเมตร โดยดัชนีราคาทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า ด้านความต้องการซื้อลดลง 7% แต่ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นถึง 17% จากไตรมาสก่อน

4. เขตราชเทวี

ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 161,000 บาท/ตารางเมตร โดยดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 3% จากปีก่อนหน้า ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 7% แต่ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นถึง 24% จากไตรมาสก่อน

5. เขตพญาไท

ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 142,000 บาท/ตารางเมตร โดยดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 3% ไตรมาสก่อน แต่ทรงตัวจากปีก่อนหน้า ด้านความต้องการซื้อลดลง 7% แต่ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน

6. เขตจตุจักร

ราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 110,000 บาท/ตารางเมตร โดยดัชนีราคาทรงตัวจากไตรมาสก่อน และลดลง 4% จากปีก่อนหน้า ด้านความต้องการซื้อลดลง 1% แต่ความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นถึง 6% จากไตรมาสก่อน
*ข้อมูลราคากลางเฉลี่ยและดัชนีราคาจากช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์