ทำเลไหนที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อบ้าน

DDproperty Editorial Team
ทำเลไหนที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อบ้าน
ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัย คนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับทำเลเป็นหลัก จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study H1 2020 พบว่า มีอยู่ 3 โซนสำคัญที่คนส่วนใหญ่อยากซื้อบ้าน

83% มองทำเลเป็นตัวเลือกหลักในการซื้อบ้าน

จากการสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่ถึง 83% ให้ความสำคัญกับทำเลเป็นปัจจัยหลักในการซื้อบ้าน รองลงมาคือ 65% ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และ 62% มองเรื่องการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหลัก
หากจำแนกไปที่ช่วงอายุจะพบว่า เกือบทุกช่วงอายุให้ความสำคัญกับทำเลมาเป็นอันดับหนึ่ง มีเพียงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอันดับหนึ่ง

3 โซนที่คนส่วนใหญ่อยากเลือกซื้อบ้าน

จากการสำรวจพบว่า มี 3 โซนสำคัญที่คนส่วนใหญ่อยากซื้อบ้าน มีดังนี้

1. กรุงเทพฯ รอบนอก

ส่วนใหญ่ถึง 39% มองทำเลกรุงเทพฯ รอบนอก ในการเลือกซื้อบ้าน โดยหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่า ทุกช่วงอายุมองทำเลกรุงเทพฯ รอบนอก เป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงตั้งแต่ 40-60 ปีขึ้นไป มากที่สุดจะเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวใหม่ถึง 47%

2. โซนรัชดา, ลาดพร้าว, พระราม 9

รองลงมา 9% มองว่า โซนรัชดา, ลาดพร้าว และพระราม 9 เหมาะสำหรับการซื้อบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มช่วงอายุ 30-39 ปี และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้ความสนใจกับโซนนี้มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวใหม่ และกลุ่มที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูก

3. โซนกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และชั้นใน

ส่วน 5% มองว่า โซนกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และชั้นใน ได้แก่ พระโขนง อ่อนนุช และอุดมสุข เป็นทำเลที่เหมาะกับการซื้อบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มช่วงอายุ 50-59 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 22-29 ปี และ 30-39 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนโสด และกลุ่มที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร
ส่วนทำเลในต่างจังหวัด จังหวัดที่มีผู้สนใจเลือกซื้อบ้านมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มช่วงอายุ 22-29 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่แต่งงานแล้วถึง 10%

เจาะ 5 ทำเลน่าสนใจในกรุงเทพฯ ราคาขึ้น

จากข้อมูลข้างต้นเป็นมุมมองจากผู้ซื้อที่ต้องการเลือกซื้อบ้านในทำเลดังกล่าว แต่สภาพโดยรวมแล้วทำเลไหนที่เป็นทำเลศักยภาพในปัจจุบัน เนื่องจากในหลาย ๆ ทำเลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มีดัชนีราคาปรับลดลงจากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหลายอย่าง แต่จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index Q2 2020 มีทำเลที่ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นสวนทางตลาด ดังนี้

กรุงเทพฯ 5 ทำเล

1. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสก่อนหน้า
2. เขตดินแดง ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อนหน้า
3. เขตจตุจักร ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อนหน้า
4. เขตบางคอแหลม ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนหน้า
5. เขตพระโขนง ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้า

ต่างจังหวัด 3 ทำเล

1. จันทบุรี ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้า
2. เชียงใหม่ ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อนหน้า
3. พัทยา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้า
จะเห็นได้ว่าทำเลยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย ในทุกช่วงอายุ และยังสะท้อนให้เห็นภาพความต้องการที่อยู่อาศัยที่ยังมีในคนทุกกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึงโอกาสขายอสังหาริมทรัพย์ให้ตอบโจทย์ ตรงใจกับกลุ่มผู้ซื้อในแต่ละช่วงอายุ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน