ทิศนอนตามวันเกิดของ 12 ปีนักษัตร ตามหลักฮวงจุ้ย หันหัวนอนทิศไหนดี

DDproperty Editorial Team
ทิศนอนตามวันเกิดของ 12 ปีนักษัตร ตามหลักฮวงจุ้ย หันหัวนอนทิศไหนดี
ทิศนอนตามวันเกิดถือเป็นหลักฮวงจุ้ยที่แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นที่ผู้อยู่อาศัยไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าเลือกหันทิศนอนตามวันเกิดไปทางทิศที่ดีก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
แต่ถ้าเลือกตำแหน่งทิศนอนตามวันเกิดผิดนอกจากจะไม่ส่งเสริมต่อดวงชะตาแล้ว ยังอาจส่งผลต่อความร่ำรวย ความก้าวหน้า ความรัก และสุขภาพในระยะยาวด้วยเช่นกัน โดยแต่ละตำราฮวงจุ้ยได้กล่าวถึงตำแหน่งของทิศนอนตามวันเกิดไว้ดังนี้
ตรงปก ตรงใจ เลือก Verified Agents

ทิศนอนตามวันเกิด

การหาทิศนอนตามวันเกิด สามารถคำนวณหาได้ ดังนี้
1. นำเลขท้าย 2 ตัวจากปีเกิดของตัวเองแบบ ค.ศ. มาบวกกัน เช่น เกิดปี 1985 ให้นำ 8+5=13
2. หากเกิดก่อนช่วงตรุษจีนของปีนั้น ให้นำตัวเลขที่ได้มาลบ 1 แต่ถ้าหากเกิดหลังช่วงตรุษจีนไปแล้ว ให้ยึดตามตัวเลขเดิมที่ได้ในข้อ 1
3. หากผลบวกเป็นเลขหลักสิบ ให้นำตัวเลขทั้งสองหลักมาบวกกัน จนกลายเป็นเลขเดี่ยวหลักหน่วย เช่น 13 ก็ให้เอา 1+3=4
4. เมื่อได้ผลลัพธ์จากข้อ 3 แล้ว ให้เอามาบวกหรือลบกับตัวเลขต่อไปนี้
– ผู้ชายเกิดก่อนปี 2000 ให้ลบด้วย 10
– ผู้ชายเกิดปี 2000 เป็นต้นไป ให้ลบด้วย 9
– ผู้หญิงเกิดก่อนปี 2000 ให้บวกด้วย 5
– ผู้หญิงเกิดปี 2000 เป็นต้นไป ให้บวกด้วย 6
ตัวอย่าง : จากข้อ 3 ผลลัพธ์ได้เลข 4 เกิดปี 1985 (เกิดก่อนปี 2000) ถ้าเป็นเพศชาย ให้ลบด้วย 10 จะได้ผลลัพธ์ คือ 6 ถ้าเป็นผู้หญิง ให้บวกด้วย 5 จะได้ผลลัพธ์ คือ 9 หากคำตอบติดลบ ให้สนใจเฉพาะตัวเลข ซึ่งตัวเลขที่ได้จะสอดคล้องกับการเลือกทิศนอนตามวันเกิด ดังนี้
1
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
2
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก
3
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือ
4
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
5 (ชาย)
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก
5 (หญิง)
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
6
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
7
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
8
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
9
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศอะไรเหมาะเป็นห้องอะไร

ทิศอะไรเหมาะเป็นห้องอะไร

ทิศหัวนอนดี-ทิศผีนอน

ฮวงจุ้ยหลาย ๆ ตำรา หรือแม้แต่ความเชื่อของคนไทยมักให้หันทิศหัวนอนไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก เพราะเชื่อว่าเป็นทิศที่ดี และเป็นมงคลต่อชีวิต
ส่วนทิศใต้ บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นทิศหัวนอนที่ดีเช่นกัน เนื่องจากเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระองค์ทรงนอนหันพระเศียรไปทางทิศใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก จึงเชื่อว่าการหันหัวเตียงไปทางทิศใต้จะนำมาซึ่งสิริมงคลแก่ชีวิตเช่นกัน
แต่ทิศหัวนอนที่ห้ามเด็ดขาดคือ ทิศตะวันตก เนื่องจากโบราณเชื่อว่าเป็นทิศหัวนอนของคนตาย หากหันหัวเตียงไปทางทิศนั้นอายุจะสั้น จะถูกผีหลอก ผีอำ ได้ง่าย รวมทั้งยังเชื่อว่าหากยมบาลเห็นจะเข้าใจผิดคิดว่าเราตายไปแล้ว และจะดึงวิญญาณออกไป
ทิศนอนตามวันเกิดของ 12 ปีนักษัตร ตามหลักฮวงจุ้ย หันหัวนอนทิศไหนดี
ฟังดูแล้วอาจงมงาย แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีคำอธิบายไว้เช่นกันว่าทำไมจึงไม่ควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ทำให้สนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ถูกส่งมาจากทิศตะวันออกไปตะวันตก
หากหันทิศหัวนอนหันไปทางทิศตะวันออก กระแสแม่เหล็กจะเข้าสู่ศีรษะก่อนและจะระบายออกที่เท้า แรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นจะทำให้อุณหภูมิที่ศีรษะเย็น และอุณหภูมิที่เท้าร้อน
ในทางตรงกันข้ามหากทิศหัวนอนหันไปทางทิศตะวันตก กระแสแม่เหล็กจะเข้าสู่เท้าก่อนจะระบายออกที่ศีรษะ ทำให้ศีรษะสะสมความร้อนเอาไว้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง
หลักการจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ย

หลักการจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ย

ทิศนอนตามวันเกิดของ 12 ปีนักษัตร ตามหลักฮวงจุ้ย หันหัวนอนทิศไหนดี

ทิศหัวนอนตามปีนักษัตร

อีกหนึ่งตำราฮวงจุ้ยกล่าวว่าการหันหัวเตียงให้ส่งผลดีต่อชีวิต เสริมดวงชะตา จะต้องพิจารณาตามปีนักษัตรของผู้นอน ดังนี้
ปีนักษัตรทิศหัวนอน
ปีชวดควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศเหนือ
ปีฉลูควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีขาลควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันออก
ปีเถาะควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันออก
ปีมะโรงควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ปีมะเส็งควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศใต้
ปีมะเมียควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศใต้
ปีมะแมควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ปีวอกควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ปีระกาควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ปีจอควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีกุนควรหันทิศหัวนอนไปทางทิศเหนือ
จะเห็นได้ว่าการหันทิศนอนตามวันเกิด การปรับตำแหน่งหัวเตียงใช้ทั้งหลักฮวงจุ้ย และหลักวิทยาศาสตร์ รู้อย่างนี้แล้วก็รีบไปปรับกันเลย พร้อมทั้งเพิ่มเติมด้วยการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนเสริมสุขภาพและเงินทอง เท่านี้สุขภาพดีและเงินทองไหลมาเทมาก็เริ่มได้จากห้องนอนแล้ว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ฮวงจุ้ยห้องนอน-ทิศหัวเตียง

วางเตียงใกล้ประตู ขวางประตู ใต้หน้าต่าง หรือหันหัวเตียงไปทางห้องน้ำ เป็นการจัดวางที่ผิดหลักฮวงจุ้ยห้องนอน ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับพลังงานที่ไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพ เงินทอง และโชคลาภได้

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งจัดวางเตียงนอน 1.เตียงนอนกับประตูห้องนอนต้องไม่ตรงกัน 2.เตียงนอนไม่ตั้งอยู่ใต้คาน 3.หัวเตียงชิดติดผนัง 3.ไม่หันหัวเตียงไปทางหน้าต่าง 4.ไม่หันหัวเตียงไปทางประตูห้องน้ำหรือห้องครัว

ไม่วางหัวเตียงไว้ในทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศที่นิยมวางตั้งโลงศพในวัด คนไทยจึงมีความเชื่อว่าทิศตะวันตกเป็นทิศคนตาย แต่ทิศอื่น ๆ เช่น ทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศใต้ สามารจัดวางหรือปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม