นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดช่วยคุณได้อย่างไร

DDproperty Editorial Team
นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดช่วยคุณได้อย่างไร
สำหรับผู้ที่ต้องการปล่อยเช่าคอนโดบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาผู้เช่าด้วยตัวเอง รวมทั้งไม่มีความรู้ว่าควรจะปล่อยเช่าเท่าไหร่ หรือรายละเอียดในการปล่อยเช่าเป็นอย่างไร ตัวช่วยสำคัญในเรื่องนี้ที่ขาดไม่ได้คือ นายหน้าหรือเอเจนท์ โดยนายหน้าปล่อยเช่าคอนโดมีประโยชน์อย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนการใช้บริการ และช่วยให้การปล่อยเช่าคอนโดง่ายขึ้นมากแค่ไหนดูได้ที่นี่

ใช้บริการนายหน้าปล่อยเช่าคอนโดดีกว่าปล่อยเช่าเองอย่างไร

แน่นอนว่านายหน้าปล่อยเช่าคอนโดมีหน้าที่ที่จะช่วยให้คุณปล่อยเช่าคอนโดได้เร็วขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งยังเป็นตัวแทนเช่าคอนโดระหว่างคุณกับผู้เช่า รวมถึงข้อดีอีกหลายข้อดังนี้

1. ช่วยในการหาผู้เช่า

แน่นอนว่าหน้าที่หลักของนายหน้าปล่อยเช่าคอนโดคือการหาผู้เช่าให้กับเจ้าของคอนโด โดยข้อได้เปรียบของนายหน้าที่มีมากกว่าเจ้าของปล่อยเช่าเองคือ นายหน้าจะมีคอนเนคชั่น มีฐานข้อมูลลูกค้าที่ตรงกับคอนโด รวมทั้งการลงประกาศเช่าคอนโดตามสื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากกว่า

2. ช่วยประหยัดเวลา

การใช้บริการนายหน้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของคอนโดที่ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากมีงานประจำ ไม่สะดวกที่จะนัดหมายกับผู้เช่า หรือพาชมคอนโดปล่อยเช่า รวมทั้งไม่สะดวกรับโทรศัพท์ ติดต่อกลับ หรือเจรจากับผู้เช่าโดยตรง ซึ่งนายหน้าจะเข้ามาเป็นตัวแทนเช่าคอนโดให้บริการในส่วนนี้ให้กับเจ้าของ

3. อำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสาร

การปล่อยเช่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสาร ได้แก่ สัญญาเช่า ซึ่งต้องอาศัยความรู้เรื่องทางด้านกฎหมาย ซึ่งนายหน้าจะมีส่วนช่วยในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากการเช่าทั้งก่อนและหลังทำสัญญา

4. ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่าย

การปล่อยเช่าคอนโดด้วยตัวเองบางครั้งอาจทำให้งบบานปลายไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อโฆษณาที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเป้าหมายไม่เห็นป้ายโฆษณาของเจ้าของคอนโด นอกจากนี้คอนโดที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อน และเจ้าของหวังจะใช้ค่าเช่านำมาช่วยแบ่งเบาภาระในการผ่อน ก็จะยิ่งทำให้เจ้าของคอนโดต้องควักกระเป๋าผ่อนรายเดือนไปเต็ม ๆ

5. ไม่เสี่ยง

การหาผู้เช่าด้วยตัวเอง หากเจ้าของคอนโดไม่มีประสบการณ์ในการปล่อยเช่ามาก่อน อาจจะลำบากในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าว่ารายใดเหมาะกับการเช่าคอนโดของเรา ซึ่งนายหน้าปล่อยเช่าคอนโดที่มีประสบการณ์จะเข้ามาช่วยคัดกรองผู้เช่าว่ารายใดน่าเชื่อถือ

6. ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนของการปล่อยเช่า

นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดที่มีประสบการณ์จะให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของการปล่อยเช่า ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการตั้งราคาปล่อยเช่าให้เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องอาศยประสบการณ์พอสควร
เลือกใช้บริการนายหน้าปล่อยเช่าคอนโดต้องพิจารณาให้ดี

นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดควรมีลักษณะอย่างไร

คุณสมบัติที่ดีที่นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดต้องมีนั้น ควรจะต้องเลือกที่คุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร

การสื่อสารถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของนายหน้าปล่อยเช่าคอนโด เพราะทุกอย่างตั้งแต่การตกลงเป็นตัวแทนปล่อยเช่า การโฆษณา การติดต่อพูดคุยกับผู้เช่า การเตรียมเอกสาร และการทำสัญญา ต้องอาศัยทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ และเพื่อการโน้มน้าวใจ ยิ่งมีทักษะการสื่อสารที่ดีย่อมทำให้เกิดความราบรื่น

2. มีความรู้ความชำนาญในพื้นที่

นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดจำเป็นต้องรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อทำการตลาดหาผู้ซื้อที่เหมาะสม สามารถให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม โน้มน้าวใจผู้เช่าได้อย่างรวดเร็ว

3. มีฐานลูกค้า

นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญในพื้นที่มักมีเครือข่ายลูกค้าที่น่าจะเป็นผู้เช่าอยู่แล้ว รวมทั้งยังมีช่องทางฝากประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงผู้ที่มีศักยภาพซื้อได้หลายคน และช่วยให้ปล่อยเช่าคอนโดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. มีการทำงานเชิงรุก

นายหน้าปล่อยเช่าคอนโดที่ดีจะต้องมีความกระตือรือร้น มีใจบริการให้ข้อมูล แสดงความสนใจติดตาม และมักสอบถามเพื่อวางแผนและเตรียมการต่าง ๆ ล่วงหน้า

5. ชัดเจนเรื่องค่านายหน้า

ค่านายหน้าปล่อยเช่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณค่าเช่า 1 เดือนต่อสัญญาเช่า 1 ปี (ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ที่คอนโดตั้งอยู่) ซึ่งนายหน้าควรมีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะคิดค่านายหน้าเท่าไหร่ หากจะคิดเกินอัตรานี้เพราะอะไร เพื่อความชัดเจน ความสบายใจ และความราบรื่น ซึ่งควรมีระบุอย่างชัดเจนในสัญญา รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (โดยทั่วไป คิดแต่ค่านายหน้า ไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง) และกรอบระยะเวลาทำงาน
สัญญานายหน้าปล่อยเช่าคอนโดจะต้องพิจารณาให้ละเอียดก่อนเซ็น

สัญญาในการว่าจ้างนายหน้าปล่อยเช่าคอนโดควรมีอะไรบ้าง

ในส่วนของการตกลงว่าจ้างนายหน้าปล่อยเช่าคอนโดนั้น ก่อนจะมีการเซ็นรับรองใด ๆ ควรพิจารณาให้ถ้วนถี่ โดยสัญญาว่าจ้างที่ดีจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดการทำสัญญา

ในส่วนนี้มักจะปรากฎอยู่ตอนต้นของสัญญาโดยระบุมีการทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นที่ไหน และเมื่อไร

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ให้เช่า

ส่วนนี้จะระบุถึงรายละเอียดของเจ้าของทรัพย์หรือผู้ให้เช่า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ และที่อยู่

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของนายหน้า

ส่วนนี้จะระบุข้อมูลของผู้ที่จะมาเป็นนายหน้าของเรา ได้แก่ ชื่อและนามสกุล อายุ และที่อยู่ของนายหน้า

ส่วนที่ 4 อสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า

รายละเอียดส่วนนี้เป็นการระบุข้อมูลโดยระเอียดถึงสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า ได้แก่ บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนน แขวง เขต และจังหวัด

ส่วนที่ 5 ค่านายหน้า

รายละเอียดส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากจะเป็นตัวบอกว่านายหน้าของเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่จากการปล่อยเช่าอสังหาฯ ตามที่ระบุในสัญญานี้ โดยการระบุจำนวนเงินต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
นอกจากนี้จะกล่าวถึงรูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมไปถึงช่องทางหรือสถานที่ชำระค่าตอบแทน จำนวนงวดชำระ และกำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทนที่แน่นอน ที่สำคัญคือต้องระบุถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย

ส่วนที่ 6 ระยะเวลาของสัญญา

ส่วนนี้จะระบุถึงช่วงเวลาที่สัญญาฉบับนี้เริ่มต้นมีผลบังคับใช้ผูกพันระหว่างคู่สัญญา และช่วงเวลาที่สัญญาสิ้นสุดลง รวมไปถึงวิธีการขยายระยะเวลาของสัญญาว่าจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อกันภายในกี่วันก่อนสัญญาสิ้นสุด โดยจะต้องมีการตกลงเงื่อนไขและทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นอีกครั้ง

ส่วนที่ 7 เงื่อนไขหรือกรณียกเว้น

ส่วนนี้จะระบุถึงเงื่อนไขหรือกรณียกเว้นในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้ต้องจ่ายค่าตอบแทนโดยที่ไม่เกิดการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ขึ้น หรือเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน รวมไปถึงการผิดสัญญาของคู่กรณีแต่ละฝ่ายที่จะทำให้เกิดผลตามที่สัญญาระบุเอาไว้

ส่วนที่ 8 การแสดงเจตนาเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่อกัน

ส่วนนี้จะปรากฎอยู่ในส่วนท้ายสุดของสัญญา คือการลงชื่อของสองฝ่ายและพยาน เพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้ขึ้น จากนั้นต่างฝ่ายทั้งผู้ให้เช่าและนายหน้าต่างเก็บสัญญาเอาไว้กับตัวคนละหนึ่งชุด
ตัวอย่างสัญญานายหน้าปล่อยเช่าอสัตัวอย่างหนังสือสัญญานายหน้าปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์งหาริมทรัพย์ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกสัญญานายหน้าของคุณได้ ดาวน์โหลดสัญญานายหน้าปล่อยเช่าได้ที่นี่
ตัวอย่างหนังสือสัญญานายหน้าปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์
นายหน้าปล่อยเช่าคอนโด เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถปล่อยเช่าคอนโดได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และเร็วขึ้น แต่ก็ต้องแลกมากับการเสียค่าบริการ หรือเสียค่านายหน้า ซึ่งส่วนนี้เจ้าของคอนโดจะต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน