เช็กทำเลน้ำทะเลหนุนสูงปี 64 เรื่องสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนซื้อบ้าน

DDproperty Editorial Team
เช็กทำเลน้ำทะเลหนุนสูงปี 64 เรื่องสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนซื้อบ้าน
น้ำทะเลหนุน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน เนื่องจากเป็นปัญหากวนใจที่ส่งผลต่อทั้งการเดินทาง และการอยู่อาศัย ซึ่งในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลมีหลายทำเลที่ประสบปัญหาดังกล่าว ลองมาดูว่ามีทำเลไหนที่เกิดปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงบ้าง
sportlight

ปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยเกิดจากอะไร

1. น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมฉับพลัน

มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำ เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้จำนวนน้ำสะสมมีปริมาณมาก ส่งผลให้พื้นดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็ว

2. น้ำท่วม หรือน้ำท่วมขัง

เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ำ หรือเป็นสภาพน้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ระบบการระบายน้ำไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำ หรือเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล

3. น้ำล้นตลิ่ง

เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ลำน้ำ หรือแม่น้ำมีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง
น้ำทะเลหนุน เรื่องควรรู้ก่อนซื้อบ้าน
น้ำทะเลหนุนสูง ย่านบางพลัด via: กรุงเทพมหานคร

น้ำทะเลหนุนคืออะไร

น้ำทะเลหนุน มักเกิดจากพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มตามบริเวณสองฝั่งแม่น้ำที่อยู่ห่างจากปากอ่าวหรือทะเลไม่ไกลนัก โดยระดับน้ำในแม่น้ำมักได้รับอิทธิพลน้ำขึ้น-น้ำลงเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลหนุนตลอดเวลา เมื่อน้ำที่ไหลลงมาตามแม่น้ำในปริมาณมากและตรงกับฤดูกาลหรือช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงเกินกว่าปกติ ก็จะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วม

น้ำทะเลหนุนสูงในทำเลไหนบ้าง

น้ำทะเลหนุนสูงส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ประกอบกับมีมวลน้ำเหนือไหลลงมา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
โดยเฉพาะ 7 เขต ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องภาวะน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตามการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้แก่
1. เขตดุสิต
2. เขตพระนคร
3. เขตสัมพันธวงศ์
4. เขตบางคอแหลม
5. เขตยานนาวา
6. เขตบางกอกน้อย
7. เขตคลองสาน

เช็กระดับน้ำทะเลจากกรมอุทกศาสตร์

โดยปกติทางกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จะมีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ และป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ
ทั้งนี้ ในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00-20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทที่ปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าว อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ
โดยคาดหมายว่า ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.80-1.95 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียงระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.70-1.80 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง
น้ำทะเลหนุนสูง
ภาพน้ำทะเลหนุนสูง via: กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้น้ำท่วมควบคู่กับน้ำทะเลหนุน

พื้นที่หลายแห่งได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม เนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมของพื้นที่บริเวณนั้น ๆ ด้วย ดังนี้
1. การขยายตัวของเขตชุมชนและการทำลายระบบระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น แอ่งน้ำ หนอง บึง และคลอง โดยการถมดิน สร้างถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อมีฝนตกหนัก
2. แผ่นดินทรุด จากการสูบน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก ส่งผลให้ชั้นดินค่อย ๆ ยุบตัวลง จนเกิดแผ่นดินทรุด ผิวดินเป็นแอ่งมีระดับต่ำกว่าปกติในบริเวณกว้าง เช่น พื้นที่หลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล อาทิ สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังนานหลังจากเกิดฝนตกหนัก เพราะการระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ไม่สะดวก
3. ระดับความสูง-ต่ำของพื้นที่
Flood_bkk_info_b
ระดับความสูง-ต่ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมไม่เท่ากัน โดยพื้นที่ในกรุงเทพฯ สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1-1.5 เมตร เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น อาทิ เพชรบูรณ์ 114 เมตร นครราชสีมา 187 เมตร อุตรดิตถ์ 63 เมตร ราชบุรี 5 เมตร และภูเก็ต 2 เมตร ถือว่ามีระดับที่ไม่สูงมากนัก
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์