บสส. คืออะไร ซื้อบ้านจาก บสส. มีขั้นตอนอย่างไร

DDproperty Editorial Team
บสส. คืออะไร ซื้อบ้านจาก บสส. มีขั้นตอนอย่างไร
เชื่อว่าชื่อของ บสส. หรือบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ SAM คงเป็นที่คุ้นหูไม่น้อยสำหรับคนที่มองหาบ้านเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะบ้านมือสองหรือบ้านที่หลุดจากการจำนอง ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมทรัพย์สินรอการขายสภาพดี มีคุณภาพ และราคาจับต้องได้
บทความนี้จึงอยากพาคุณมาทำความรู้จักกับ บสส. ว่าคืออะไร ทำไมจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของการเลือกซื้อบ้าน รวมทั้งขั้นตอนการซื้อบ้านจาก บสส.

บสส. คืออะไร มีบทบาทในการซื้อขายบ้านอย่างไร

บสส. หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) คือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย (Non-Performingg Loan; NPL) เดิมที หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่ดังกล่าวคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด แต่เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 ประเทศมีหนี้เสียค้างอยู๋ในระบบของสถาบันการเงินเป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงจัดตั้ง บสส. ขึ้นมา เพื่อดำเนินการจัดการหนี้เสียหรือสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ซื้อบ้านกับ บสส. มีข้อดีอย่างไร

ซื้อบ้านจาก บสส. หรือบริษัท บริหารทรัพย์สินสุขุมวิท จำกัด (SAM) มีข้อดีหลายด้าน ดังนี้
1. ซื้อขายบ้านได้โดยตรง มีทรัพย์ให้เลือกหลากหลาย ทั้งรายการทรัพย์ประมูล, ทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี, คอนโด/ห้องชุดพักอาศัย และบ้านเดี่ยว
2. ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า โดยจะมีราคาขั้นต่ำอยู่แล้ว
3. กู้กับสถาบันการเงินได้ง่าย โดยมีโอกาสผ่าน 80-90%

สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านกับ บสส.

ก่อนจะตกลงปลงใจซื้อบ้านกับ บสส. ควรศึกษารายละเอียด ดังนี้
1. ทำการตรวจสอบสภาพบ้านหรือทรัพย์สินที่ซื้อ ทำเลที่ตั้ง โดยคุณติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อกับคอลเซ็นเตอร์ 02-686-1888 ในกรณีที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือเดินทางไปที่สถานที่จริงตามแผนที่ที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ บสส. ในกรณีที่ต้องการซื้อที่ดินเปล่า
2. คำนวณและประเมินงบประมาณให้ดีว่าเพียงพอกับราคาบ้านที่ต้องการซื้อหรือไม่ หากต้องทำเรื่องกู้สินเชื่อ ควรปรึกษากับสถาบันการเงินให้เรียบร้อย
3. ติดต่อทำสัญญากู้สินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อยื่นเรื่องกู้สินเชื่อซื้อบ้าน
4. เลือกวิธีการซื้อขายสินทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว บสส. จะมีวิธีการซื้อ 2 แบบ ได้แก่ ทรัพย์ประมูล และซื้อตรง
ซื้อบ้านจาก บสส. มี 2 แบบด้วยกัน คือ ทรัพย์ประมูล และซื้อตรง

กรณีต้องการซื้อทรัพย์ประมูลจาก บสส.

ทรัพย์ประมูล คือ ทรัพย์ใหม่ที่มีการประกาศขายครั้งแรก หรือทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาประกาศขาย
1. วางหลักประกันเพื่อยื่นซองเสนอราคา โดยยื่นได้ในรูปแบบแคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงินมูลค่า 10% ของราคาขายขั้นต่ำ พร้อมเซ็นเอกสารให้เรียบร้อย
2. ลงทะเบียนประมูลทรัพย์อย่างน้อย 1 วันทำการ พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาขนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด สำหรับคนทั่วไป หรือเตรียมหนังสือรับรองบริษัทเพิ่มขึ้นมาด้วยในกรณีที่ยื่นในนามนิติบุคคล
3. ยื่นซองประมูลตามวัน เวลา และสถานที่ที่ บสส. ระบุไว้ พร้อมรอฟังประกาศผลประมูลในวันเดียวกัน

กรณีต้องการซื้อตรงจาก บสส.

ทรัพย์ซื้อตรง คือ ทรัพย์ที่ บสส. ประกาศขายผ่านวิธีการประมูลแล้วยังไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ผู้ซื้อจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับทำเรื่องซื้อตรงกับ บสส. ดังนี้
1. ประชาชนทั่วไป – สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
2. นิติบุคคล – หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 1 เดือน) เอกสารต่าง ๆ ของกรรมการผู้มีอำนาจ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงินมูลค่า 10% ของราคาขั้นต่ำที่ประกาศขาย โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดฆ่าหรือผู้ถือ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด”
3. ชำระเงินมัดจำ 10% ในวันที่เสนอซื้อ พร้อมเซ็นสัญญาซื้อขายภายใน 10 วันทำการ และชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด
4. รับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน หลังลงนามในสัญญา โดยต้องจ่ายค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ และจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ค่าอื่น ๆ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์จะถือเป็นสิทธิขาดของผู้ที่ระบุชื่อไว้ในสัญญา ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนได้
จะเห็นได้ว่าการซื้อขายบ้านจาก บสส. มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเท่าไรนัก รวมทั้งยังเป็นเปิดโอกาสให้คุณได้เจอบ้านหรือทรัพย์สินรอการขายสภาพดีในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี ก่อนจะซื้อบ้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพบ้าน รวมถึงความสามารถในการผ่อนด้วย
ทั้งนี้ นอกจาก บสส. แล้วยังมีอีกหนึ่งองค์กรที่เปิดขายทรัพย์สินรอการขายอย่าง บสก. หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน