เมื่อนิยามของ "บ้าน" เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แล้วอะไรที่คนหาบ้านต้องการ? 

DDproperty Editorial Team
เมื่อนิยามของ "บ้าน" เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แล้วอะไรที่คนหาบ้านต้องการ? 
การค้นหาบ้านให้ตรงกับความต้องการเป็นหัวใจสำคัญในการ “มีบ้านของตัวเอง” ที่ต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ซึ่งความต้องการที่แตกต่างไปในแต่ละคนที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ค้นหาบ้านที่ตอบโจทย์ของแต่ละคน มีปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญมากมาย และมีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงอายุหรือไลฟ์สไตล์​
จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดอสังหาฯ Thailand Consumer Sentiment Study ฉบับล่าสุด เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอายุเมื่อค้นหาบ้านให้ตัวเองหรือครอบครัว พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

1. กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 22-29 ปี

ชีวิตหลังเรียนจบเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของชีวิตในหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษามาเป็นคนทำงานเริ่มต้นก้าวสู่โลกที่ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่ คนรุ่นใหม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
การวางแผนด้านอสังหาฯ จึงเป็นเรื่องที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเลือกอยู่กับครอบครัวไปก่อน หรือออกมาเช่าคอนโด ใช้ชีวิตส่วนตัวก่อนวางแผนซื้อเองในอนาคตเมื่อมีความพร้อมด้านการเงิน นอกเหนือไปจากการมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบครันในที่พัก รวมถึงการเดินทางทั้งไปทำงานหรือสังสรรค์แล้ว พบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ต้องการซื้อบ้าน คือ ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว (62%) ตามมาด้วยต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง (37%) และพื้นที่เพิ่มสำหรับลูก/พ่อแม่ (29%)

2. กลุ่มวัยทำงาน อายุ 30-39 ปี

เป็นช่วงที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน หลายคนเข้าสู่ช่วงสร้างครอบครัว ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการวางแผนออมเงินหรือศึกษาการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีความพร้อมในการซื้ออสังหาฯ เป็นของตัวเองเพื่ออยู่อาศัยและรองรับการขยายครอบครัวในอนาคต
กลุ่มวัยทำงานมากกว่าครึ่ง (56%) มีมุมมองด้านการซื้อบ้านใหม่ที่ยังคงเน้นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ถัดมาเป็นการให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้านเพื่อรองรับการขยายครอบครัวมาเป็นอันดับสอง (34%) ​และเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น เช่น อยู่ใกล้ที่ทำงาน/โรงเรียน (28%)​

3. กลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 40-49 ปี

หลายคนมีบทบาทเป็นผู้ปกครองที่มีการดูแลรับผิดชอบสมาชิกในบ้าน ทำให้ต้องมีการวางแผนการเงินและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเงินที่วางไว้ นอกจากนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังมีการวางแผนเก็บเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือนำเงินเก็บไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเลือกซื้ออสังหาฯ เพื่อนำไปลงทุนปล่อยเช่าไว้เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากรายรับประจำอีกด้วย
เหตุผล​หลัก ๆ ในการตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ของคนวัยนี้ (40%) ยังคงเน้นที่การเพิ่มพื้นที่ส่วนตัว และการเพิ่มพื้นที่ให้ลูกและพ่อแม่ (30%) ในขณะที่การซื้อเพื่อลงทุนก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน (24%)

4. กลุ่มวัยใกล้เกษียณ อายุ 50-59 ปี/กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

เป็นช่วงวัยที่จริงจังกับการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น หลายคนให้ความสนใจทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต กลุ่มวัยใกล้เกษียณและกลุ่มผู้สูงอายุจะมองหาบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่สวนในบริเวณบ้านให้ได้เดินออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในยามว่าง
รวมถึงมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบให้รองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของผู้สูงวัย เช่น พื้นป้องกันการลื่น ราวจับตามจุดต่าง ๆ ในบ้าน หรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสรีระ พักผ่อนสบายและลุกนั่งได้สะดวก
ผู้บริโภคสองกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับ​การใช้เวลาพักผ่อนกับสิ่งที่สนใจในบ้านมากกว่าการเดินทางออกไปสังสรรค์​ข้างนอก เมื่อต้องการซื้อบ้านหลังใหม่กลุ่มวัยใกล้เกษียณและกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความต้องการคล้ายคลึงกันคือความต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรก (34% และ 44% ตามลำดับ)
ตามมาด้วยการตัดสินใจซื้อเมื่อรู้สึกอยากย้ายไปทำเลใหม่ (27% และ 28% ตามลำดับ) ในขณะที่เหตุผลอันดับรองลงมาของกลุ่มวัยใกล้เกษียณ คือ ต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับคนในครอบครัว (26%) ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุจะมองไปที่การซื้อเพื่อลงทุนมากกว่า (20%)
การวางแผนอนาคตที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญของการมีบ้าน

การวางแผนอนาคตที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญของการมีบ้าน

แม้ผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยจะมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่จะละเลยไม่ได้คือ การวางแผนอนาคตกับคนในครอบครัวที่ชัดเจนพร้อมพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากที่สุด แนวทางในการพิจารณาความต้องการก่อนวางแผนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคตมีดังนี้

1. ตั้งเป้าหมายในการเลือกที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน

การเลือกที่อยู่อาศัยส่งผลต่อการเงินโดยตรงเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ตามมา ผู้ซื้อควรประเมินความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรกว่าจะเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยรูปแบบใด ก่อนที่จะพิจารณาโครงการบ้าน/คอนโดฯ ตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ จะเช่าเป็นระยะเวลาเท่าไรหรือในอนาคตจะมีการย้ายไปยังทำเลที่เจริญขึ้นหรือไม่
เมื่อมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในเบื้องต้นแล้วจะทำให้เริ่มวางแผนการเงินเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรอบคอบยิ่งขึ้น แนะนำให้มีแผนสำรองที่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต

2. ประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงาน

ปัจจัยข้อนี้ส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการเงิน เพราะถือเป็นแหล่งรายได้หลักและมีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน/คอนโดซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคควรประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงานรวมถึงโอกาสเติบโตในสายอาชีพนั้น ๆ หรือหากมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานในอนาคตอันใกล้ก็ควรรอให้อยู่ตัวมั่นคงก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยใหม่
เนื่องจากสินเชื่ออสังหาฯ มีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน หากมีการเปลี่ยนแปลงงาน/อาชีพจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิ โรคระบาดต่าง ๆ หรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ย่อมส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่ออสังหาฯ ซึ่งสามารถกลายเป็นภาระหนี้ก้อนโตได้

3. ต้องรองรับไลฟ์สไตล์ครอบครัวในอนาคต

รูปแบบการอยู่อาศัย/สถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้แผนเลือกที่อยู่อาศัยที่เคยตั้งไว้เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส คนโสดที่อยู่คนเดียวหรือคนโสดอยู่กับพ่อแม่ คู่แต่งงาน พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ เมื่อมีคนหลายช่วงวัยที่ไลฟ์สไตล์แตกต่างมาอยู่รวมกันแน่นอนว่ามีความต้องการที่หลากหลายตามไปด้วย
ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ/เช่าบ้านหรือคอนโดฯ ควรพูดคุย สอบถามความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในครอบครัวก่อน เพื่อเลือกบ้านที่ใช่ให้ตอบโจทย์ของทุกคนได้มากที่สุด เช่น การเลือกบ้านที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ คู่แต่งงานที่วางแผนมีลูกอาจเลือกบ้านเดี่ยวเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เด็ก ๆ ในอนาคต หรือคนโสดจะมองหาคอนโดฯ ที่มีความปลอดภัยและเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม บ้านที่ดีไม่ได้สำคัญที่ขนาด แต่ต้องสามารถตอบโจทย์ผู้อาศัยได้มากที่สุด ลองหาข้อมูล ศึกษา หรืออ่านเรื่องราวประสบการณ์ตรงที่น่าสนใจของคนที่ต้องมองหาบ้านใหม่ให้ตัวเองที่มาบอกเล่า ไม่ว่าจะเป็นในมุมผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เช่าเพื่อจุดประกายแนวคิดและค้นหามุมมองที่ใช่ในการเริ่มต้นหาบ้านได้ที่ Home Stories
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์