บ้าน 20 ตารางวา เลือกอย่างไรให้เหมาะกับการอยู่อาศัย

DDproperty Editorial Team
บ้าน 20 ตารางวา เลือกอย่างไรให้เหมาะกับการอยู่อาศัย
ตามข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 มีการระบุถึงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมในส่วนของที่ดินแปลงย่อยว่า
1. บ้านเดี่ยว ที่ดินแปลงย่อยต้องมีขนาดความกว้างหรือความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางวา หากความกว้างหรือความยาวไม่ได้ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางวา
2. บ้านแฝด ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางวา
3. บ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา
จากข้อกำหนดดังกล่าวจะเห็นว่าบ้าน 20 ตารางวา จัดอยู่ในกลุ่มบ้านแถวซึ่งก็คือทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมนั่นเอง

ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม

รวมประกาศขายทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮมในกรุงเทพฯ หลากหลายระดับราคา

บ้าน 20 ตารางวา แบบทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับทาวน์เฮ้าส์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านแบบหนึ่ง ขณะที่ทาวน์โฮมอาจเป็นคำที่เพิ่งได้ยินกันเมื่อไม่นานมานี้ แต่ทั้งทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมก็คือบ้านที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวตั้งแต่ 2 คูหาขึ้น และมีผนังร่วมกัน
สำหรับทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะสูง 2 ชั้น พื้นที่หน้าบ้านกว้างประมาณ 4-5 เมตร พื้นที่ใช้สอยมีขนาดเล็ก-ปานกลาง มีห้องนอนประมาณ 2-3 ห้อง ห้องน้ำ 1-2 ห้อง มีครัว โถงกลาง ที่จอดรถ และมุมเล็ก ๆ สำหรับทำสวน และส่วนใหญ่โครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง และราคาจะต่ำกว่าทาวน์โฮม
ส่วนทาวน์โฮมเป็นบ้านแถวที่เน้นการออกแบบที่สวยงาม อาจมีความสูงมากกว่า 3 ชั้น พื้นที่ด้านหน้าบ้านกว้างประมาณ 5-5.7 เมตร ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น มีการวางผังบ้านเหมือนบ้านเดี่ยว ขณะที่โครงการบ้านประเภททาวน์โฮมมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง อาทิ คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ และฟิตเนส ราคาของทาวน์โฮมจึงสูงกว่าทาวน์เฮ้าส์
ทาวน์โฮมกับทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

ทาวน์โฮมกับทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

บ้าน 20 ตารางวา เหมาะกับใคร

สำหรับบ้าน 20 ตารางวา แบบทาวน์เฮ้าส์ เนื่องจากมีพื้นที่ใช้สอยในบ้านไม่มาก และราคาไม่สูง จึงเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้น ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่มาก หรือวัยเริ่มต้นทำงาน ขณะที่บ้าน 20 ตารางวา แบบทาวน์โฮมเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก-กลาง นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ทำงานด้วย เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโฮมออฟฟิศได้
รูปแบบบ้าน 5 แบบ แบบไหนเหมาะกับคุณ

รูปแบบบ้าน 5 แบบ แบบไหนเหมาะกับคุณ

ทำเลที่ตั้งของบ้าน 20 ตารางวา

ทำเลที่ตั้งของบ้าน 20 ตารางวา จะมีความแตกต่างกันระหว่างทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม โดยทาวน์เฮ้าส์ มักจะจะตั้งอยู่ในทำเลตัวเมือง การเดินทางสะดวก มีระบบขนส่งสาธารณะให้เลือกใช้หลากหลาย รายล้อมด้วยแหล่งงานที่ตั้งอยู่ในทำเลตัวเมือง รวมทั้งห้างสรรพสินค้า และแหล่งจับจ่ายใช้สอย โรงเรียน สถานพยาบาลต่าง ๆ
ส่วนบ้าน 20 ตารางวา แบบทาวน์โฮมมักจะตั้งอยู่ในทำเลใกล้ใจกลางเมือง ซึ่งการเดินทางถือว่ายังสะดวก เพราะสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและขนส่งสาธารณะ ขณะที่ยังอยู่ใกล้แหล่งงานในเมือง รวมทั้งห้างสรรพสินค้า แหล่งจับจ่ายใช้สอย โรงเรียน สถานพยาบาลต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

ข้อดี-ข้อด้อยของบ้าน 20 ตารางวา

บ้าน 20 ตารางวา ทั้งแบบทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ซึ่งก่อนตัดสินใจซื้อบ้านควรพิจารณาให้ดีก่อน

ข้อดีของบ้าน 20 ตารางวา

1. ราคาไม่สูง จับต้องได้ บ้าน 20 ตารางวา ทั้งแบบทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม อยู่ในระดับราคาไม่สูงมาก จับต้องได้ เนื่องจากตั้งอยู่บนที่ดินที่มีขนาดเล็กกว่าบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว ทำให้ราคาย่อมเยากว่าตามไปด้วย
2. ทำเลเดินทางสะดวก เนื่องจากทำเลที่ตั้งของทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมือง ส่วนทาวน์โฮมจะอยู่ใกล้ ๆ ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นย่านที่การคมนาคมสะดวก และยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ประหยัดค่าบำรุงรักษา เนื่องจากทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม เป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดทำให้เสียค่าบำรุงรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านน้อยกว่าตามไปด้วย

ข้อจำกัดของบ้าน 20 ตารางวา

1. ไม่เหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด ทำให้จำนวนห้องนอนและห้องน้ำมีจำกัดตามไปด้วย หากมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนอาจไม่เพียงพอ
2. มีพื้นที่จำกัด ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสะสมของชิ้นใหญ่ ๆ หรือต้องใช้พื้นที่ในการเก็บของ หรือมีกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่กว้าง ๆ
3. มีความเป็นส่วนตัวน้อย เนื่องจากทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมสร้างติดกันเป็นแถว หลังคาบ้าน ผนังบ้านทั้งสองฝั่ง และกำแพงจึงติดกับเพื่อนบ้าน ทำให้มีความเป็นส่วนตัวน้อย และยังอาจได้ยินเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านได้
สรุปข้อดี-ข้อด้อยของบ้าน 20 ตารางวา
ข้อดีข้อด้อย
ราคาไม่สูง จับต้องได้ไม่เหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน
ทำเลเดินทางสะดวกมีพื้นที่จำกัด
ประหยัดค่าบำรุงรักษามีความเป็นส่วนตัวน้อย

เทคนิคการเลือกบ้าน 20 ตารางวา

1. เลือกซื้อบ้านจากโครงการที่น่าเชื่อถือ ควรเลือกซื้อบ้านจากโครงการที่น่าเชื่อถือ เพราะชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการเป็นการรันตีคุณภาพของบ้านและการบริการหลังการขายได้ในระดับหนึ่ง
2. เลือกบ้านแปลงมุมสุดหรือริมสุด ทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมที่อยู่หลังริมสุด นอกจากจะมีผนังฝั่งหนึ่งที่ไม่ติดกับเพื่อนบ้าน ยังได้พื้นที่ด้านข้างของบ้านเพิ่ม ทำให้บ้านได้รับลมและแสงอย่างเต็มที่ และยังถูกหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย
3. เลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อดีของทาวน์โฮมและทาวน์เฮ้าส์คือมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเมืองและใกล้เมืองซึ่งการเดินทางสะดวกอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ควรเลือกทำเลที่อยู่ไกลจากสถานที่ทำงาน โรงเรียนของลูก และแหล่งจับจ่ายใช้สอย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนในครอบครัว
4. เปรียบเทียบความคุ้มค่า ก่อนซื้อบ้านควรมีตัวเลือกมากกว่า 1 โครงการ และทำการหาข้อมูลของบ้านแต่ละโครงการ ตลอดจนไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง เพื่อสำรวจว่าบ้านของโครงการไหนตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้มากที่สุด และราคาบ้านเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้คุ้มค่าที่สุด
5. เลือกบ้านตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความสุข ความสบายใจในการเข้าอยู่อาศัย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ทาวน์เฮ้าส์กับทาวน์โฮมต่างกันอย่างไร

ทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะสูง 2 ชั้น และมักไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ส่วนทาวน์โฮมเน้นการออกแบบที่สวยงาม อาจมีความสูงมากกว่า 3 ชั้น และมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง