บ้าน 4 ชั้น เหมาะกับใคร เลือกซื้ออย่างไรให้ตอบโจทย์

DDproperty Editorial Team
บ้าน 4 ชั้น เหมาะกับใคร เลือกซื้ออย่างไรให้ตอบโจทย์
บ้าน 4 ชั้น รูปแบบบ้านอีกแบบหนึ่งในปัจจุบัน ที่มีลักษณะบ้าน รวมถึงจำนวนชั้นพิเศษกว่าบ้านอื่น ลองมาดูว่าบ้าน 4 ชั้นมีรูปแบบอย่างไร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการที่น่าสนใจมีที่ไหนบ้างได้ที่นี่
Subscription Banner for Article
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

บ้าน 4 ชั้น มีลักษณะอย่างไร

บ้าน 4 ชั้น คือบ้านที่มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นบน หรือชั้นดาดฟ้า อาจก่อสร้างเต็มชั้น หรือตกแต่งเป็นพื้นที่ห้องส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือเปิดโล่ง เพื่อทำเป็นพื้นที่พักผ่อน สระว่ายน้ำ หรือพื้นที่สวน พื้นที่ห้องนั่งเล่นบางส่วนมักทำเป็นเพดานสูง เพื่อเพิ่มความหรูหรา รวมถึงเพิ่มความโปร่งโล่งสบายให้กับบ้าน
โดยโครงการบ้าน 4 ชั้นส่วนใหญ่มักเป็นโครงการราคาสูง ระดับ Luxury หรือ Super Luxury ซึ่งนิยามของบ้าน 4 ชั้นนั้น หากเป็นบ้านเดี่ยวจะต้องมีเนื้อที่เริ่มต้น 50 ตารางวาขึ้นไป และบ้านแฝดเนื้อที่เริ่มต้น 35 ตารางวาขึ้นไป

สรุปลักษณะของบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด

บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
เนื้อที่ 50 ตารางวาขึ้นไป
เนื้อที่ 35 ตารางวาขึ้นไป
มีความเป็นส่วนตัวสูงกว่าบ้านแฝด
มีราคาจับต้องได้มากกว่าบ้านเดี่ยว
มีขนาดที่ดินและพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่กว่าบ้านแฝด
อาจมีผนังติดกับบ้านข้างเคียง ทำให้ความเป็นส่วนตัวลดลง
มีราคาสูงกว่าบ้านแฝด
การดูแลรักษาง่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถูกกว่าบ้านเดี่ยว

กฎหมายเกี่ยวกับบ้าน 4 ชั้น

บ้าน 4 ชั้นตามกฎหมาย แล้วกำหนดว่าบ้านที่สูงเกินกว่า 8 เมตร จะต้องทำตามกฎหมายดังนี้
1. บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้าไม่ถึง 10 เมตร จะต้องถอยตัวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 6 เมตร
2. บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 10-20 เมตร จะต้องสร้างอาคารถอยห่างจากเขตที่ดินเป็นระยะ 1 ใน 10 เท่าของความกว้างถนน
3. บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 20 เมตรขึ้นไป จะต้องสร้างอาคารถอยห่างจากเขตที่ดินเป็นระยะอย่างน้อย 2 เมตร
4. การสร้างบ้านใกล้กับแม่น้ำ คู คลอง ลำราง ลำประโดงที่แคบกว่า 10 เมตร จะต้องให้ตัวบ้านห่างจากขอบที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร
5. ถ้าแหล่งน้ำนั้นกว้างกว่า 10 เมตร จะต้องถอยให้ตัวบ้านห่างจากขอบที่ดิน อย่างน้อย 6 เมตร
6. ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล จะต้องถอยให้ตัวบ้านห่างจากขอบที่ดิน อย่างน้อย 12 เมตร
7. หากเป็นสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น สะพาน ท่าเรือ อู่เรือ เขื่อน รั้วที่จำเป็น ต้องสร้างชิดแหล่งน้ำ ให้ยื่นขออนุญาตต่อทางราชการ ต่างหากจากบ้านพัก
8. ห้ามสร้างบ้านให้มีส่วนหนึ่งส่วนใด ยื่นรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินผู้อื่น
9. หากผนังบ้านมีช่องเปิดต่าง ๆ เช่น ประตู หน้าต่าง แนวระเบียง จะต้องถอยร่นจากเขตที่ดินเป็นระยะ 2 เมตร (สำหรับชั้นหนึ่งและชั้นสอง) และถอยร่นเป็นระยะ 3 เมตร (สำหรับชั้นสาม)
10. กรณีที่บ้านมีความสูงเกิน 15 เมตร ท่านจะต้องให้ผนังทึบถอยห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย50 เซนติเมตร ห้ามสร้างชิดเด็ดขาด (หากพื้นที่ใช้สอยของบ้านรวมแล้วเกินกว่า 300 ตารางเมตร) ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรโดยรอบทุกกรณี
11. การปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินนั้น ตามกฎหมายกำหนดให้เปิดเป็นที่ว่างไว้ไม่น้อยกว่า 30% โดย 70% ใช้เพื่อการสร้างบ้านพักอาศัย (ที่ว่าง หมายถึง พื้นที่อันปราศจากสิ่งปกคลุมซึ่งอาจจัดให้เป็นบ่อน้้า สระว่ายน้้า บ่อพักน้้าเสีย ที่พักขยะมูลฝอย)
บ้าน 4 ชั้นเหมาะกับครอบครัวใหญ่ และผู้ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว

บ้าน 4 ชั้นเหมาะกับใคร

บ้าน 4 ชั้น เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ ที่อยู่ร่วมกันหลาย Generation โดยอาจแบ่งพื้นที่ชั้นล่างให้เป็นส่วนของพื้นที่พักผ่อน หรือรับรองแขก เพื่อให้สะดวกในการรับรองผู้มาเยือน และช่วยแบ่งพื้นที่ส่วนตัวให้กับคนอื่น ๆ ในครอบครัว รวมถึงเหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถปรับให้ชั้นล่างเป้นพื้นที่ห้องนอนผู้สูงอายุได้อีกด้วย ส่วนชั้นสอง ชั้นสาม และชั้นสี่ สามารถปรับเป็นพื้นที่พักผ่อน หรือทำกิจกรรมในครอบครัวได้แบบเป็นส่วนตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นห้องนอน Master Bedroom และห้องนอนเล็กได้อีกด้วย ส่วนพื้นที่ชั้นบนสุด อาจปรับเป็นพื้นที่พักผ่อน สระว่ายน้ำ ห้องทำงาน หรือห้องออกกำลังกาย เหมาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ในการใช้ชีวิต และต้องการความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย
แต่แน่นอนว่าบ้าน 4 ชั้น ซึ่งมาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นราคาบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีหลักหลายสิบล้าน รวมถึงค่าซ่อมบำรุง หรือการดูแลรักษาที่ต้องเสียมากขึ้นด้วย ยังไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่เพิ่มขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลาง ซึ่งจ่ายตามขนาดเนื้อที่บ้าน รวมถึงค่าไฟ และค่าน้ำ ซึ่งจะสูงตามไปด้วยตามพื้นที่อยู่อาศัย

แนะนำโครงการบ้าน 4 ชั้นที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันมีโครงการบ้าน 4 ชั้น หลายโครงการ ขอแนะนำโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้

1. เดอะไพรมารี วี เกษตร-นวมินทร์ (The Primary V Kaset-Nawamin)

เดอะไพรมารี วี เกษตร-นวมินทร์ (The Primary V Kaset-Nawamin) โดยบริษัท กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จำกัด โครงการบ้าน 4 ชั้นระดับ Super Luxury ตั้งอยู่บน ถ.เกษตร-นวมินทร์ แบ่งเป็นบ้านแฝด 4 ชั้น เนื้อที่ 53.8-63.1 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 450 ตารางเมตร ขนาด 3-4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ และบ้านเดี่ยว 4 ชั้น เนื้อที่ 68.5-100 ตารางวาขึ้น พื้นที่ใช้สอย 580 ตารางเมตรถึงประมาณ 1,025 ตารางเมตร ขนาด 4-7 ห้องนอน 7-9 ห้องน้ำ 4-6 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้นประมาณ 32 ล้านบาท

2. เอเทรีย อารีย์-อินทามระ (ATRIA Aree-Inthamara)

เอเทรีย อารีย์-อินทามระ (ATRIA Aree-Inthamara) โดยบริษัท วินน์ เอสเตท จำกัด โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Luxury ตั้งอยู่บน ถ.สุทธิสาร แบ่งเป็น รูปแบบบ้านแฝด 4 ชั้น เนื้อที่ 47.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 390 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ และบ้านเดี่ยว 4 ชั้น เนื้อที่ 53.6 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 390 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องน้ำ 4 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้นประมาณ 23 ล้านบาท

3. มอลตัน ไพรเวท เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 31 (Malton Private Residence Sukhumvit 31)

มอลตัน ไพรเวท เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 31 (Malton Private Residence Sukhumvit 31) โดยบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด โครงการบ้าน 4 ชั้นระดับ Super Luxury ตั้งอยู่บน ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นบ้านเดี่ยว 4 ชั้น เนื้อที่ 52.4-72.3 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450-555 ตารางเมตร ขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ 2 Powder Room พร้อมสระว่ายน้ำ และลิฟต์โดยสาร ราคาเริ่มต้นประมาณ 74 ล้านบาท
จะเห็นได้ว่าบ้าน 4 ชั้น นั้นเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือครอบครัวขนาดกลางที่มีไลฟ์สไตล์ค่อนข้างหรูหรา และต้องการความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิต โดยปัจจุบันมีโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการ แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้าน อย่าลืมพิจารณาถึงความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือการดูแลรักษาในอนาคตด้วย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์