บ้าน 5 ห้องนอน รู้ก่อนซื้อ มีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับใคร

DDproperty Editorial Team
บ้าน 5 ห้องนอน รู้ก่อนซื้อ มีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับใคร
บ้าน 5 ห้องนอน เป็นบ้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และราคาสูง สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้าน 5 ห้องนอนจึงควรพิจาณาถึงเรื่องเหล่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

บ้าน 5 ห้องนอน มีลักษณะอย่างไร

บ้าน 5 ห้องนอน เป็นบ้านที่มีฟังก์ชันห้องนอน 5 ห้อง พร้อมห้องน้ำ และฟังก์ชันการใช้งานอื่น ๆ เช่น ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องเอนกประสงค์ ส่วนรับประทานอาหาร ส่วนซักล้าง ห้องแม่บ้าน
โดยบ้านที่มีฟังก์ชันห้องนอนมากถึง 5 ห้อง ย่อมต้องเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่และพื้นที่ใช้สอยมากพอสมควร เนื่องจากฟังก์ชันอื่น ๆ ของบ้าน ต้องมีจำนวนและขนาดที่เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการใช้ห้องนอนถึง 5 ห้อง
ส่วนใหญ่เราจึงมักพบเห็นบ้าน 5 ห้องนอนในรูปแบบของบ้านเดี่ยว และอาจพบได้บ้างในบ้านแฝด 3 ชั้น และทาวน์โฮมที่มีความสูง 3 ชั้นขึ้นไป โดยบ้าน 5 ห้องนอนแต่ละรูปแบบ ต่างก็มีข้อดี-ข้อด้อย แตกต่างกันออกไป

1. ทาวน์โฮม

บ้านรูปแบบนี้ จะใช้ผนังบ้านทั้งสองด้านร่วมกับเพื่อนบ้าน (ยกเว้นบ้านที่อยู่แปลงมุมจะใช้ผนังบ้านร่วมกันด้านเดียว) ข้อดีคือราคาต่ำกว่าบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว ทำเลอยู่ใกล้เมืองมากกว่า
ข้อด้อยคือมีความเป็นส่วนตัวน้อยเพราะใช้ผนังร่วมกับเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีพื้นที่ใช้สอยภายนอกบ้านและที่จอดรถน้อย เพราะส่วนใหญ่ทาวน์โฮมตามบ้านจัดสรรจะมีหน้ากว้าง 5-5.7 เมตร ซึ่งสามารถจอดรถได้เพียง 1-2 คันเท่านั้น

2. บ้านแฝด

บ้านรูปแบบนี้จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านเชื่อมต่อกับบ้านข้างเคียง ได้แก่ ผนังบ้าน บางฟังก์ชันของบ้าน เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องเก็บของ และเชื่อมกันที่คานด้านบนหรือคานใต้ดิน และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ข้อดีคือมีพื้นที่ใช้สอยนอกบ้านหนึ่งด้าน และราคาไม่สูงเท่าบ้านเดี่ยว
ข้อด้อยคือเสียความเป็นส่วนตัวในส่วนของบ้านฝั่งที่เชื่อมกับเพื่อนบ้าน

3. บ้านเดี่ยว

บ้านรูปแบบนี้จะไม่มีส่วนใดของบ้านติดกับบ้านข้างเคียง ข้อดีคือมีความเป็นส่วนตัวสูง มีพื้นที่รอบบ้าน
ข้อด้อยคือราคาสูง และส่วนใหญ่อยู่ในทำเลชานเมือง
บ้านสวย ๆ 50 แบบ ครบทุกสไตล์

บ้านสวย ๆ 50 แบบ ครบทุกสไตล์

บ้าน 5 ห้องนอนแต่ละรูปแบบ ข้อดี-ข้อด้อย
ทาวน์โฮม
ราคาไม่สูง อยู่ในทำเลใกล้เมือง
มีความเป็นส่วนตัวน้อย พื้นที่ใช้สอยภายนอกบ้านและที่จอดรถน้อย
บ้านแฝด
มีพื้นที่ใช้สอยนอกบ้านหนึ่งด้าน ราคาต่ำกว่าบ้านเดี่ยว
เสียความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เชื่อมกับเพื่อนบ้าน
บ้านเดี่ยว
มีความเป็นส่วนตัวสูง มีพื้นที่รอบบ้าน
ราคาสูง อยู่ในทำเลชานเมือง

บ้าน 5 ห้องนอน เหมาะกับใคร

บ้าน 5 ห้องนอน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง-ใหญ่ มีสมาชิก 5-7 คน อาจเป็นครอบครัวขยายที่อยู่รวมกัน 3 เจเนอเรชั่น คือรุ่นปู่ย่าหรือตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก หรือครอบครัวเดี่ยวที่มีบุตรหลายคน รวมทั้งครอบครัวเดี่ยวที่มีบุตร 1-2 คน แต่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเพื่อประโยชน์การใช้งานอื่น ๆ เช่น ห้องทำงานส่วนตัว สตูดิโอ หรือพื้นที่เก็บสต๊อกสินค้า
เนื่องจากบ้าน 5 ห้องนอน เป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่และพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะ ดังนั้นราคาของบ้านจึงสูงตามไปด้วย โดยราคาส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่เกือบ 10 ล้านบาทขึ้นไป จนถึงหลักหลายสิบล้านบาท ขึ้นอยู่กับทำเลและคุณภาพของบ้าน ดังนั้นผู้ที่จะซื้อบ้าน 5 ห้องนอน จึงต้องเป็นผู้มีรายได้ค่อนข้างสูง เช่น ผู้บริหารองค์กรกะดับสูง ข้าราชการระดับสูง หรือเจ้าของกิจการ

ประกาศขายบ้านเดี่ยว

รวมประกาศขายบ้านเดี่ยว 5 ห้องนอน ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ประเมินความสามารถทางด้านการเงินก่อนซื้อบ้าน 5 ห้องนอน

สูตรคร่าว ๆ ที่ใช้คำนวณหาราคาบ้านที่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้คือ 60 เท่าของเงินเดือน (รายได้ต่อเดือน X 60 = ราคาบ้านที่ขอสินเชื่อได้)

ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินผ่อนชำระบ้าน และวงเงินกู้ซื้อบ้าน-คอนโดสูงสุด

เงินเดือน 15,000 บาท
6,000 บาท
900,000 บาท
เงินเดือน 20,000 บาท
8,000 บาท
1,200,000 บาท
เงินเดือน 25,000 บาท
10,000 บาท
1,500,000 บาท
เงินเดือน 30,000 บาท
12,000 บาท
1,800,000 บาท
เงินเดือน 35,000 บาท
14,000 บาท
2,100,000 บาท
เงินเดือน 40,000 บาท
16,000 บาท
2,400,000 บาท
เงินเดือน 45,000 บาท
18,000 บาท
2,700,000 บาท
เงินเดือน 50,000 บาท
20,000 บาท
3,000,000 บาท
เงินเดือน 55,000 บาท
22,000 บาท
3,300,000 บาท
เงินเดือน 60,000 บาท
24,000 บาท
3,600,000 บาท
เงินเดือน 65,000 บาท
26,000 บาท
3,900,000 บาท
เงินเดือน 70,000 บาท
28,000 บาท
4,200,000 บาท
เงินเดือน 80,000 บาท
32,000 บาท
4,800,000 บาท
เงินเดือน 90,000 บาท
36,000 บาท
5,400,000 บาท
เงินเดือน 100,000 บาท
40,000 บาท
6,000,000 บาท
หมายเหตุ: ตัวเลขโดยประมาณ
ส่วนหลักการทั่วไปที่ธนาคารใช้พิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้จะอยู่ที่ 40% ของรายได้ต่อเดือน หรือประมาณล้านละ 7,000 บาทต่อเดือน
หากบ้าน 5 ห้องนอนที่ต้องการซื้อ มีราคาประมาณ 10 ล้านบาท จากสูตรดังกล่าวผู้ขอกู้จะต้องมีเงินเดือนประมาณ 167,000 บาท ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อไม่มีภาระหนี้ใด ๆ เลย และมีความสามารถในการผ่อนชำระประมาณ 66,800 ต่อเดือนหรือมากกว่านั้น
นอกจากนี้ การซื้อบ้านยังต้องมีการวางเงินดาวน์ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10-30% ของราคาบ้าน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากวางแผนว่าจะซื้อบ้าน ควรมีเงินออมอย่างน้อย 20% ของราคาบ้าน
กู้ซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านง่าย

กู้ซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านง่าย

เลือกบ้านบ้าน 5 ห้องนอนอย่างไรให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

แม้จะเป็นบ้าน 5 ห้องนอนเหมือนกัน แต่ทำเลของบ้าน แบบบ้าน และการวางผังบ้านในหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ก็มีลักษณะที่ต่างกัน และมีความเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นก่อนซื้อบ้าน 5 ห้องนอน จึงควรพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย

1. เลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

นอกจากจะเลือกบ้านที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ยังควรคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนของลูก ๆ ด้วย โดยการซื้อบ้าน 5 ห้องนอนควรเลือกทำเลที่ไม่ไกลจากสถานที่เหล่านั้นมากนัก เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนั้น ยังควรเลือกทำเลที่มีบริการขนส่งสาธารณะและเดินทางสะดวก เช่น รถไฟฟ้า และอยู่ในย่านที่มีแหล่งจับจ่ายใช้สอย เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไม่ควรอยู่ไกลจากโรงพยาบาลด้วย

2. เลือกฟังก์ชันบ้านที่เหมาะสม

การเลือกบ้านที่มีฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวทุกคนอย่างครบครันและเพียงพอเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนซักล้าง เช่น หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ใช้วีลแชร์ ก็ควรเลือกบ้าน 5ห้องนอนที่มีห้องนอนชั้นล่างอย่างน้อย 1 ห้องพร้อมห้องน้ำในตัว และควรเลือกบ้านที่มีจำนวนห้องน้ำเพียงพอโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ที่สำคัญกับจำนวนที่จอดรถต้องเพียงพอกับรถของสมาชิกในครอบครัวด้วย
บ้านหลังแรกเลือกอย่างไร

บ้านหลังแรกเลือกอย่างไร

3. เลือกซื้อบ้านจากโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ

การเลือกบ้านจากโครงการที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการที่มีเชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีประวัติหรือมีประสบการณ์มากพอสมควร จะช่วยคัดกรองได้ในระดับหนึ่งว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงที่โครงการจะล้มเลิกน้อยกว่าด้วยเช่นกัน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ