ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น สำหรับการซื้อบ้านหลังแรก

DDproperty Editorial Team
ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น สำหรับการซื้อบ้านหลังแรก
มนุษย์เงินเดือนหลายคนมักมีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะสามารถเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง แต่ในความเป็นจริงการซื้อบ้านหลังแรกมักมาจากการกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ที่ต้องมองทั้งในเรื่องของดอกเบี้ย ภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยังไม่รวมไปถึงการตกแต่ง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่าง ๆ ที่ตามมา
การคิดจะซื้อบ้านหลังแรกนั้นจึงไม่ใช่ว่ากู้สินเชื่อบ้านผ่านก็จบเรื่อง เพราะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องเอามาคิดคำนวณเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลัง ดังนั้นก่อนที่จะซื้อบ้าน คุณควรจะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนแล้วจึงเลือกซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสม ซึ่งการประมาณการค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน
Illustration depicting a sign with a first time buyers concept.

ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนย้ายเข้าอยู่

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำ น้อยคนนักที่จะสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดได้ หลายคนจำเป็นต้องอาศัยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งมักจะอนุมัติสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยใหม่สูงสุดร้อยละ 90 ของราคาประเมินบ้าน นั่นหมายความว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ จะต้องมีเงินสำหรับส่วนต่างอีก 10% ที่เหลือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การมีเงินเก็บอย่างน้อยที่สุด 10-20% ของราคาบ้านที่จะซื้อ
นอกจากเงินดาวน์แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนเข้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
Signing document for new home.

ค่าประเมินราคา

เป็นค่าใช้จ่ายเวลาไปทำเรื่องกู้กับธนาคารนั้นๆ ค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ที่ประมาณ 0-0.5% ของราคาประเมินของกรมที่ดิน โดยประมาณต่อการประเมินหนึ่งครั้ง ดั้งนั้นยิ่งทำเรื่องกู้หลาย ๆ ครั้ง ก็ต้องยิ่งเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ในกรณีที่กู้ไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับเงินคืน ในแง่การซื้อบ้านมือสองหรือที่ดิน

เงินมัดจำหรือเงินจอง

เป็นเงินจองเพื่อแสดงความจำนงว่าเราต้องการซื้อบ้าน/ คอนโดฯ ยูนิต นี้อย่างแน่นอน มูลค่าของเงินจองผกผันไปตามราคาของบ้าน/คอนโดฯ นั้น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา

เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย ซึ่งในสัญญาซื้อขายส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของ ค่าส่วนกลาง กองทุนสะสม ค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอัตราการจ่ายค่าบริการทั้งหมดเป็นรายปี ณ วันโอนกรรมสิทธิ์จึงทำให้เงินในส่วนนี้มีจำนวนมากพอสมควร

ค่าจดจำนอง

ส่วนมากทางสถาบันทางการเงินจะคิดค่าจดจำนองเมื่อกู้ผ่านเป็นมูลค่า 1% ของมูลค่าที่จำนองหรือจำนวนเงินที่กู้ทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมการโอนฯ

เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องจ่ายเป็นจำนวน 2% ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่ทางผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงร่วมกันโดยจ่ายชำระค่าโอนคนละครึ่ง

ค่าประกันอัคคีภัยและค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟ

ค่าประกันอัคคีภัย หากมีการกู้ยืมเงินซื้อบ้านจากสถาบันทางการเงิน จะต้องมีการทำประกันอัคคีภัยควบคู่กันไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะต้องชำระพร้อมเงินผ่อนงวดแรก และเก็บทุก ๆ 3 ปี ตามอัตราดอกเบี้ยประกันที่กำหนดโดยกรมการประกันภัย หรือประมาณ 2,000 บาท ต่อมูลค่าบ้าน 1 ล้านบาท ส่วนของค่าประกันมิเตอร์ ทางเจ้าของโครงการบ้านที่เราจะซื้อจะเป็นคนจ่ายให้ล่วงหน้าแล้วเรียกเก็บภายหลังตามอัตราที่ราชการกำหนด

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเนื่องขณะย้ายเข้ามาอยู่หรืออยู่อาศัยแล้ว

moving-house
นอกจากการประมาณค่าใช้จ่ายก่อนเข้ามาอยู่แล้ว เงินอีกหนึ่งก้อนที่อยู่ในการวางแผนก่อนการซื้อบ้านหลังแรกที่มีความสำคัญพอ ๆ กันก็คือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะตามมาภายหลังจากที่ย้ายเข้าไปอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ค่าขนย้าย ค่าซ่อมบำรุงบ้านใหม่และออกแบบตกแต่งภายใน

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็หนักหนาเอาการเพราะจำเป็นต้องใช้เงินก้อน เพื่อตกแต่งบ้านให้พร้อมอยู่ บางรายถึงกับต่อเติมไปเกินครึ่งของราคาบ้านก็มี จึงเป็นวงเงินที่ควรวางแผนไว้ก่อนการซื้อบ้านอย่างมาก แต่สำหรับผู้ที่มีงบจำกัด ไม่จำเป็นต้องแต่งให้เสร็จในทีเดียว ขอแนะนำให้ค่อยๆ ตกแต่งไปเพื่อให้พออยู่อาศัยได้ และจัดเต็มเมื่องบพร้อม

ค่างวดรายเดือนสำหรับชำระเงินกู้

เงินในส่วนนี้คือดอกเบี้ยและเงินต้นที่ไว้ใช้หักชำระเงินที่กู้มาเป็นงวดๆ ซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนที่มีการกู้ซื้อบ้านหลังแรกมักจะมีวิสัยการกู้ที่เน้นระยะเวลานานไว้ก่อนประมาณ 20-30 ปี แต่หากมียอดผ่อนชำระมากกว่ายอดค่างวดในแต่ละงวด (เน้นหักเงินต้น) จะทำให้ยอดดอกเบี้ยลดลง และสามารถปิดหนี้ได้เร็วกว่า 20-30 ปี

ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต

ผู้ซื้อจำเป็นต้องประมาณการเงินส่วนนี้ในอนาคตไว้ด้วย ไม่ใช่ว่ากู้ผ่าน แต่งบ้านน่าอยู่ รู้เรื่องเงินผ่อน แล้วลืมคิดถึงตรงนี้ไป เพราะการมีเงินฝากเพื่อมาใช้ยามคับขันในอนาคตย่อมดีกว่าการรีบหาเงินมาแก้ปัญหา ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เกิดหนี้สินบายปลาย ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็คือการใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในทุก ๆ เดือน อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุงในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน หรือค่าผ่อนรถยนต์และอื่น ๆ หากประมาณการเงินในส่วนนี้ได้โดยไม่ลำบาก
หากคุณสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายหลัก ๆ เหล่านี้ได้ และคิดว่าเมื่อกู้ซื้อบ้านหลังแรกแล้ว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือทำให้หนี้สินบานปลาย คุณก็สามารถเลือกดูบ้านตามราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเงินเก็บที่มีได้อย่างสบายใจ และไม่ต้องกังวลว่าในอนาคตบ้านจะถูกยึด แต่หากเกิดเหตุการถูกยึดบ้านขึ้นมาก็ยังมีวิธี ยื้อบ้านอย่างไรไม่ให้โดนยึด
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้