ปลูกต้นไม้หน้าบ้าน 3 วิธีเลือกต้นไม้ ให้ถูกกฎหมาย ไม่กระทบเพื่อนบ้าน

DDproperty Editorial Team
ปลูกต้นไม้หน้าบ้าน 3 วิธีเลือกต้นไม้ ให้ถูกกฎหมาย ไม่กระทบเพื่อนบ้าน
เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ชื่นชอบการปลูกต้นไม้หน้าบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศสวย ๆ ให้กับหน้าบ้านแสนรัก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสบายตา ให้อากาศบริสุทธิ์สบายปอด แต่การปลูกต้นไม้หน้าบ้านนั้น หากวางแผนไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนบ้านได้ ลองมาดูเรื่องน่ารู้สำหรับการปลูกต้นไม้หน้าบ้าน เพื่อที่การสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวของคุณนั้นได้ทั้งสวยงาม และสร้างความสบายใจให้กับทุกคน

ปลูกต้นไม้หน้าบ้านอย่างไรให้เหมาะสม ไม่ผิดกฎหมาย

ก่อนจะไปดูเรื่องความสวยงามของการปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้ถูกใจ มาเริ่มกันที่กฎระเบียบของการปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้ถูกต้องกันก่อน โดยเริ่มจากความเข้าใจเรื่องของ “พื้นที่หน้าบ้าน”
ตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 กำหนดว่าพื้นที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณจะนับตั้งแต่ในส่วนรั้วบ้านเข้ามาเท่านั้น ดังนั้นถึงแม้จะแอบวางกระถางต้นไม้หน้าบ้านเล็ก ๆ แต่ถ้าเกิดเรื่อง เช่น มีคนได้รับบาดเจ็บเพราะชนกับกระถางของคุณ ก็จะต้องพิจารณาโดยใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสิน
โดยทั่วไปแล้วการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน้าบ้านของคุณนั้นไม่ผิด ตราบใดที่ส่วนของต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นราก กิ่ง ใบ หรือผล ไม่เลยล้ำไปยังพื้นที่ของเพื่อนบ้านข้าง ๆ หรือแม้แต่ทางสาธารณะหน้าบ้านก็ตามแต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกต้นไม้หน้าบ้านแบบกระถาง ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก แต่กระถางต้นไม้นั้นก็จะต้องวางอยู่ในพื้นที่บ้าน โดยที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดกีดขวางการใช้งานของผู้อื่น มิฉะนั้นอาจจะมีความผิดตามกฎหมายเรื่องการกีดขวางทางสาธารณะ
ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1347 บัญญัติไว้ว่า เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้
โดยสามารถแยกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
– กรณีรากไม้ ถ้ารากไม้ของต้นไม้บ้านเรารุกเข้าไปในที่ดินบ้านข้าง ๆ เพื่อนบ้านข้าง ๆ หลังนั้น สามารถตัดได้เลยโดยไม่ต้องบอกเจ้าของ และรากไม้ที่ตัดไว้ถือเป็นสิทธิของเพื่อนบ้าน ไม่ใช่ของเจ้าของต้นไม้
– กรณีกิ่งไม้ เพื่อนบ้านสามารถตัดออกได้เช่นก่อน แต่ก่อนจะตัดจะต้องบอกให้เจ้าของทราบก่อนภายในเวลาอันสมควรก่อนจึงจะตัดได้ และเมื่อตัดแล้วกิ่งไม้ถือเป็นสิทธิของเจ้าของต้นไม้ ไม่เหมือนกับกรณีของรากไม้
ความเสียหายที่เกิดจากต้นไม้ข้างบ้าน ใครรับผิดชอบ
ตามหลักทั่วไป ทรัพย์สินของใครทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เจ้าของต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าคุณจะอ้างว่าเป็นต้นไม้ที่คุณไม่ได้ปลูก แต่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 145 กำหนดว่าไม้ยืนต้นถือเป็นส่วนควบกับที่ดิน และมาตรา 144 กำหนดว่าเจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์
หมายความว่า เจ้าของที่ดินถือเป็นเจ้าของต้นไม้ด้วย ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจปลูกก็ตาม ก็ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
ปัญหาจากต้นไม้ข้างบ้านรุกล้ำจัดการอย่างไร

ปัญหาจากต้นไม้ข้างบ้านรุกล้ำจัดการอย่างไร

ดังนั้น ถ้าการปลูกต้นไม้หน้าบ้านของเรา กีดขวางการจราจรหรือทางเท้าของผู้อื่น นอกจากอาจจะโดนตัดไปโดยไม่รู้ตัวแล้ว ก็อาจจะมีสิทธิ์โดนโทษตามกฎหมายได้ด้วย
เลือกปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้เหมาะสม

เลือกปลูกต้นไม้หน้าบ้านแบบไหนดี

เมื่อเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ปลูกต้นไม้หน้าบ้านแล้ว ส่วนต่อไปมาดูกันที่จะปลูกต้นไม้แบบไหนดี สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกเรามีหลักการพิจารณาการปลูกต้นไม้หน้าบ้านง่าย ๆ มาฝากกัน

1. ขนาดเหมาะสมกับตัวบ้าน

หลายคนเลือกปลูกต้นไม้ตามชื่อมงคลเพื่อเสริมฮวงจุ้ย แต่สิ่งแรก ๆ ที่ควรจะคำนึงถึงนั้นไม่ใช่สีสัน พันธุ์ ดอกผล หรือความมงคลที่จะได้ แต่เป็นการพิจารณา “ขนาดและพื้นที่การเจริญเติบโต” ของต้นไม้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเลือกปลูกลงดิน มีสิทธิ์ที่รากหรือกิ่งจะโดนตัวบ้านหรือไม่

2. เลือกพันธุ์ไม้ให้ดี

สืบเนื่องจากข้อแรก คงจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าต้นไม้ที่คุณเลือกมาไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเพราะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นต้องพิจารณาถึงเป้าหมายในการปลูกต้นไม้หน้าบ้านด้วยว่าปลูกเพื่ออะไร เช่น ปลูกเพื่อความสวยงาม ให้ร่มเงา ให้กลิ่นหอม หรือเพื่อเก็บรับประทาน จากนั้นจึงเลือกพันธุ์ต้นไม้โดยคำนึงถึงความต้องการในการเจริญเติบโตด้วย

3. ศึกษาวิธีดูแลต้นไม้ก่อนปลูกต้นไม้หน้าบ้าน

หมายรวมถึงการดูแลตัวต้นไม้ให้เจริญเติบโต และการดูแลพื้นที่หน้าบ้านให้น่าอยู่ไปพร้อมกัน โดยทั่วไปแล้วการปลูกต้นไม้หน้าบ้าน มักมาพร้อมกับปัญหาความชื้นและคราบตะไคร่น้ำ ที่ถ้าไม่ดูแลให้ดีอาจจะก่อให้เกิดความสกประจากเชื้อโรคที่สะสม และอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องศึกษาวิธีในการดูแลและทำความสะอาดก่อนปลูกต้นไม้หน้าบ้านไว้ด้วย
ต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกหน้าบ้าน

ต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกหน้าบ้าน

มาถึงส่วนที่สายมูรอคอย สำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลดี ๆ ที่จะมาช่วยเสริมความเฮง ลองดูต้นไม้เหล่านี้
  • ไผ่กวนอิม สำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นไม้หน้าบ้านแบบพุ่มเล็ก ๆ แนะนำไผ่กวนอิม หรือ Chinese Water Bamboo ลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นตั้งตรงและมีข้อปล้อง มีใบเรียวแหลมแตกขึ้นตามยอด สามารถปลูกทั้งในดินและในน้ำ ต้นไผ่กวนอิมนี้ เชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยนำเงินทอง โชคลาภ ความร่ำรวยมาให้
  • ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว หรือ King of Hearts ไม้มงคลที่มีลักษณะเด่นคือ ใบขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายหัวใจ เป็นแบบใบเดี่ยว ผิวใบมัน ต้นมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ไม่ใหญ่เกินไปนัก เชื่อว่าถ้าปลูกต้นไม้หน้าบ้านเป็นว่านเสน่ห์จันทร์ขาว จะช่วยเรื่องเมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น
  • ต้นวาสนา หรือ Dracaenas ต้นไม้ยอดนิยมสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นปลูกต้นไม้ เนื่องจากสามารถปลูกได้ง่าย เพียงแค่ตัดลำต้นมาปักชำ ก็สามารถขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้นวาสนาถือว่าเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีใบเดี่ยวเรียวยาว ปลายใบแหลมและโค้งลง แผ่นใบค่อนข้างหนา เชื่อกันว่าหากปลูกต้นวาสนาจะช่วยเสริมส่งเรื่องโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง มีวาสนาสมดังชื่อ
  • ต้นมะยม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง มีลำต้นตั้งตรง ผิวขรุขระ ตัวกิ่งของต้นมะยมนั้นจะมีความเปราะและแตกง่าย สามารถสูงได้ตั้งแต่ 3 – 10 เมตร ถือเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ไว สำหรับต้นมะยมเชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้ผู้คนนิยม ชมชอบ
  • ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูง 10 – 20 เมตร ดอกขึ้นเป็นช่อยาว 20 – 40 เซนติเมตร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้สำคัญที่นิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ เชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยให้มีบารมี มีชื่อเสียง อีกทั้งยังนิยมนำใบมาทำเป็นน้ำมนต์ในพิธีกรรมสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย
โดยทิศทางที่เหมาะกับต้นไม้มงคลทั้ง 8 ทิศ มีดังนี้
ทิศพันธุ์ไม้
ทิศเหนือพันธุ์ไม้ตะกูลว่าน, มะเดื่ออุทุมพร, ส้มป่อย, ส้มซ่า
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือต้นไผ่รวก, มะตูม, ทุเรียน
ทิศตะวันออกต้นมะพร้าว, ไผ่สีสุก, กุ่ม
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ต้นกระถิน, ยอ, สารภี
ทิศใต้ต้นตะโก, มะม่วง, มะพลับ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ต้นราชพฤกษ์, ขนุน, สะเดา, พิกุล
ทิศตะวันตกต้นมะยม, มะขาม,พุทรา
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือต้นมะกรูด, มะนาว, มะพูด
นี่คือหลักการปลูกต้นไม้หน้าบ้าน และตัวอย่างต้นไม้มงคล ที่สามารถนำไปเพาะปลูกเพื่อเสริมความมั่งคั่งรุ่งเรืองได้ เพราะสุดท้ายแล้วการปลูกต้นไม้หน้าบ้าน นอกจากเพื่อเป็นร่มเงา เป็นพื้นที่สีเขียว หรือเพื่อเก็บดอกผลมาใช้ อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือ เพื่อสร้างความสบายใจ สบายตา ที่คุณสามารถเลือกสรรเองได้ และต้นไม้หน้าบ้านก็จะอยู่ไปกับคุณไปนาน ๆ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์