ปัจจัยอะไรที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

DDproperty Editorial Team
ปัจจัยอะไรที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน
การเลือกซื้อบ้านหรือเช่าบ้าน แต่ละคนก็คงมีเหตุผลในการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นราคา ทำเล หรือการออกแบบ แต่คนส่วนใหญ่นั้นใช้อะไรเป็นตัวช่วยเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านกันแน่ จากผลสำรวจ Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด พบว่า มี 5 ปัจจัยหลักที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้านหรือเช่าบ้าน

5 ปัจจัยหลักที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

1. ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม. หรือ ตร.ว.

ปัจจัยสำคัญที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้านเช่าบ้าน คิดเป็น 54% ของผู้ทำแบบสำรวจ แม้จะเป็นปัจจัยแรกที่คนส่วนใหญ่นำมาพิจารณา แต่กลับลดลงจากผลสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 59%
ทั้งนี้ ราคาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน มีความสอดรับกับความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับกลยุทธ์ หันมาจะจับตลาดในระดับราคาที่มีเรียลดีมานด์ และออกโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อยู่ฟรี ฯลฯ มากระตุ้นการตัดสินใจ

2. ขนาดของที่อยู่อาศัย

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ขนาดของที่อยู่อาศัย โดยมีสัดส่วนถึง 54% ของผู้ทำแบบสำรวจ และยังเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 50%

3. สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

การอยู่อาศัยต้องมีความสะดวกสบายควบคู่กันด้วย โดยผู้ทำแบบสำรวจถึง 47% ถือว่าปัจจัยนี้เป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน โดยเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 45%

4. ดีไซน์และการก่อสร้าง

การดีไซน์และการก่อสร้างนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน ของผู้ทำแบบสำรวจ 34% เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 31%

5. มาตการหรือโครงการที่จะช่วยให้คนมีบ้านง่ายขึ้น

ผู้ทำแบบสำรวจ 19% มีความเห็นว่า มาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมีส่วนสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เช่าอยู่ในปัจจุบันและผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 14%

คนแต่ละช่วงอายุใช้ปัจจัยอะไรในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

หากโฟกัสไปที่แต่ละช่วงอายุ จะพบว่า ราคาไม่ได้เป็นเป็นปัจจัยแรกเสมอไป โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
– ช่วงอายุ 22-29 ปี คิดว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. ถึง 53% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 51% และดีไซน์และการก่อสร้าง 48%
– ช่วงอายุ 30-39 ปี มองว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ขนาดที่อยู่อาศัยถึง 56% รองลงมาคือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. 53% และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 45%
– ช่วงอายุ 40-49 ปี ให้ความเห็นว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. ถึง 57% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 54% และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 46%
– ช่วงอายุ 50-59 ปี คิดว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 53% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 51% และราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. 50%
– ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. ถึง 58% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 53% และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 53%
ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน

5 ปัจจัยภายนอกอะไรที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

สำหรับปัจจัยภายนอกที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านนั้นมีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน ดังนี้

1. ทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย

ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คิดเป็น 78% แต่ลดลงจากผลสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 83%

2. ความปลอดภัยของทำเล

ความปลอดภัยของทำเลมาเป็นอันดับ 2 โดยคิดเป็น 56% ของผู้ทำแบบสำรวจ ซึ่งลดลงจากผลสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 65%

3. ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ

ทำเลที่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า และอื่น ๆ ถือเป็นปัจจัยใหม่ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านของการสำรวจรอบนี้ โดยคิดเป็น 53% ของผู้ทำแบบสำรวจ

4. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบทำเล

แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความความสะดวกรอบทำเลจะมาเป็นอันดับที่ 4 คิดเป็น 40% ของผู้ทำแบบสำรวจ แต่ถือว่าลดลงอย่างมากจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 62%

5. ความยากง่ายในการขอสินเชื่อบ้าน

ความยากง่ายในการขอสินเชื่อ ถือเป็นปัจจัยภายนอกในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน โดยคิดเป็น 22% ลดลงจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 23%

รายได้กับปัจจัยในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

หากพิจารณาในแง่รายได้ของผู้ทำแบบสำรวจ แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมองว่า ทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยสำคัญ แต่ปัจจัยอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจรอบก่อนหน้านั้นน่าสนใจมาก
โดยผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญกับความยากง่ายในการขอสินเชื่อบ้านมากขึ้นกว่าการสำรวจรอบก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 27% ของผู้ทำแบบสำรวจกลุ่มนี้ เหตุผลส่วนหนึ่งน่าจะมาจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนผู้ที่มีรายได้สูง ให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านมากขึ้น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในทำเล คิดเป็น 51% ของผู้ทำแบบสำรวจกลุ่มนี้ ส่วนปัจจัยที่เพิ่มขึ้นรองลงมา คือ ผลตอบแทนจากการเช่า-ขายต่อ 21% และใกล้ทางด่วน 8%
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ปัจจัยสำคัญของการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน ยังคงเป็นราคา และทำเล แต่ปัจจัยใหม่ ๆ อย่างขนาดที่อยู่อาศัย ดีไซน์และการก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน