ปัจจัยอะไรที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

ปัจจัยอะไรที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

การเลือกซื้อบ้านหรือเช่าบ้าน แต่ละคนก็คงมีเหตุผลในการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นราคา ทำเล หรือการออกแบบ แต่คนส่วนใหญ่นั้นใช้อะไรเป็นตัวช่วยเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านกันแน่ จากผลสำรวจ Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด พบว่า มี 5 ปัจจัยหลักที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้านหรือเช่าบ้าน

 

5 ปัจจัยหลักที่คนใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

1. ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม. หรือ ตร.ว.

ปัจจัยสำคัญที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คิดเป็น 54% ของผู้ทำแบบสำรวจ แม้จะเป็นปัจจัยแรกที่คนส่วนใหญ่นำมาพิจารณา แต่กลับลดลงจากผลสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 59%

ทั้งนี้ ราคาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน มีความสอดรับกับความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับกลยุทธ์ หันมาจะจับตลาดในระดับราคาที่มีเรียลดีมานด์ และออกโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อยู่ฟรี ฯลฯ มากระตุ้นการตัดสินใจ

2. ขนาดของที่อยู่อาศัย

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ขนาดของที่อยู่อาศัย โดยมีสัดส่วนถึง 54% ของผู้ทำแบบสำรวจ และยังเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 50%

3. สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

การอยู่อาศัยต้องมีความสะดวกสบายควบคู่กันด้วย โดยผู้ทำแบบสำรวจถึง 47% ถือว่าปัจจัยนี้เป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน โดยเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 45%

4. ดีไซน์และการก่อสร้าง

การดีไซน์และการก่อสร้างนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน ของผู้ทำแบบสำรวจ 34% เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 31%

5. มาตการหรือโครงการที่จะช่วยให้คนมีบ้านง่ายขึ้น

ผู้ทำแบบสำรวจ 19% มีความเห็นว่า มาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมีส่วนสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เช่าอยู่ในปัจจุบันและผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 14%

เช็กสินเชื่อธนาคารรัฐ-พาณิชย์ ช่วยลูกหนี้โดนผลกระทบโควิด-19

 

คนแต่ละช่วงอายุใช้ปัจจัยอะไรในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

หากโฟกัสไปที่แต่ละช่วงอายุ จะพบว่า ราคาไม่ได้เป็นเป็นปัจจัยแรกเสมอไป โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

- ช่วงอายุ 22-29 ปี คิดว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. ถึง 53% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 51% และดีไซน์และการก่อสร้าง 48%

- ช่วงอายุ 30-39 ปี มองว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ขนาดที่อยู่อาศัยถึง 56% รองลงมาคือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. 53% และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 45%

- ช่วงอายุ 40-49 ปี ให้ความเห็นว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. ถึง 57% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 54% และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 46%

- ช่วงอายุ 50-59 ปี คิดว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 53% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 51% และราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. 50%

- ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คือ ราคาต่อ ตร.ม. / ตร.ว. ถึง 58% รองลงมาคือ ขนาดที่อยู่อาศัย 53% และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 53%

 

ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน

 

5 ปัจจัยภายนอกอะไรที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

สำหรับปัจจัยภายนอกที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านนั้นมีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน ดังนี้

1. ทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย

ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน คิดเป็น 78% แต่ลดลงจากผลสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 83%

2. ความปลอดภัยของทำเล

ความปลอดภัยของทำเลมาเป็นอันดับ 2 โดยคิดเป็น 56% ของผู้ทำแบบสำรวจ ซึ่งลดลงจากผลสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 65%

3. ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ

ทำเลที่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า และอื่น ๆ ถือเป็นปัจจัยใหม่ในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านของการสำรวจรอบนี้ โดยคิดเป็น 53% ของผู้ทำแบบสำรวจ

เส้นทางแผนที่รถไฟฟ้า BTS-MRT ฉบับเต็ม พร้อมอัปเดตทำเลศักยภาพใหม่

4. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบทำเล

แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความความสะดวกรอบทำเลจะมาเป็นอันดับที่ 4 คิดเป็น 40% ของผู้ทำแบบสำรวจ แต่ถือว่าลดลงอย่างมากจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 62%

5. ความยากง่ายในการขอสินเชื่อบ้าน

ความยากง่ายในการขอสินเชื่อ ถือเป็นปัจจัยภายนอกในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน โดยคิดเป็น 22% ลดลงจากผลสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 23%

 

รายได้กับปัจจัยในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

หากพิจารณาในแง่รายได้ของผู้ทำแบบสำรวจ แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมองว่า ทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยสำคัญ แต่ปัจจัยอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจรอบก่อนหน้านั้นน่าสนใจมาก

โดยผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญกับความยากง่ายในการขอสินเชื่อบ้านมากขึ้นกว่าการสำรวจรอบก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 27% ของผู้ทำแบบสำรวจกลุ่มนี้ เหตุผลส่วนหนึ่งน่าจะมาจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

ส่วนผู้ที่มีรายได้สูง ให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านมากขึ้น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในทำเล คิดเป็น 51% ของผู้ทำแบบสำรวจกลุ่มนี้ ส่วนปัจจัยที่เพิ่มขึ้นรองลงมา คือ ผลตอบแทนจากการเช่า-ขายต่อ 21% และใกล้ทางด่วน 8%

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ปัจจัยสำคัญของการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน ยังคงเป็นราคา และทำเล แต่ปัจจัยใหม่ ๆ อย่างขนาดที่อยู่อาศัย ดีไซน์และการก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า 

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍