ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซื้อ-ขาย-เช่ากับเอเจนท์

DDproperty Editorial Team
ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซื้อ-ขาย-เช่ากับเอเจนท์
ในการซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากเจ้าของหรือผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยจะเป็นผู้ดำเนินเองแล้ว อาจเลือกใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือที่รู้จักกันดีว่า "เอเจนท์" ที่เป็นเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญ ช่วยอำนวยความสะดวกให้การซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ราคาดี และปิดการซื้อ-ขาย-เช่าได้รวดเร็ว แต่การตัดสินใจจะใช้หรือไม่ใช้บริการเอเจนท์นั้น มีหลายเหตุผลสำคัญที่ต้องพิจารณาแตกต่างกันออกไป
sportlight

40% ชี้เอเจนท์ คือ ตัวช่วยซื้อ-ขาย-เช่าที่อยู่อาศัย

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือ Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด ซึ่งผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 1,002 คน แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเอเจนท์ พบว่า
– 40% ค่อนข้างเห็นด้วยว่าเอเจนท์มีส่วนช่วยในกระบวนการซื้อ-ขาย-เช่า
– 34% รู้สึกเฉย ๆ
– 22% เห็นด้วยอย่างยิ่ง
– 2% ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
– 2% ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

กว่า 50% ใช้บริการเอเจนท์ ช่วยประหยัดเวลา

โดย 5 เหตุผลหลักที่หลายคนตัดสินใจเลือกใช้บริการเอเจนท์ในการซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้
– 55% ช่วยประหยัดเวลาในการซื้อ-ขาย ที่อาจจะต้องใช้เวลามากในการลงทุน
– 42% เอเจนท์มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ดีกว่า
– 30% สามารถทำให้ปิดการซื้อ-ขาย-เช่าได้เร็วขึ้น
– 25% เลือกที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น แต่มีความสะดวกในการซื้อ-ขาย-เช่ามากขึ้น
– 22% ได้ข้อตกลง/ดีลที่ดีกว่าถ้าใช้เอเจนท์
จากความรู้และประสบการณ์ของเอเจนท์ ความชำนาญในพื้นที่และการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ มีการทำงานเชิงรุก มีฐานลูกค้า และมีทักษะการสื่อสารที่สามารถจะโน้มน้าวใจ ให้การซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นไปด้วยความราบรื่น แม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากเลือกใช้บริการ แต่เมื่อประเมินความคุ้มค่าแล้ว หลายคนก็เลือกที่จะจ่ายเพื่อซื้อความสะดวก ประหยัดเวลา สามารถปิดการซื้อ-ขาย-เช่าได้อย่างรวดเร็ว

65% เลือกเอเจนท์ที่มีประสบการณ์

ทั้งนี้ ความรู้และประสบการณ์ของเอเจนท์ถือเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพราะเอเจนท์ที่มีประสบการณ์จะมองเห็นข้อดี-ข้อเสีย ชูจุดเด่นกลบจุดด้อยเพื่อให้การซื้อ-ขาย-เช่าได้ราคาดีหรือราคาที่สูงขึ้นได้ ที่สำคัญคือช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อ-ขาย-เช่า โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร สัญญาซื้อขาย ตลอดจนการขอสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจ 5 ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเอเจนท์ โดยพบว่า
– 65% เลือกจากประสบการณ์ของเอเจนท์
– 52% เลือกจากประวัติ-ผลงานของเอเจนท์ในอินเทอร์เน็ต
– 51% เลือกจากชื่อเสียงของตัวเอเจนท์
– 50% เลือกจากความชำนาญในทำเลนั้น ๆ ของเอเจนท์
– 45% เลือกจากราคาที่อยู่อาศัย
คนส่วนใหญ่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อใช้บริการเอเจนท์

76% ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขอดำเนินการเอง

แม้หลายคนจะเลือกใช้บริการเอเจนท์จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ขณะเดียวกันหลายคนกลับไม่เลือกใช้บริการ เนื่องจากการใช้บริการเอเจนท์นั้นมีค่าใช้จ่ายหรือค่าคอมมิชชั่นที่ต้องเพิ่มขึ้นมา 3-5% ของราคาซื้อขายจริงหรือตามตกลง และมองว่าการซื้อ-ขาย-เช่าจากเจ้าของโดยตรงก็เป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการเองได้ ไม่ยุ่งยากอะไร มั่นใจว่าสามารถปิดดีลได้ด้วยตัวเอง
จากผลสำรวจพบว่า 5 เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการเอเจนท์ มีดังนี้
– 76% มีค่าใช้จ่าย/ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น
– 45% ซื้อโดยตรงจากเจ้าของโครงการง่ายกว่า
– 40% ขาดความโปร่งใสในกลุ่มเอเจนท์ด้วยกันเอง
– 23% มั่นใจว่าจะได้ดีลที่ดีกว่าโดยไม่ต้องพึ่งเอเจนท์
– 15% ใช้เวลาการซื้อ-ขายที่นานขึ้น
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า การจะเลือกใช้บริการหรือไม่เลือกใช้บริการเอเจนท์ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย หากประเมินแล้วคุ้มค่าทั้งระยะเวลา และค่าใช้จ่าย การมีเอเจนท์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ปิดการซื้อ-ขาย-เช่าได้เร็ว ราคาดี ก็เป็นตัวช่วยที่น่าสนใจ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน