ผ่อนบ้านไหวหรือเปล่า? Mortgage Calculator บอกได้

DDproperty Editorial Team
ผ่อนบ้านไหวหรือเปล่า? Mortgage Calculator บอกได้
ความไม่แน่ใจว่าจะมีความสามารถในการผ่อนบ้านมากพอหรือไม่ เป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากใจแก่ผู้ซื้อมาโดยตลอด แต่วันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพราะผู้ซื้อมีเครื่องมือดีๆ อย่าง เครื่องคำนวณสินเชื่อหรือ Mortgage Calculator ที่ช่วยบอกความสามารถในการผ่อนได้ แถมยังเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคำนวณได้ตามต้องการ อีกหนึ่งบริการที่ DDproperty คิดค้นเพื่อคุณ
ยกตัวอย่าง คุณสนใจบ้านหลังหนึ่งซึ่งลงประกาศขายอยู่ในราคา 4,500,000 บาท แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะกู้ได้เท่าไร และต้องผ่อนงวดละเท่าไร เลื่อนลงไปตอนล่างของประกาศขาย คุณก็จะพบกับเครื่องคำนวณสินเชื่อของเรา หน้าตาดังภาพด้านล่าง
MortgageCalculator01
จากภาพเครื่องคำนวณสินเชื่อของเราได้คำนวณวงเงินกู้ออกมาจากหลักการโดยทั่วไปที่ธนาคารส่วนใหญ่ยึดถือกัน โดยจะให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 90% ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ โปรแกรมสมมติให้ราคาที่ประกาศขายนั้นเทียบเท่ากับราคาประเมินโดยธนาคาร แล้วคำนวณหาจำนวน 90% ของราคา 4,500,000 ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 4,050,000 บาท
สำหรับยอดผ่อนชำระต่องวดนั้นคำนวณจากหลักการพื้นฐานคือผ่อนงวดละ 6,000 บาทต่อวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ทำให้คำนวณงวดผ่อนชำระได้ 24,282 บาท ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาการกู้ 30 ปี และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสินเชื่อเท่ากับ 6% ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในปัจจุบัน
ซึ่งจากค่างวดผ่อนชำระที่โปรแกรมคำนวณมานั้น ไม่ใช่ว่าถ้าเรามีรายได้มากกว่า 24,282 บาทต่อเดือนจะสามารถขอกู้ได้ในวงเงิน 4,050,000 บาท เพราะธนาคารพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้โดยคิดที่ 40% ของรายได้เท่านั้น ซึ่งกรณีที่มีหนี้อื่นๆ ที่ต้องผ่อนชำระอยู่แล้วความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ก็จะต่ำกว่า 40% ลงไปอีก ซึ่งในกรณีนี้ถ้าหาก 24,282 เท่ากับ 40% ของรายได้ต่อเดือนหมายความว่าผู้กู้จะต้องมีรายได้ทั้งเดือนเท่ากับ 60,705 บาท จึงจะสามารถขอกู้ในวงเงินเท่านี้ได้ ซึ่งถัดจากนี้ไปเราจะลองปรับเปลี่ยนตัวเลขในเครื่องคำนวณสินเชื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้กัน
ปรับลดวงเงินกู้เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้
แต่คุณมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 48,000 บาทเท่านั้น กับคอนโดที่ปล่อยเช่าอยู่ซึ่งจะขายได้ในราคา 2 ล้านบาท คุณอยากทราบว่าถ้าหากคุณขายคอนโดนั้นออกไปและนำเงินส่วนนั้นมาลดวงเงินกู้ให้น้อยลงเหลือ 2,050,000 บาท ที่รายได้ต่อเดือนเท่านี้คุณจะสามารถกู้ได้หรือไม่ คุณก็สามารถทดลองได้โดยปรับลดวงเงินกู้ลง
MortgageCalculator02
จะพบว่าเมื่อลดวงเงินกู้ลงเหลือเกือบครึ่งหนึ่ง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระต่องวดลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเช่นกัน เหลือชำระงวดละ 12,291 บาท ลองคำนวณตามวิธีการเดิม โดยให้ 12,291 บาท เทียบเท่ากับ 40% แล้วย้อนกลับไปหารายได้ทั้งเดือนซึ่งเท่ากับ 100% ซึ่งจะคำนวณได้เท่ากับ 30727.5 บาท ซึ่งต่ำกว่ารายได้ที่คุณได้รับต่อเดือนซึ่งอยู่ที่ 48,000 บาท ดังนั้นแล้วเครื่องคำนวณสินเชื่อจะให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าคุณมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้วงเงินกู้ 2,050,000 บาทได้
ปรับลดระยะเวลากู้ ลดจำนวนดอกเบี้ยจ่าย
การผ่อนบ้านยิ่งผ่อนนานดอกเบี้ยก็เพิ่มทวีมากขึ้นไปตามระยะเวลา คุณจึงอยากทราบว่าถ้าหากลดระยะเวลาผ่อนให้สั้นลงสัก 10 ปี เหลือ 20 ปี ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนเงินชำระต่องวดจะต้องเพิ่มขึ้น คุณจะสามารถผ่อนชำระไหวหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราทราบรายได้ต่อเดือนของตัวเองก็สามารถคำนวณหาจำนวนเงินสูงสุดที่เราจะผ่อนชำระต่องวดไหวได้ด้วยหลักการเดิมคือผ่อนไม่เกิน 40% ของรายได้ ดังนั้นหากมีรายได้ 48,000 บาทก็จะสามารถผ่อนสูงสุดต่อเดือนได้เพียง 19,200 บาทเท่านั้น กลับไปที่เครื่องมือคำนวณสินเชื่อแล้วเปลี่ยนตัวเลขที่ช่องระยะเวลากู้ให้เหลือ 20 ปี
MortgageCalculator03
จะพบว่าเมื่อลดระยะเวลากู้ลงเหลือ 20 ปี จะทำให้จำนวนเงินชำระแต่ละงวดเพิ่มขึ้นเป็น 14,687 บาท ซึ่งก็ยังต่ำกว่าความสามารถในการชำระต่องวดของคุณซึ่งอยู่ที่ 19,200 บาท ในกรณีนี้คุณมีความสามารถที่จะขอกู้ได้
กู้นานขึ้น กู้ได้มากขึ้น และลดจำนวนเงินชำระต่องวด
ไหนๆ ก็ต้องขายคอนโดหลังเก่าออกไปเพื่อนำมาลดวงเงินกู้ลง คุณจึงมีแนวคิดอยากจะกันเงินสัก 500,000 บาทกลับมาเพื่อเป็นงบในการตกแต่งบ้าน ส่วนเงินที่เหลือจากการขายบ้านอีก 1.5 ล้านบาทนั้นจะนำไปลดวงเงินกู้ลงตามเดิม ซึ่งจะเหลือวงเงินกู้ที่ต้องการ 2,550,000 บาท คุณอยากทราบว่าในกรณีนี้คุณจะยังสามารถผ่อนไหวหรือไม่ ถ้ายังคงกำหนดระยะเวลากู้อยู่ที่ 20 ปีเหมือนเดิม ไปที่เครื่องคำนวณสินเชื่อแล้วลองปรับวงเงินกู้ใหม่อีกครั้ง
MortgageCalculator04
จะพบว่าถึงแม้จะกันเงินที่ได้จากการขายคอนโด 2 ล้านบาทกลับไปใช้ในการตกแต่งบ้าน 500,000 บาท ทำให้วงเงินกู้นั้นเพิ่มขึ้นจาก 2,050,000 มาเป็น 2,550,000 บาท ในระยะเวลากู้เท่าเดิม 20 ปี ทำให้งวดผ่อนจำชะรำรายเดือนนั้นเพิ่มขึ้นจาก 14,687 บาท เป็น 18,269 แต่ก็ยังไม่เกินขีดความสามารถในการชำระงวดสูงสุดของผู้กู้ซึ่งอยู่ที่ 19,200 ดังนั้นที่เงื่อนไขนี้ผู้กู้จะมีความสามารถในการผ่อนหนี้บ้านได้ และมีแนวโน้มที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อที่ขอไป
จากตัวอย่างซึ่งเรายกมานำเสนอในครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับคุณในการใช้งานเครื่องคำนวณสินเชื่อของเรา เพื่อทดลองหารูปแบบการผ่อนสินเชื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวคุณและเงื่อนไขทางการเงินของคุณมากที่สุด
ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจคือรายงานดัชนีอสังหาฯ DDproperty Property Index และ รายงานภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ DDproperty Property Market Outlook
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์