ผ่อนหมดก่อนกำหนด เรียกคืนเงินประกันได้นะ รู้ยัง?

DDproperty Editorial Team
ผ่อนหมดก่อนกำหนด เรียกคืนเงินประกันได้นะ รู้ยัง?
ใครที่กำลังผ่อนบ้าน เร่งโปะหนี้บ้าน เพื่อปิดหนี้ให้เร็วที่สุด นั่นเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วเพราะหนี้บ้านนั้นยิ่งนานดอกเบี้ยก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นการผ่อนบ้านให้หมดโดยเร็วจึงสามารถลดดอกเบี้ยลงได้อย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งเป็นที่ทราบกันดี ดังตัวอย่างที่เราเคยนำมาเปรียบเทียบกันให้ชมไปแล้วระหว่างการผ่อนสั้นหมดเร็วและผ่อนยาวสบายๆ
แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบก็คือถ้าเราผ่อนหมดก่อนกำหนด ยังสามารถเวนคืน ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA ที่ทำไว้ได้อีกด้วยนะ ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร โปรดอ่านบทความครั้งนี้จาก DDproperty ครับ

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA คืออะไร

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ หรือ MRTA นั้นคือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการที่คุณอาจไม่คุ้นเคยเท่ากับ ประกันหนี้บ้าน หรือประกันบ้าน ประกันฯ ประเภทนี้มีลักษณะบางส่วนที่คล้ายคลึงกับประกันชีวิต แต่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากประกันชีวิต ตรงที่มีจุดมุ่งหมายในการประกันความเสี่ยงในการชำระหนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ทำให้จุดเด่นของประกันชนิดนี้จะอยู่ที่การให้ความคุ้มครองผู้กู้สินเชื่อบ้าน โดยประกันจะผ่อนชำระหนี้บ้านให้แทนผู้กู้ ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงเป็นการถาวรตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฯ และตามทุนประกันที่ระบุเอาไว้ในประกันชีวิตฯ การทำประกันฯ เอาไว้จะเกิดประโยชน์ต่อธนาคารในฐานะเจ้าหนี้ เพราะจะเกิดความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้กู้ก็ตามธนาคารจะได้รับการชำระหนี้จากกรมธรรม์ที่ทำไว้กับบริษัทประกันชีวิต
Home08
ฝ่ายผู้กู้เองก็จะได้รับประโยชน์จากการประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยไม่ว่าผู้กู้จะเป็นอะไรไปก็จะมีกรมธรรม์โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระหนี้บ้านให้ ทำให้บ้านที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระนั้นไม่ตกไปเป็นภาระของครอบครัว และไม่โดยธนาคารยึดไปเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้สินเชื่อบ้านได้
ทำให้หลายคนที่เล็งเห็นประโยชน์นี้เลือกที่จะทำประกันชนิดนี้เอาไว้ แม้แต่ธนาคารซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็มักจะรวมการประกันเอาไว้ด้วยเป็นรูปแบบหนึ่งของสินเชื่อ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ากรณีที่ไม่ทำประกันชีวิต ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากธนาคารประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ที่ทำประกันเอาไว้ต่ำกว่าผู้กู้ที่ไม่ทำประกัน

ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA เอาไว้หรือไม่

หากคุณผ่อนบ้านมานาน จนไม่แน่ใจหรือลืมว่าได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเอาไว้หรือไม่ ประกันชนิดนี้มักจะทำควบคู่ไปกับการขอสินเชื่อบ้าน ซึ่งธนาคารไม่ได้บังคับให้ผู้กู้ทุกรายต้องทำสินเชื่อ แต่มักจะมีข้อเสนอให้ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ต่ำกว่าในกรณีที่ผู้กู้เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินฝากด้วย
โดยเบี้ยประกันนี้จะจ่ายเพียงครั้งเดียวในตอนที่เริ่มต้นทำประกัน โดยที่เบี้ยประกันจะไปรวมอยู่ในยอดหนี้หรือวงเงินกู้ของเรา ถ้าหากคุณมีการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเอาไว้ก็จะมีเอกสารกรมธรรม์ที่แสดงรายละเอียดของประกันฯ วงเงินประกัน เงื่อนไขการชดเชย รายชื่อผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นรายละเอียดเดียวกับประกันเหมือนประกันชีวิต หรือประกันภัยทั่วไป หรือถ้าหากหากรมธรรม์ไม่พบก็สามารถตรวจสอบกับธนาคารหรือบริษัทประกันได้โดยตรงซึ่งบริษัทประกันที่จะเลือกใช้นั้นจะเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของธนาคารที่เราใช้บริการสินเชื่อนั่นเอง
Home10

ผ่อนหมดก่อน ขอเวนคืนประกันชีวิตคุ้มครอบสินเชื่อ MRTA ได้หรือไม่

ถ้าหากผู้กู้เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA เอาไว้ให้คุ้มครองวงเงินจำนวนหนึ่ง และเลือกความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาเมื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้มากกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องผ่อนชำระต่องวด
ทำให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้หมดสิ้นก่อนกำหนดที่ตั้งไว้และที่สำคัญก็การผ่อนชำระนั้นเสร็จสิ้นลงก่อนที่ช่วงเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA ที่ผู้กู้ทำเอาไว้จะหมดลง ในกรณีนี้ผู้กู้สามารถเวนคืนเบี้ยประกันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่คืนได้ เนื่องจากไม่มียอดหนี้คงค้างแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคงความคุ้มครองของประกันเอาไว้ต่อไป

ยกตัวอย่าง

ผู้กู้เพศชาย อายุ 30 ปี วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นเวลา 30 ปี ผู้กู้ตัดสินใจทำประกัน โดยมีวงเงินประกัน 100% ของวงเงินกู้หรือเท่ากับ 3 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคำนวณเบี้ยประกันออกมาได้เท่ากับ 155,550 บาท ซึ่ง 155,550 บาทนี้จะจ่ายเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นประกัน หรือจะรวมเข้ากับยอดหนี้ของสินเชื่อบ้านไปเลย
อีก 10 ปีต่อมาพบว่าผู้กู้สามารถผ่อนบ้านหมดลง ในขณะที่กรมธรรม์ผู้กู้ซื้อความคุ้มครองไว้ 20 ปี ยังคงเหลือระยะเวลาที่คุ้มครองอยู่อีก 10 ปี ในกรณีนี้ผู้กู้สามารถเวนคืนประกันเพื่อเรียกเบี้ยประกันในช่วงเวลา 10 ปีที่เหลือคืนได้
จากตัวอย่างจะพบว่าเบี้ยประกันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร ซึ่งเบี้ยประกันจะมากน้อยขึ้นอยู่กับทุนประกันมากหรือน้อย และระยะเวลาคุ้มครองประกันสั้นหรือยาว ยิ่งทุนประกันสูงและระยะเวลานานก็จะคำนวณออกมาเป็นเบี้ยประกันที่สูงตามไปด้วย

เวนคืนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA ได้อย่างไร

วิธีการในการเวนคืนประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA นั้นไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนเลย โดยผู้กู้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ด้วยการนำกรมธรรม์ประกันชีวิต MRTA ฉบับที่ผู้กู้ถืออยู่ไปที่บริษัทประกันที่ทำประกันอยู่ เจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์มขอเวนคืนประกัน จากนั้นจะคำนวณเบี้ยประกันที่จะได้รับคืนจากการเวนคืนประกันให้ทราบ แล้วจึงจ่ายเบี้ยประกันส่วนที่เหลือให้ผู้กู้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

หากไม่เวนคืนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อจะเกิดผลอย่างไร

ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ได้เวนคืนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ความคุ้มครองของประกันก็จะดำเนินต่อไปจนกระทั้งสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ ความคุ้มครองที่ผู้กู้จะได้รับจะมีลักษณะที่คล้ายกับประกันชีวิตคือถ้าหากผู้กู้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้เอาประกันตามรายชื่อในกรมธรรม์ก็จะสามารถยืนขอเอาประกันได้เท่ากับจำนวนเบี้ยประกันที่ยังเหลืออยู่ ณ ช่วงเวลานั้น
การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA นั้นนอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้กู้และธนาคารในด้านการประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้กู้เอง แล้วก็ยังมีประโยชน์ในทางภาษีอีกด้วยครับ โดยสำหรับการทำประกันที่มีระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ที่ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 อนุญาตให้นำเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วยครับ
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ นักเขียนออนไลน์ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์