อยู่บ้านก็ฝึกทักษะอาชีพได้กับหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี

DDproperty Editorial Team
อยู่บ้านก็ฝึกทักษะอาชีพได้กับหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี
ทำงานที่บ้าน Work from home หรือต้องหยุดอยู่บ้านชั่วคราว เอาเวลาที่ไม่ต้องเสียไปกับการเดินทาง หรือหลังจากทำงานที่บ้าน มาสร้างทักษะอาชีพใหม่ หรือหาความรู้เพิ่มเติม เป็นอีกหนึ่งวิธีคลายเครียด และสร้างอาชีพเสริม หรือต่อยอดไปสู่งานที่สามารถทำที่บ้านได้ ด้วยอาชีพและทักษะต่าง ๆ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียนง่ายผ่านระบบออนไลน์ฟรี มีอาชีพอะไรบ้าง ดูได้ที่นี่

ฝึกทักษะผ่านออนไลน์กว่า 20 หลักสูตร

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่บ้านกว่า 20 หลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น
1. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced
2. การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน
3. เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
4. การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E-Commerce
5. การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop illustrator
6. การสร้างแอปพลิเคชันโมบายระบบแอนดรอยด์
7. การเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม Sketch-up
8. การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Form
9. การประยุกต์ใข้งานโปรแกรม Solid Work
10. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11. ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน
12. ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงาน
13. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010
14. เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว
15. การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ
16. การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
17. การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016
18. การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

วิธีการสมัคร

โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมเฉพาะที่มีสัญลักษณ์รูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าชื่อหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งกำหนดการและแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

15 อาชีพ เรียนออนไลน์ฟรี

1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

– การบำรุงรักษาและตรวจซ่อมรถมอเตอร์ไซด์แบบ 4 จังหวะ

2. ช่างซ่อมรถยนต์

– การใช้เครื่องมือพิเศษ (ช่างยนต์)
– การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง (ช่างยนต์)
– การปฏิบัติงานเปลี่ยนน้ำมันเบรก (ช่างยนต์)
– การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบระบายความร้อน (ช่างยนต์)
– การปฏิบัติงานแก้ไขวงจรไฟแสงสว่าง (ช่างยนต์)
– การปฏิบัติงานสลับยาง (ช่างยนต์)
– การปฏิบัติงานตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ช่างยนต์)
– การปฏิบัติงานปรับระยะห่างลิ้น (ช่างยนต์)
– งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน เครื่องมืองานปะผุตัวถังรถยนต์
– งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน ความปลอดภัยในการทำงาน
– งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การหาขนาดรอยผุและการเตรียมชิ้นงาน
– งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การขึ้นรูปและการเตรียมบริเวณงาน
– งานปะผุตัวถังรถยนต์ ตอน การต่อชิ้นงานและตกแต่งรอยเชื่อม
– การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG
– การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งาน
– การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามคู่มือ
– การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG ตอน การบำรุงรักษาหม้อต้ม
– อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งก๊าซ NGV
– การติดตั้งถังก๊าซท้ายรถ
– การติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
– การเดินท่อก๊าซ NGV
– การปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ก๊าซ
– เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็นในรถยนต์
– การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์
– การเดินท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำทิ้ง การหุ้มฉนวนในรถยนต์
– การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศในรถยนต์
– การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศในรถยนต์
– การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศในรถยนต์
– การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นในรถยนต์ด้วยเครื่องมือแบบต่างๆ

3. ช่างเชื่อมไฟฟ้า

– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมจุด
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวสั้น
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อแนว
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวยาว
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวยาวส่ายลวดเชื่อม
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชน
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อมุม
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวท่าระดับ
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชนท่าระดับ
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าระดับ
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นไม่ส่ายลวดเชื่อม
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมเดินแนวท่าเหนือศีรษะ
– การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อตัวทีท่าเหนือศีรษะ

4. ช่างซ่อมโทรทัศน์

– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียของภาคจ่ายไฟ
– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาคจูนเนอร์
– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Video
– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Vertical
– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาค Horizontal
– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมภาคเสียง (Audio)
– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์ระบบควบคุมการทำงาน
– การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การปรับโหมดบริการ
ฝึกทักษะการซ่อมคอมพิวเตอร์ ทักษะสำคัญสร้างรายได้
ฝึกทักษะการซ่อมคอมพิวเตอร์ ทักษะสำคัญสร้างรายได้

5. การซ่อมโน้ตบุ๊คและไมโครคอมพิวเตอร์

– การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน ความรู้และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์
– การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
– การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การใส่และต่อสายพาวเวอร์ และ front panel
– การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระดับ 1 ตอน การติดตั้งซอฟต์แวร์

6. การประกอบอาหารไทย

– การทำพะแนง
– การทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
– การทำหมูหรือเนื้อสะเต๊ะ
– การทำยำเนื้อย่าง
– การทำต้มข่าไก่
– การทำแกงเผ็ดเป็ดย่าง
– การทำหมูหรือไก่ผัดกระเพรา
– การทำผัดไทย
– การทำแกงเขียวหวานไก่
– การทำต้มยำกุ้ง
– สังขยาปาท่องโก๋เกลียว

7. ช่างขับรถยก

– การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การตรวจสอบอุปกรณ์และการเตรียมตัวก่อนการขับรถยก
– การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การขับรถยกอย่างปลอดภัย
– การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การขับรถยกเข้าตักสิ่งของ
– การขับรถยกด้วยความปลอดภัย ตอน การบำรุงรักษารถยก

8. ช่างเครื่องปรับอากาศ

– การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ประเภทของเครื่องปรับอากาศ
– การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ส่วนประกอบและหลักการทำงาน
– การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจซ่อม
– การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์ร้อน
– การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์เย็น
– การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องปรับอากาศ

9. ภาษาอังกฤษ

– ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น
– ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับกลาง
– ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับสูง

10. ภาษาญี่ปุ่น

– ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอน การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
– ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น
– ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับกลาง
– ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับสูง

11. ภาษาเกาหลี

– ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ การอ่านออกเสียงพยัญชนะ-สระ
– ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศระดับต้น
ช่างพ่นสีรถยนต์ อีกหนึ่งทักษะอาชีพที่น่าสนใจ
ช่างพ่นสีรถยนต์ อีกหนึ่งทักษะอาชีพที่น่าสนใจ

12. ช่างพ่นสีรถยนต์

– การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว
– การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 2 ขั้นตอนสีพื้นเกาะเหล็ก
– การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 3 ขั้นตอนสีโป๊ว
– การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี ตอนที่ 4 ขั้นตอนสีรองพื้น
– การพ่นสีเพื่อซ่อมเฉพาะจุด (Spot Repair)
– การพ่นสีเพื่อซ่อมทั้งคัน (Full Car Repair)
– ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์
– ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน การเตรียมผิวงานเพื่องานพ่นสีพื้น
– ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการพ่นสีทับหน้า
– ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการขัดสี
– ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ตอน เทคนิคการพ่นสารกันสนิม

13. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในการเชื่อม
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน หลักการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน ชนิดของรอยต่อ และตำแหน่งท่าเชื่อม
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน ความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อม และวิธีแก้ไข
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ (PB/2F)
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าตั้งเชื่อมขึ้น (PF/3F)
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าเหนือศีรษะ (PD/4F)
– การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตอน การเชื่อมท่อต่อแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าตั้งเชื่อมขึ้น (PF/5F)

14. ช่างไฟฟ้าในอาคาร

– แนะแนวอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
– เกณฑ์วัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
– วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
– วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
– อุปกรณ์การทำงานและการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
– สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
– การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าและการเลือกใช้ชนิดของสายไฟ
– การใช้งานมัลติมิเตอร์วัดไฟฟ้า
– อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน
– อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ากระแสเกินและการป้องกัน

15. อาชีพอิสระ

– วิธีทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
– วิธีการปั้นโอ่งซีเมนต์
– การผนึกรูปภาพบนชิ้นงานไม้ (เดคูพาจ)

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตัวเองด้วยการเรียนออนไลน์ 15 วิชาชีพ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร โทร. 0-2245-4035
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน