ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 ตามปฏิทินจันทรคติ เสริมสิริมงคลสร้างบ้านใหม่

DDproperty Editorial Team
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 ตามปฏิทินจันทรคติ เสริมสิริมงคลสร้างบ้านใหม่
คนไทยนั้นมีความเชื่อว่า หากเริ่มต้นอย่างเป็นมงคลแล้ว ทุกสิ่งที่ตามมาย่อมมีแต่สิ่งดี ๆ เช่นเดียวกับพิธีลงเสาเอกบ้าน ซึ่งเชื่อว่าพิธีลงเสาเอกบ้านเป็นการนำเสาหลักของบ้านตามเวลาฤกษ์งามยามดี ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 วันไหนดี
หากทำพิธีลงเสาเอกถูกวัน ถูกวิธีแล้ว จะทำให้บ้านสามารถอยู่อาศัยได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นความสำคัญของพิธีลงเสาเอกกับคนไทย จึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างบ้านใหม่
รวมประกาศขายโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

พิธีลงเสาเอกบ้านคืออะไร

ก่อนจะหาฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 มาดูความหมายและความสำคัญของพิธีลงเสาเอกบ้านก่อนว่าคืออะไร ทำไมสร้างบ้านใหม่ถึงต้องให้ความสำคัญ
หากตัดเรื่องความเชื่อออกไป เสาเอกบ้านนั้นก็นับเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญของอาคารมากทีเดียว เนื่องจากเสาเอกบ้าน คือเสาที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของอาคาร เพื่อให้โครงสร้างบ้านมีความแข็งแรง โดยแต่เดิมในอดีต วัสดุที่ใช้สร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้ เสาเอกบ้านจึงต้องเป็นเสาไม้ด้วยเช่นกัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เสาเอกบ้านจึงมีการเปลี่ยนมาเป็นคอนกรีต ตามวัสดุที่ใช้สร้างบ้านในปัจจุบัน
นอกจากนั้นในด้านความเชื่อแล้ว พิธีลงเสาเอกบ้านยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง เนื่องจากเสาเอกบ้าน เป็นการแทนสัญลักษณ์ของผู้ชายที่ความเป็นผู้นำ มีความแข็งแรง เปรียบเสมือนพ่อซึ่งเป็นช้างเท้าหน้าของบ้าน เพื่อปกป้องและดูแลครอบครัวและคนในบ้านให้อยู่ดีเป็นสุขนั่นเอง
ฤกษ์ดี วันดีปี ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ดี วันดีปี ขึ้นบ้านใหม่

พิธีลงเสาเอกต้องเริ่มจากอะไร

1. วันและเวลามงคลตามโฉลกของเจ้าของบ้าน

ตามความเชื่อแล้ว พิธีลงเสาเอกบ้านคือการเริ่มต้นสร้างบ้านเพื่อความเป็นมงคล ดังนั้นพิธีลงเสาเอกบ้านที่ถูกต้อง จึงยึดถือตามเวลาและวันมงคลเป็นหลัก ซึ่งวันและเวลามงคลจะขึ้นอยู่กับโฉลกของเจ้าของบ้านเป็นหลัก โดยจะเป็นการอ้างอิงตามปฏิทินจันทรคติ หรือการนับเดือนแบบไทย เช่น เดือนอ้าย, เดือนยี่, เดือน 4, เดือน 5, เดือน 9 หรือเดือน 12
โดยทั่วไปแล้วฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 จะยึดจากวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน ในการกำหนดวัน เวลา และตำแหน่งของเสาเอกที่เหมาะสมของบ้าน ซึ่งหากใครไม่มีความรู้ในด้านนี้ ก็สามารถสอบถามโหรฯ หรือพระอาจารย์ ที่มีความรู้ในด้านนี้ก็ได้

2. ฤกษ์ที่เหมาะสมของพิธีลงเสาเอกบ้าน

สำหรับฤกษ์งามเวลาที่เหมาะสม ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 จะเชื่อตามเลขมงคล ซึ่งส่วนใหญ่มักจะยึดเลข 9 ซึ่งมีความหมายตามความเชื่อว่า ‘ความก้าวหน้า’ ฤกษ์เวลาที่นิยมในการทำพิธีลงเสาเอกจึงมักจะเป็นเวลา 9.00 น. นั่นเอง
เนื่องจากในปัจจุบัน พิธีลงเสาเอกบ้านได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย โดยเริ่มเปลี่ยนจากการใช้เสาไม้เป็นการใช้เสาเอกเป็นเสาคอนกรีต ดังนั้นฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 ที่เหมาะสม จึงแล้วแต่ความเชื่อของคน ว่าจะเริ่มนับการเริ่มต้นของพิธีลงเสาเอกบ้านจากเวลาที่ตอกเสาเข็มต้นแรก หรือจะยึดตามเวลาที่เทคอนกรีตลงบนฐานรากก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

3. ของมงคลสำหรับพิธีลงเสาเอกบ้าน

โดยทั่วไปแล้ว ของมงคลสำหรับใช้ในพิธีลงเสาเอกจะประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชาที่จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย เครื่องสักการะ ชุดจตุปัจจัยไทยสำหรับถวายพระ สายสิญจน์ ผ้าสามสี ผ้าหัวเสา ผ้าห่มเสา
ผ้าแพรสีเหลืองหรือผ้าขาวม้า เครื่องสำหรับบูชาฤกษ์หรือเครื่องสังเวยเทวดา แผ่นนาก แผ่นเงิน แผ่นทอง ทองคำเปลว ข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงินและทองอย่างละ 9 เหรียญ น้ำมนต์ 1 ขันและหญ้าคา 1 กำ หน่ออ้อยและกล้วย ทรายเสก แป้งตอกตามเหมาะสม ไม้มงคล 9 อย่าง และใบไม้มงคล ซึ่งของมงคลทั้งหมดนี้ สามารถสอบถามจากโหรฯ หรือพระอาจารย์ ที่นิมนต์เชิญเพื่อมาทำพิธีลงเสาเอก ตามฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 ได้
ของเสริมดวง แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย

ของเสริมดวง แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย

4. ไม้มงคล 9 อย่างสำหรับพิธีลงเสาเอกบ้านมีอะไรบ้าง

ไม้มงคล 9 อย่างสำหรับพิธีลงเสาเอก เป็นอีกความเชื่อว่า ต้นไม้ความหมายดี ๆ จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลของการอยู่อาศัยและการเริ่มต้นใหม่ ได้แก่
ไม้มงคลความหมาย
ราชพฤกษ์อำนาจบารมี ความก้าวหน้า และวาสนาดี
ขนุนความเกื้อหนุน ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา
ชัยพฤกษ์ชัยชนะและความสำเร็จ
ทองหลางเงินทอง
ไผ่สีสุกความร่มเย็น
ทรงบาดาลความแข็งแรงมั่นคง ไม่ล้มลงเมื่อเจออุปสรรค
ไม้สักศักดิ์ศรีและความมีเกียรติ
ไม้พะยูงการพยุงค้ำจุน
ไม้กันเกราการขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ของครอบครัว
โดยการนำไม้มงคล 9 อย่างมาประกอบในพิธีลงเสาเอก ตามฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 จะเสริมความเป็นสิริมงคลของบ้านใหม่ครบทุกด้าน ซึ่งมีความเชื่อว่าห้ามขาดไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเด็ดขาด

5. ใบไม้มงคลสำหรับพิธีลงเสาเอก

ใบไม้มงคลที่มักจะนำมาใช้ประกอบพิธีลงเสาเอก ก็จะใช้ใบไม้ที่มีความหมายดี ๆ เช่นเดียวกับไม้มงคล 9 อย่างเช่นเดียวกัน โดยใบไม้ที่นิยมมาใช้ ได้แก่
– ใบทอง ใบเงิน ใบนาก ช่วยเสริมทรัพย์สินเงินทอง
– ใบทับทิม ช่วยขจัดความทุกข์ต่าง ๆ
– ใบพลู ช่วยเสริมยศถาบรรดาศักดิ์
– ใบมะรุม ช่วยเสริมเสน่ห์และความนิยม
– ใบมะขาม ช่วยเสริมความน่าเกรงขาม
– ใบยอ ช่วยให้มีคนสรรเสริญ
– ใบมะยม ช่วยเสริมความนิยมรักใคร่
– ใบโกศล ช่วยเสริมบุญกุศลและบารมี
– ใบวาสนา ช่วยเสริมวาสนา
– ใบโมก ช่วยให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
– ใบชวนชม ช่วยเสริมคสามมั่งคั่ง ร่ำรวย
พิธีลงเสาเอกบ้านมีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องทำ

พิธีลงเสาเอกบ้านมีขั้นตอนอย่างไร

1. นำหน่อกล้วย หน่ออ้อย และผ้าสามสี ผูกติดกับเสาเหล็กที่จะใช้ในการเป็นเสาเอกบ้าน โดยควรจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนถึงวันพิธี
2. หากไม่ได้เชิญพราหมณ์หรือพระอาจารย์มาช่วยทำพิธี สามารถเชิญผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้าของบ้านเป็นผู้ทำพิธีได้ โดยเริ่มวางสายสิญจน์ตั้งแต่บริเวณโต๊ะหมู่บูชา ยาวไปจนถึงบริเวณเสาเอก
3. เจ้าภาพของพิธีลงเสาเอกจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานถึงความเป็นสิริมงคล และกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะเครื่องสังเวยเทวดา ให้ช่วยคุ้มครอง
4. ตอกไม้มงคล 9 ชนิดไปในหลุมเสาเอก
5. วางแผ่นนาก แผ่นเงิน แผ่นทอง และเหรียญเงินลงไปในหลุม
6. นิมนต์พระสงฆ์มาพรมน้ำมนต์ และโปรยทรายเสกลงที่หลุมเสาเอก เจิมและปิดแผ่นทองที่เสาเอก
7. เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธี ร่วมกันถือสายสิญจน์และยกเสาเอกให้เรียบร้อย
8. เจ้าภาพโปรยข้าวตอกดอกไม้ และแป้งหอม ลงที่หลุมเสาเอก เป็นอันจบพิธี
ไม้มงคล 5 ชนิด ปลูกในบ้าน เสริมดวงรับทรัพย์

ไม้มงคล 5 ชนิด ปลูกในบ้าน เสริมดวงรับทรัพย์

อย่างไรก็ตาม พิธีลงเสาเอกบ้านนั้นเป็นพิธีที่ทำขึ้นตามความเชื่อและความสบายใจของผู้อยู่อาศัยเท่านั้น โดยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เสริมความเป็นสิริมงคล ให้การอยู่อาศัยนั้นร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งหากรู้ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 และทำพิธีลงเสาเอกด้วยเจตนาที่ดี ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดี ๆ ด้วยกันทั้งสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับพิธีลงเสาเอก

พิธีลงเสาเอกบ้านเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง เนื่องจากเสาเอกบ้าน เป็นการแทนสัญลักษณ์ของผู้ชายที่ความเป็นผู้นำ มีความแข็งแรง เปรียบเสมือนพ่อซึ่งเป็นช้างเท้าหน้าของบ้าน เพื่อปกป้องและดูแลครอบครัวและคนในบ้านให้อยู่ดีเป็นสุขนั่นเอง

พิธีลงเสาเอกจะใช้ผลไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ กล้วย, ขนุน, สับปะรด, มะพร้าว, แอบเปิล, องุ่น, ชมพู่ ,มะขาม และส้ม

พิธีลงเสาเอกจะใช้ไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ ราชพฤกษ์, ขนุน, ชัยพฤกษ์, ทองหลาง, ไผ่สีสุก, ทรงบาดาล, ไม้สัก, ไม้พะยูง และไม้กันเกรา ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความหมายดี ๆ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลของการอยู่อาศัยและการเริมต้นใหม่