ฟรีแลนซ์ซื้อบ้าน ทำอย่างไรให้กู้บ้านได้ 2 วิธีกู้ผ่านง่าย ไม่ต้องลุ้น

DDproperty Editorial Team
ฟรีแลนซ์ซื้อบ้าน ทำอย่างไรให้กู้บ้านได้ 2 วิธีกู้ผ่านง่าย ไม่ต้องลุ้น
อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้แบบที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร หลาย ๆ คนจึงเลือกที่จะเป็นเจ้านายตัวเองและสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด
โดยเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง เช่น นายหน้า, ขายประกัน, ขายตรง, นักร้องและนักแสดง เป็นต้น แต่ด้วยความเป็นอิสระทางอาชีพนี้เอง ทำให้รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนก็มีความอิสระเช่นกัน จนเมื่อวันหนึ่งปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อ "ฟรีแลนซ์ซื้อบ้าน"
จากรายได้ที่ไม่แน่อน เมื่อฟรีแลนซ์ซื้อบ้าน, ซื้อคอนโด หรือซื้อที่ดิน ด้วยการกู้ธนาคารเพื่อซื้อ อาชีพอิสระจะไม่มีสลิปเงินเดือนเหมือนอย่างพนักงานประจำ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไป เพราะถึงแม้จะทำงานแบบอาชีพอิสระก็ยังสามารถกู้ซื้อบ้านให้ผ่านได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แสดงให้รู้ว่า ทำงานอะไร

สิ่งแรกที่ฟรีแลนซ์ซื้อบ้านต้องบอกธนาคารให้ทราบก่อนก็คือ อาชีพอิสระที่ทำอยู่นั้นคืออะไร โดยเอกสารที่จะแสดงได้ว่าเราทำงานอะไรนั้น ได้แก่
– บัตรประจำตัววิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตขายประกัน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ
– ใบประกอบวิชาชีพเพิ่ม สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระพิเศษเฉพาะทาง เช่น แพทย์, เภสัชกร และนักบิน ฯลฯ
ทั้งนี้ หากใครที่ไม่มีบัตรประจำตัววิชาชีพหรือใบประกอบวิชาชีพ อาจใช้หนังสือสัญญาว่าจ้าง หรือให้ทางบริษัทที่จ้างเราทำงานออกหนังสือรับรองการจ้างงานให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร

2. แสดงให้รู้ว่า มีรายได้เท่าไร

ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้จะต้องนำรายได้เปรียบเทียบกับภาระหนี้ผ่อนทั้งหมดที่มีว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจึงจำเป็นต้องมีเอกสารที่แสดงให้รู้ว่ามีรายได้เท่าไร เพื่อให้ธนาคารนำไปพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งเอกสารแสดงรายได้ที่สำคัญของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่

– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หรือที่เรียกกันว่า 50 ทวิ เปรียบเสมือนใบเสร็จที่ได้รับจากบริษัทที่เราทำงานให้ ซึ่งใน 50 ทวิ จะมีรายละเอียดที่แสดงว่าได้รับเงินจากบริษัทไหน เป็นจำนวนเงินเท่าไร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไร และเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทไหน สำหรับการยื่นกู้เงินกับธนาคารควรมีเอกสารในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

– หลักฐานการเสียภาษี

โดยทุกสิ้นปีผู้ประกอบอาชีพอิสระก็มีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ภงด. 90 ซึ่งหลักฐานการเสียภาษีจะเป็นเอกสารหนึ่งที่แสดงได้ว่า ทั้งปีมีรายได้มาจากการทำงานอะไร เป็นจำนวนเงินเท่าไร และธนาคารอาจนำเงินได้ทั้งปีมาหารเฉลี่ยคิดเป็นรายได้ต่อเดือนให้กับเรา

– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)

ในการจ่ายเงินของบริษัทที่จ้างเราทำงานให้อาจใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้เข้ามาเดือนละเท่าไร
แต่หากได้รับเป็นเงินสดแนะนำให้นำเงินเข้าบัญชีเสียก่อนค่อยถอนออกมาใช้จ่าย โดยยอดเงินที่ได้รับแต่ละครั้งก็จะตรงกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) นั่นเอง
หากใครที่มีแผนจะกู้ซื้อบ้านก็อย่าลืมเตรียมเอกสารขอสินเชื่อบ้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนยื่นกู้ โดยอาจสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมทั้งหมดอีกครั้ง
นอกจากการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว การอนุมัติวงเงินกู้ยังต้องพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ อีกไม่ว่าจะเป็น รายได้ ภาระหนี้ในปัจจุบัน ประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมาในเครดิตบูโร และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร ซึ่งมีความแตกต่างกัน ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านได้ที่ K-Expert

K-Expert Action

  • ขอใบเสร็จหรือเอกสารการรับเงินจากบริษัทที่จ้างทำงานทุกครั้ง
  • เลือกรับเงินแบบให้โอนเงินผ่านบัญชี เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย นารีรัตน์ กำเลิศทอง K-Expert ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

กู้ได้ โดยแสดงให้รู้ว่าทำงานอะไร เช่น โชว์บัตรประจำตัววิชาชีพ, ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง, หนังสือสัญญาว่าจ้าง, หนังสือรับรองการจ้างงาน และแสดงให้รู้ว่ามีรายได้เท่าไหร่ เช่น ใบ 50 ทวิ, หลักฐานการเสียภาษี และ Statement