รวมวิธีผ่อนบ้านอย่างฉลาด ชนิดรู้ก่อนได้เปรียบ

DDproperty Editorial Team
รวมวิธีผ่อนบ้านอย่างฉลาด ชนิดรู้ก่อนได้เปรียบ
ทันทีที่ตัดสินใจซื้อบ้าน ต่างต้องยอมรับกับภาระหนี้สินก้อนโต อันจำเป็นสรรหาวิธีต่างๆ เพื่อปั้นเงินมาส่งตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และเชื่อว่าเป็นใครก็ต่างอยากปลดภาระนี้ในเร็ววัน แต่จะมีวิธีทางไหนช่วยย้นระยะให้เร็วขึ้นได้ ชนิดปราศจากดอกเบี้ยหรือเสียให้น้อยที่สุดได้อย่างชาญฉลาด วันนี้ DDproperty มีคำตอบอันช่วยให้มนุษย์เงินผ่อนได้หายใจทั่วท้อง พร้อมเผยเคล็ด (ไม่) ลับ ซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่อนสบายกระเป๋า

1. เลือกอัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างชาญฉลาด

Female Hands Framing Beautiful House Drawing and House Above Grass
ดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากถวิลหา ดังนั้นจะเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อกู้บ้าน จึงควรเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ สืบเนื่องจากดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด แต่ถ้าหากพินิจพิเคราะห์อย่างชาญฉลาดจะพบว่า ข้อดีของดอกเบี้ยแบบลอยตัว นั้นจะทำให้เราได้ค่าต่ำสุดเมื่ออัตราดอกเบี้ยถูกปรับลดลง ตามปัจจัยต่างๆ

2. ผ่อนแบบลดต้นลดดอก

เป็นวิธีการคำนวนของธนาคาร ที่ชี้แจงให้เห็นถึงความตรงต่อเวลาในการส่งเงินต้น อันเป็นผลทำให้ดอกเบี้ยในงวดต่อไปลดลง โดยใจความสำคัญของวิธีนี้ จำนวนเงินที่ผ่อนชำระในงวดหลังๆ จะกันส่วนหนึ่งไปชำระดอกเบี้ยน้อยลงและเหลือส่วนที่ไปตัดยอดหนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังตัวอย่างการคำนวนที่แสดงให้เห็นในตาราง
Amortize
จากตารางด้านบนเป็นตัวอย่างของการผ่อนบ้าน ซึ่งยอดวงเงินกู้ที่ขอสินเชื่อมาเท่ากับ 5,300,000 บาท โดยในช่วงการผ่อนชำระงวดที่ 1-12 จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.25 โดยจำนวนเงินที่กำหนดให้ชำระต่องวดคงที่เท่ากับ 34,700 บาท ซึ่งเราตัดตอนมาเป็นตัวอย่างให้ดูกัน โดยให้เริ่มดูตารางไปพร้อมๆ กันจากแถวซ้ายสุดไปยังแถวขวาสุด

3. โปะเกินทุกงวด

OverPayment-HomeLoan
หากใครมีเงินเก็บ หรือได้โบนัสมาพิเศษ ลองเปลี่ยนจากเก็บไปฝากธนาคารทั้งหมด เปลี่ยนเป็นแบ่งเงินก้อนหนึ่งมาโปะจำนวนเงินกู้กับธนาคาร ซึ่งจะทำให้ช่วยลดเงินต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อแม้ว่าต้องโปะในวันที่ธนาคารกำหนดให้จ่าย เพื่อจะได้ไม่โดนหักดอกเบี้ยในส่วนที่เราจ่ายเพิ่มไป
ข้อควรรู้: หากวันหนึ่งเกิดลืมผ่อนขึ้นมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ดอกเบี้ยสะสมอันมหาศาล เท่ากับต้องเสียค่าใช้จ่ายคูณสอง รู้อย่างนี้แล้ว ควรมีระเบียบวินัจในการผ่อนบ้านน่าจะดีที่สุด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ