รวมเทคนิคกู้บ้าน ให้ได้เต็มอัตรา

DDproperty Editorial Team
รวมเทคนิคกู้บ้าน ให้ได้เต็มอัตรา
ทันทีที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังงามสักหลัง อย่างแรกจำเป็นต้องมีเงินเก็บสักก้อนเพื่อจองและทำสัญญากับโครงการ หลังจากนั้นเตรียมเก็บรวมรวมเอกสาร หลักฐานให้พร้อม เพื่อยื่นกู้ธนาคาร โดยมีบ้านเป็นหลักค้ำประกัน วินาทีนี้หลายคนต่างอยากให้สามารถกู้ได้ 100% ชนิดเต็มอัตราคงจะดีไม่น้อย เพื่อจะได้จัดสรรเงินบางส่วนมาใช้สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติม แล้วจะมีกลวิธีใดที่ทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประเภทสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย Housing Loan) อนุมัติให้กู้ชนิดผ่านฉลุยครั้งเดียว วันนี้ DDproperty มีคำตอบ โดยได้รวบรวมเทคนิคกู้บ้าน มาให้เหล่าราชาเงินผ่อนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ กันตั้งแต่เนิ่นๆ
real estate isometric concept

1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นเลิศ
นอกจากว่าผู้กู้จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือไม่เกิน 65 ปี และ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) แล้ว จำเป็นต้องมีรายได้สม่ำเสมอ หากเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจำเป็นต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ทั้งนี้ต้องสามารถใช้หนี้ได้ตรงเวลา และอยู่ในระยะเวลาที่กู้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ธนาคารจะให้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
2. บัญชีรายรับ อัพเดทตลอดเวลา
หลักฐานอันจำเป็นต่อการพิจารณา เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย ขอตรวจดูเอกสาร อันนอกเหนือจากสำเนาบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล กรณีสมรส สำเนาใบสัญญาซื้อขาย สำเนาโฉนดแล้ว นั้นคือ Bank Statement รวมถึงใบรับรองเงินเดือน สำหรับเหล่ามนุษย์เงินเดือน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป้นผู้กู้ ที่มีรายได้มั่นคง สม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อคิดที่จะซื้อบ้าน แนะนำว่าพยายามทำ Bank Statement ให้สวย มีเงินเข้า บัญชีรายรับอยู่ตลอด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องเตรียมรูปถ่ายกิจการ ใบเสร็จรับเงิน รับงาน หรือส่งของ พร้อมรานชื่อลูกอ้างอิง มาเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ธนาคารมีจุดประสงค์พิจารณาความมั่นคงในการจ่ายเงินกู้ของเรานั้นเอง
3. ประวัติการใช้จ่าย ไม่มีติดลบ
ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่จะอนุมัติหรือไม่ หากประวัติค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่มีติดลบ ติด Black List หรือกำลังเป็นหนี้ผ่อนอย่างอื่นอยู่ เช่น บัตรเครดิต รถ และอื่นๆ การถูกพิจารณาให้สามารถกู้ได้ 100 % จะถูกลดยอดกู้ทันที ยกตัวอย่าง กรณี มีเงินเดือน 30,000 บาท ก็จะกู้ได้ 30 เท่าของรายได้ หรือ 900,000 บาท สูงหรือต่ำกว่านี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อมูลอื่นๆ ประกอบ เพราะหากเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือผ่อนชำระรถอยู่ จะถูกลดยอดลง
4. อาชีพมั่นคง
โดยปกติธนาคารจะโอเค ยอมให้กู้ง่ายขึ้น กับผู้ที่ประกอบอาชีพรายได้มั่นคง แม้เศรษฐกิจตกสะเก็ด ก็ไม่ประสบปัญหา อาทิ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ใหญ่ๆ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก มักจะได้รับการพิจารณายอดกู้สูง โดยเริ่มตั้งแต่ 80-100 % ของราคาประเมิน หรืออาจจะได้ 110% เลยก็เป็นได้ กรณีขอกู้ต่อเติมเพิ่ม
5. กรณีพิเศษ โครงการบ้านจับมือกับธนาคาร
เดี๋ยวนี้การซื้อบ้าน เหล่าเจ้าของโครงการต่างๆ มักร่วมกับธนาคาร ให้ผู้ซื้อสามารถกู้ได้ง่ายขึ้น หรือบางครั้งถึงขั้นจัดโปรโมชั่นเด็ด ให้ธนาคารอนุมัติถึง 100% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจำเป็นต้องศึกษาถึงข้อจำกัดเพิ่มเติมด้วย โดยทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วดีเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่ๆ อย่างแสนสิริ หรือออริจิ้นเอง มักจับมือกับธนาคารหลายแห่งอยู่แล้ว หรืออย่างโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ พอส (Pause) ของออริจิ้น ก็ได้จับมือกับ SCB เช่นกัน
เงื่อนไขที่ควรรู้กู้บ้าน 100%
สิ่งที่ต้องคำนึงอันดับแรก เพื่อให้สามารถกู้บ้าน 100% ได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากเอกสารต่างๆ แล้ว นั่นคือ จำเป็นต้องเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียมมือ 1 และไม่ได้ทำการตกลงกู้ร่วมกับใคร
รวมธนาคารพาณิชย์ที่ให้วงเงินกู้ 100 %
– ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
– ธนาคารทหารไทย (TMB)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
– ธนาคารยูโอบี (UOB)
– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ