รายการลดหย่อนภาษี 2562 ขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้

รายการลดหย่อนภาษี 2562 ขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้
รายการลดหย่อนภาษี 2562 ขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ หากลืมรายการลดหย่อนภาษีไปแม้แต่รายการเดียว นั่นก็หมายถึงต้องจ่ายภาษีมากขึ้น ทุกคนจึงต้องเช็กรายการลดหย่อนภาษีพื้นฐานให้พร้อม และอย่าลืมมาตรการพิเศษเพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2562 จะได้ไม่มีรายการลดหย่อนภาษีไหนตกหล่น เมื่อถึงเวลาต้องยื่นภาษี ซึ่งปัจจุบันยืดระยะเวลาการยื่นภาษีไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563

(อ่านขั้นตอนการเสียภาษีหากยื่นแบบภาษีเงินได้ไม่ทันวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และเสียค่าปรับเท่าไหร่ได้ด้านล่างครับ)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการยื่นภาษี

คนไทยทุกคนที่มีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเอง ซึ่งคิดจากการนำเงินได้ทั้งปี หักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนภาษีที่มีทั้งหมด โดยเงินได้ทั่วไป (เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเกินกว่านั้น ก็จะเสียภาษีในอัตราเริ่มต้น 5% และจะสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได แต่รายการลดหย่อนภาษีจะช่วยทำให้รายได้สุทธิให้ลดลง จึงเสียภาษีน้อยกว่าคนที่ไม่มีรายการลดหย่อนภาษีเลย

 

รายการพื้นฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษีปี 2562

ลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

1. ลดหย่อนภาษีส่วนตัว

ลดหย่อนได้ 60,000 บาททันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

2. ลดหย่อนภาษีคู่สมรส

ลดหย่อนได้ 60,000 บาท โดยต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และคู่สมรสต้องไม่มีรายได้

3. ลดหย่อนภาษีบุตร

ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท เฉพาะบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี หรือไม่เกิน 25 ปีและกำลังเรียนอยู่ แต่ในกรณีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

4. ลดหย่อนภาษีบิดามารดา

ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท โดยพ่อแม่ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท โดยใช้สิทธิ์ซ้ำระหว่างพี่น้องไม่ได้

5. ลดหย่อนภาษีผู้พิการ

ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท โดยผู้ลดหย่อนภาษีต้องเป็นผู้ดูแลที่ระบุอยู่ในบัตรคนพิการเท่านั้น

6. ค่าฝากครรภ์และทำคลอด

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท โดยครอบคลุมทั้งค่าฝากครรภ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด และค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล

 

ลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกัน

1. เบี้ยประกันชีวิต รวมถึงเงินฝากแบบมีประกันชีวิต

สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยประกันต้องคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

2. เบี้ยประกันสุขภาพ

เบี้ยประกันสุขภาพ รวมถึงเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองสุขภาพ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

3. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท และสามารถรวมประกันสุขภาพพ่อแม่ของคู่สมรสมาลดหย่อนภาษีได้ ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้

4. เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท หรือต้องไม่เกิน 300,000 บาท หากไม่มีการลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิต

 

การลงทุนกองทุน RMF และ LTF ในช่วยลดหย่อนภาษี 2562

การลงทุนกองทุน RMF และ LTF ในช่วยลดหย่อนภาษี 2562

 

ลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน

1. กองทุนประกันสังคม

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท

2. กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท

3. กองทุนหุ้นรวมระยะยาว หรือกองทุน LTF

สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยการลดหย่อนภาษีด้วย LTF ปี 2562 จะเป็นปีสุดท้าย

 

ลดหย่อนภาษีปี 2562 ด้วยมาตรการพิเศษ

ลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรก

หากซื้อบ้านระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท ผู้ซื้อจะลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยใช้ลดหย่อนได้ปีเดียวเต็มจำนวน ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการรัฐเพื่อช่วยคนซื้อบ้านในปี 2562

ค้นหาประกาศขายบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

ส่วนผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท ก็ยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดปีละไม่เกิน 120,000 บาทได้ โดยจะใช้ได้จนถึงปี 2562-2563 ขึ้นอยู่กับปีที่ซื้อบ้าน

ค้นหาประกาศขายบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

หมายเหตุ บ้านหลังแรก คือ บ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นแห่งแรก แต่จะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสองก็ได้ โดยต้องใช้หลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก ดังนี้

- สำเนาสัญญาซื้อขาย (ท.ด. 13) กรณีซื้อบ้าน หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23) กรณีซื้อคอนโด

- หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

- หนังสือรับรองการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเป็นแห่งแรก

 

ลดหย่อนภาษีโครงการช้อปช่วยชาติ

ช้อปช่วยชาติเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เปิดให้ผู้ซื้อหนังสือ (รวมทั้งอีบุ๊ก) สินค้าโอทอป และยางรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศระหว่างวันที่ 1-16 มกราคม 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีปี 2562 ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

ช้อปปิ้งสินค้าโอทอป (OTOP) ในโครงการช้อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีปี 2562 ได้

ช้อปปิ้งสินค้าโอทอป (OTOP) ในโครงการช้อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีปี 2562 ได้

 

ลดหย่อนภาษีโครงการโอทอป (OTOP)

สำหรับผู้ซื้อสินค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

ลดหย่อนภาษีโครงการท่องเที่ยว

มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 สำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้ที่ท่องเที่ยวเมืองหลัก 22 จังหวัด สามารถลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนผู้ที่ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท และเมื่อรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้คือ ค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว ค่ามัคคุเทศก์ ค่าโรงแรมที่พักหรือโฮมสเตย์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวแล้วเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าเดินทางทุกประเภท

 

ลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก จนทรัพย์สินเสียหายหรือถูกน้ำท่วม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- ค่าซ่อมบ้าน ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

- ค่าซ่อมรถ ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

 

ลดหย่อนภาษีสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา

สำหรับผู้ซื้อสินค้าหรือเครื่องแต่งกายเพื่อการศึกษาและกีฬา เช่น เครื่องเขียน ชุดนักเรียน ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน และรองเท้ากีฬาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

ลดหย่อนภาษีเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

หากมีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผู้ลงทุนสามารถนำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหนังสือรับรองการลงทุนจากกรรมการผู้จัดการ มาขอลดหย่อนภาษีได้ตามที่ลงทุนจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยบริษัทสตาร์ทอัพต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้

- เป็นนิติบุคคลของไทยที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562

- เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- ประกอบธุรกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจนั้นไม่น้อยกว่า 80%

- มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

 

ลดหย่อนภาษีค่าหนังสือและอีบุ๊ก (e-book)

สำหรับผู้ซื้อหนังสือและอีบุ๊กระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 

มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 นั้นมีหลายรายการ และเป็นสิทธิ์พิเศษในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น หากใครมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ก็เตรียมเอกสารขอลดหย่อนไว้ได้เลย

 

ยื่นลดหย่อนภาษีเมื่อไหร่

ในปี 2563 กรมสรรพากรได้ออกมาตรการพิเศษในการขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ การยื่นภาษีแบบกระดาษ สามารถยื่นได้ตามเวลาราชการเท่านั้น ส่วนการยื่นภาษีแบบออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและจะเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบในช่วงที่งบประมาณประจำปี 2563 มีความล่าช้า ลดผลกระทบของผู้ยื่นภาษีบางส่วนที่จะต้องนำเงินมาชำระภาษีเพิ่มในปี 2563 ด้วย และเพื่อบรรเทาการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษี ยังสามารถยื่นแบบชำระภาษีเข้ามาได้ตลอด โดยในปี 2563 ผู้ที่ยื่นภาษีเร็ว ก็จะได้ภาษีคืนเร็ว หากเอกสารครบถ้วน ซึ่งกรมสรรพากรใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการคืนภาษีประชาชนอยู่ที่ 3-7 วันเท่านั้น โดยเป็นการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์มากกว่า 90% เนื่องจากมีความสะดวก และรวดเร็วกว่า

 

หากยื่นแบบภาษีล่าช้าจะเกิดอะไรขึ้น

กรณีที่บุคคลใดยื่นแบบภาษีภายในกำหนดแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบภาษีล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ไม่ยอมชำระจะต้องรับโทษทางอาญาด้วย บทลงโทษมีดังนี้

- กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี

- กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

- กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

- กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

- เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ยื่นภาษีไม่ทันทำอย่างไร

หากยื่นแบบภาษีไม่ทันในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้เสียภาษีต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เท่านั้น (ไม่สามารถยื่นแบบภาษีทางออนไลน์ได้) โดยต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 

 - แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90

 - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย (50 ทวิ)

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต, หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน LTF, RMF, เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03) หรือเอกสารยืนยันสิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ใบ ล.ย. 04) ฯลฯ

- เตรียมเงิน เพื่อจ่ายภาษีส่วนที่ค้าง รวมทั้งอาจต้องจ่ายค่าปรับ

 

การเตรียมตัวลดหย่อนภาษีปี 2563

ซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

นอกจากจะคุ้มครองความเสี่ยงแล้ว เบี้ยประกันชีวิตยังช่วยลดหย่อนภาษีรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตแบบบำนาญอีกสูงสุด 200,000 บาท

 

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF หรือสมทบทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในบริษัทที่ทำงานอยู่ นอกจากจะเป็นเงินเก็บที่มีโอกาสได้กำไรแล้ว ยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 500,000 บาท

 

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เป็นกองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะมาแทนกองทุน LTF ในปี 2563 นี้ โดยกองทุน SSF ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 

ซื้อบ้านและคอนโด

ในปี 2562 นั้นมีโครงการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก แต่ในปี 2563 นั้นยังไม่มีประกาศที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้ ดอกเบี้ยบ้านที่เสียทั้งปีสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว

ค้นหาบ้านและค้นหาคอนโดที่น่าสนใจ

 

จะเห็นได้ว่ารายการลดหย่อนภาษีขั้นพื้นฐานนั้นมีมากมาย ซึ่งอาจมากพอที่จะทำให้หลาย ๆ คนไม่ต้องเสียภาษี แต่สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนสูง รายการลดหย่อนภาษีพื้นฐานและมาตรการพิเศษต่าง ๆ ทุกรายการ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประหยัดภาษีได้มากที่สุด ดังนั้น เตรียมตัวไว้ให้ดี ห้ามลืมลดหย่อนภาษีรายการไหนเป็นอันขาด

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า 

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍