รีโนเวทคอนโดเก่า 4 เรื่องควรรู้ก่อนลงมือทำ

DDproperty Editorial Team
รีโนเวทคอนโดเก่า 4 เรื่องควรรู้ก่อนลงมือทำ
การรีโนเวทคอนโดเก่าโดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องบางส่วนให้ดูใหม่ มีความสวยงามมากขึ้น และตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอนโดที่อยู่มานานจนรู้สึกเบื่อกับสภาพห้องเดิม หรือคอนโดมือสองที่ซื้อมาและต้องการรีโนเวทเพื่ออยู่อาศัยหรือปล่อยเช่า ล้วนมีสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมือทำ ซึ่งก่อนที่จะทำการรีโนเวทคอนโดเก่า มี 4 เรื่องหลักที่ควรรู้ ดังนี้

1. ศึกษาข้อบังคับและกฎหมายโดยละเอียด

ก่อนจะทำการรีโนเวทคอนโดเก่า เจ้าของควรต้องศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ของทางคอนโดให้ดี ซึ่งโดยปกติจะแนบมาตอนทำสัญญา นอกจากนั้นยังควรปรึกษากับนิติบุคคลโครงการหรือเจ้าของโครงการว่าสามารถต่อเติมหรือซ่อมแซมอะไรได้บ้าง และยังมีกฎหมายที่ควรรู้ก่อนลงมือทำการรีโนเวทคอนโดเก่า ได้แก่
– การรีโนเวทคอนโดเก่านั้นจะต้องไม่ขัดกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือที่เรียกว่ากฎหมายควบคุมอาคาร
– ต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลโครงการหรือเจ้าของโครงการ
– ต้องส่งพิมพ์เขียวงานออกแบบที่ต้องการทำการปรับปรุงให้กับนิติบุคคลโครงการหรือเจ้าของโครงการให้เรียบร้อย
– ต้องแจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้พักอาศัยที่มีอาณาเขตติดกัน ทั้งห้องที่อยู่ข้าง ๆ ห้องที่อยู่ชั้นบนและชั้นล่างของห้องที่จะทำการรีโนเวท โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ในกระบวนการปรับปรุง ซ่อมแซม ควรทำในช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดาหรือวันทำงาน หลีกเลี่ยงเวลากลางคืน วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะอาจไปรบกวนช่วงเวลาการพักผ่อนของเพื่อนบ้านได้
ตกแต่งคอนโด 30 ตร.ม. แบบไหนดี

ตกแต่งคอนโด 30 ตร.ม. แบบไหนดี

2. สำรวจห้องและกำหนดงบประมาณ

ขั้นตอนต่อมาของการรีโนเวทคอนโดเก่าคือการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดภายในห้อง ทั้งพื้นห้อง ผนังห้อง ฝ้าเพดาน ระบบไฟ ระบบน้ำ ว่ามีส่วนไหนที่ต้องการปรับปรุงและส่วนไหนที่ชำรุดต้องซ่อมแซม จากนั้นจึงทำการประเมินงบประมาณที่จะใช้เพื่อป้องกันปัญหางบประมาณบานปลาย
อย่างไรก็ตาม ควรจะเตรียมงบเผื่อเอาไว้อีก 20-30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพราะหากมีอะไรที่นอกเหนือไปจากการประเมิน การรีโนเวทคอนโดเก่าจะได้สามารถดำเนินการต่อแบบไม่สะดุด
กฎหมายทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ

กฎหมายทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ

3. รู้ก่อนลงมือ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

ก่อนทำการรีโนเวทคอนโดเก่าควรหาข้อมูลอีกสักนิดว่ามีอะไรที่ทำได้ และอะไรที่ทำไม่ได้ เพราะการปรับปรุงซ่อมแซมคอนโดนั้นมีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน เช่น
– ทาสีห้องใหม่ การเปลี่ยนแปลงสีภายในห้องเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีภายนอกห้องได้ทั้งในส่วนของระเบียงห้องและด้านหน้าของห้อง เพราะจะส่งผลถึงภาพลักษณ์โดยรวมของโครงการได้
– กั้นสัดส่วนภายในห้อง หากการต่อเติมนั้นเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างอาคารไม่เกิน 10% สามารถทำได้เมื่อนิติบุคคลอนุญาต ซึ่งปัจจุบันการกั้นสัดส่วนห้องในคอนโดนิยมใช้สมาร์ทบอร์ดหรือกระจกซึ่งมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและใช้เวลาไม่นาน
แต่หากการต่อเติมไปเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างอาคารมากกว่า 10% เจ้าของห้องจะต้องไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อสำนักงานเขต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ 2551 เสียก่อน
– เปลี่ยนพื้นห้อง หากเจ้าของห้องต้องการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นก็สามารถทำได้ แต่ต้องคำนวณน้ำหนักก่อนว่าเกินกว่าโครงสร้างจะรับไหวหรือไม่ และหากเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างอาคารเกินกว่า 10% ก็ต้องไปทำการขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อสำนักงานเขตเช่นกัน
– ต่อเติมระเบียงห้อง แม้ระเบียงจะถูกนับรวมเป็นพื้นที่ใช้สอยของห้อง แต่การต่อเติมระเบียงห้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะทำให้มีความแตกต่างจากห้องอื่น ๆ และจะส่งผลถึงภาพลักษณ์และโครงสร้างของทรัพย์ส่วนกลางได้
– เปลี่ยนประตูทางเข้า-ออกห้อง สำหรับประตูเข้า-ออกห้องหลัก ประตูที่อยู่ติดกับระเบียง ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์โดยรวมของโครงการส่วนประตูที่เปลี่ยนได้คือประตูที่อยู่ภายในห้องเท่านั้น
ย้ายตำแหน่งสุขภัณฑ์ การออกแบบโครงการคอนโดมิเนียมจะมีการวางแนวท่อน้ำดี-น้ำเสียต่อกันเป็นแนวดิ่ง ห้องน้ำของห้องชุดภายในโครงการจึงอยู่แนวเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นการย้ายห้องน้ำหรือย้ายตำแหน่งโถสุขภัณฑ์จึงไม่สามารถทำได้
ตรวจรับคอนโดอย่างไร

ตรวจรับคอนโดอย่างไร

รีโนเวทคอนโดเก่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

การรีโนเวททำได้หรือไม่
ทาสีห้องใหม่ ทำได้
กั้นสัดส่วนภายในห้องทำได้
เปลี่ยนพื้นห้องทำได้
ต่อเติมระเบียงห้องทำไม่ได้
เปลี่ยนประตูทางเข้า-ออกห้องทำไม่ได้
ย้ายตำแหน่งสุขภัณฑ์ทำไม่ได้

4. ไอเดียรีโนเวทคอนโดเก่า แต่งอย่างไรให้น่าอยู่

จะเสียเงินรีโนเวทคอนโดเก่าทั้งที นอกจากจะเลือกตกแต่งใหม่ใสไตล์ที่ชอบ การรีโนเวทก็ควรจะทำให้ห้องดูน่าอยู่มากขึ้น ด้วย ไอเดียต่าง ๆ ดังนี้
– การใช้สีโทนสว่าง หนึ่งในปัญหาของการอยู่คอนโดคือพื้นที่ที่จำกัด ดังนั้นการเลือกใช้สีโทนสว่าง เช่น สีขาว สีครีม สีทอง สีเทาอ่อน สีเงิน สีฟ้าอ่อน ก็จะช่วยทำให้ห้องดูโปร่งโล่งและดูกว้างขึ้น
– แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดเป็นส่วน โดยอาจใช้ฉากกั้นแบบพับได้หรือผ้าม่านที่รูดเปิด-ปิดได้แทนการก่อกำแพง เพราะจะยิ่งทำให้ห้องดูแคบ
– เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีหลายฟังก์ชัน ซึ่งจะทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยในห้องเพิ่มขึ้น เช่น โซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ หรือเตียงที่มีช่องเก็บของใต้เตียง
– ใช้กระจกเงาตกแต่ง กระจกเงามีคุณสมบัติในการสะท้อนแสง การติดตั้งกระจกเงาไว้ที่ผนังที่ไม่ตรงกับทางเข้า-ออก หรือในพื้นที่แคบที่แสงส่องเข้าไม่ถึง จะช่วยทำให้ห้องสว่างขึ้นและรู้สึกว่าห้องกว้างขึ้นได้
– จัดเก็บของในแนวตั้ง การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แนวตั้ง ชั้นวางหรือตู้เก็บของที่ติดผนัง นอกจากจะทำให้ห้องมีพื้นที่ว่างมากขึ้น ยังทำให้ห้องดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ