รีไฟแนนซ์บ้าน-คอนโด หรือรีไฟแนนซ์รถต่างกันอย่างไร

DDproperty Editorial Team
รีไฟแนนซ์บ้าน-คอนโด หรือรีไฟแนนซ์รถต่างกันอย่างไร
ในปัจจุบันมีคนทำงานมากมายที่กำลังผ่อนบ้านผ่อนรถพร้อมกันเพื่อเร่งสร้างเนื้อสร้างตัว และคงมีอยู่ไม่น้อยที่คิดจะหาทางประหยัดดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุด หรือกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในตอนนี้ การรีไฟแนนซ์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา แต่ถ้ามีทั้งรถและบ้านหรือคอนโดที่รีไฟแนนซ์ได้ ผู้กู้ควรเลือกอะไรจึงจะคุ้มค่าที่สุดระหว่างการรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์คอนโด หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ คนผ่อนรถผ่อนบ้านสามารถหาคำตอบได้ที่นี่

รู้จักกับการรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์คือ การสิ้นสุดสัญญากู้ยืมเงินฉบับหนึ่งแล้วไปกู้เงินต่อในสัญญากู้ยืมเงินอีกฉบับหนึ่ง โดยอาจเป็นสัญญาจากธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคารก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่า หากผู้กู้ได้รับข้อเสนอที่ดีก็จะช่วยประหยัดดอกเบี้ย ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน ลดระยะเวลาที่ต้องผ่อนให้สั้นลงหรือยืดระยะเวลาการผ่อนให้นานขึ้น หรือนำเงินส่วนเกินจากการรีไฟแนนซ์ไปใช้ประโยชน์อื่นตามที่ผู้กู้ต้องการ

การรีไฟแนนซ์บ้าน คอนโด หรือรถยนต์ต่างกันอย่างไร

ถ้ารีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโด

การรีไฟแนนซ์บ้านและคอนโด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ผู้กู้จึงสามารถปิดหรือเปลี่ยนสัญญาผ่อนบ้านได้โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านใหม่หรือบ้านมือสองก็ใช้หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ทั้งนี้หากผู้กู้จะรีไฟแนนซ์ก่อนระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ ผู้กู้ต้องเสียค่าปรับให้ธนาคาร และการรีไฟแนนซ์คอนโดและบ้านยังมีค่าใช้จ่ายในการจดจำนองที่สูงพอสมควร

ถ้ารีไฟแนนซ์รถยนต์

เดิมทีนั้น ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) สำหรับการขอไฟแนนซ์รถยนต์ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนมาใช้วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแล้ว ทั้งนี้ การรีไฟแนนซ์รถยนต์ยังต้องคำถึงสัญญาผ่อนรถที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่าเป็นสัญญารถใหม่ (ซื้อรถจากโชว์รูม) หรือเป็นสัญญารถเก่า (สินเชื่อรถแลกเงิน) ซึ่งการปิดหรือเปลี่ยนสัญญาผ่อนรถทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกัน ดังนี้
  • กรณีรถใหม่ เมื่อผู้กู้ซื้อรถป้ายแดง สัญญาผ่อนรถจะเป็นสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งสัญญาประเภทนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แต่จะแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ให้ผู้กู้ทราบ และเมื่อปิดสัญญา จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่ยังไม่ครบกำหนดชำระด้วย แต่โดยทั่วไปธนาคารจะลดดอกเบี้ยส่วนนี้ให้ร้อยละ 50
  • กรณีรถเก่า เมื่อผู้กู้นำรถมาเข้าไฟแนนซ์ สัญญาผ่อนรถจะเปลี่ยนเป็นสัญญาเงินกู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าในสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ยแบบใด แต่สำหรับสัญญาใหม่ ๆ กฎหมายจะบังคับให้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ตารางเปรียบเทียบการรีไฟแนนซ์
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินในแต่ละปี
สูงขึ้น
สูงขึ้น
ต่ำลง
วงเงินที่จะได้รับอนุมัติ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ความรวดเร็วในการขอสินเชื่อ
ช้า
ช้า
เร็ว
ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถผ่อนได้
30 ปี
30 ปี
7 ปี
การโอนกรรมสิทธิ์
ต้องโอนโฉนดที่ดิน
ต้องโอนโฉนดห้องชุด
ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

(ขึ้นอยู่กับธนาคาร)
ค่าใช้จ่ายเมื่อรีไฟแนนซ์*
• ค่าประเมินราคา

• ค่าจดจำนองร้อยละ 1

• ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05

• ค่าธรรมเนียมการจัดสินเชื่อ

• ค่าประกันอัคคีภัย
• ค่าประเมินราคา

• ค่าจดจำนองร้อยละ 1

• ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05

• ค่าธรรมเนียมการจัดสินเชื่อ

• ค่าประกันอัคคีภัย

• ค่าตรวจสภาพรถ

• ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05

• ค่าโอนเล่มทะเบียน (ถ้าโอน)

• ค่าธรรมเนียมการจัดสินเชื่อ

• ค่าประกันรถยนต์

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจถูกยกเว้น ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร
รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อช่วยผ่อนคลายภาระทางการเงิน

การรีไฟแนนซ์บ้าน คอนโด หรือรถยนต์ มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์นั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคนผ่อนรถผ่อนบ้านว่าต้องการรีไฟแนนซ์เพื่ออะไร และยังขึ้นอยู่กับราคาประเมินทรัพย์สินด้วยว่าจะได้เงินส่วนต่างหลังหักหนี้เดิมมากพอให้ใช้ประโยชน์หรือไม่ โดยสามารถแยกประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์ออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

ถ้าต้องการลดภาระการผ่อน

หากต้องการลดภาระการผ่อน ผู้กู้ควรหันไปรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดก่อน เพราะถ้าได้เงื่อนไขดี ผู้กู้จะประหยัดทั้งดอกเบี้ยและได้ผ่อนบ้านราคาถูกลงหรือผ่อนคอนโดราคาถูกกว่าเดิม ต่างจากการรีไฟแนนซ์รถที่ประหยัดดอกเบี้ยได้ไม่มากแถมราคารถก็ต่ำลงทุกปีจนวงเงินที่ได้จากการรีไฟแนนซ์อาจไม่พอปิดยอดหนี้เดิม

ถ้าต้องการใช้เงินด่วน

ในกรณีที่ผู้กู้ต้องใช้เงินด่วนและรถของผู้กู้ยังได้วงเงินรีไฟแนนซ์สูงกว่ายอดหนี้เดิม ผู้กู้ควรเลือกรีไฟแนนซ์รถก่อน เพราะขอสินเชื่อง่ายและบางธนาคารก็จ่ายเงินให้ผู้กู้ได้ภายในเวลาไม่ถึงวัน ในขณะที่การขอรีไฟแนนซ์บ้านและคอนโดจะใช้เวลานานนับสัปดาห์กว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นจนได้รับเงิน

ถ้าต้องการยืดระยะเวลาผ่อน

ไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์บ้าน คอนโด หรือรถยนต์ ผู้กู้ก็สามารถยืดระยะเวลาผ่อนให้นานขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการยืดเวลานานแค่ไหน โดยยืดได้เพียงแค่ไม่กี่ปีสำหรับรถยนต์ และยืดได้นานเป็นสิบปีสำหรับบ้านและคอนโดตราบใดที่ระยะเวลากู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 30 ปี แต่ไม่ว่าจะเลือกรีไฟแนนซ์อะไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่าผ่อนในแต่ละเดือนที่น้อยลง ซึ่งช่วยให้ผู้กู้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้หากไม่สนใจว่าจะมียอดรวมดอกเบี้ยมากขึ้น
แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในการรีไฟแนนซ์จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่น แต่การรีไฟแนนซ์โดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก็อาจทำให้ผู้กู้เสียเงินมากกว่าเดิม ดังนั้นก่อนจะรีไฟแนนซ์อะไรก็ตาม ขอให้ลองเปรียบเทียบความคุ้มค่าจนแน่ใจก่อนว่าไม่เข้าเนื้อและได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ที่ผู้กู้ต้องการ แล้วจึงติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการรีไฟแนนซ์ต่อไป
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน อ่าน คู่มือซื้อขาย ที่สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้าน ที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน เพื่อให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์