รู้จักตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

DDproperty Editorial Team
รู้จักตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
ในปัจจุบันการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพียงสองฝ่ายคือผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังมีบุคคลซึ่งเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ให้มาบรรจบกันที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย บุคคลนั้นคือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้าซึ่งเป็นชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยกันดี แต่อาจไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วตัวแทนอสังหาฯ ทำงานอย่างไร และแบ่งเป็นกี่ประเภท DDproperty อยากชวนคุณผู้ขายและคุณผู้ซื้อมาทำความรู้จักอาชีพตัวแทนอสังหาฯ ในประเทศไทยกัน
นายหน้าท้องถิ่น
นาย หน้าประเภทนี้เกิดขึ้นเองจากการที่ผู้ซื้อบอกความต้องการซื้อผ่านคนรู้จัก ขณะเดียวกันผู้ขายก็บอกความต้องการขายไปยังคนรอบข้าง แล้วเกิดการบอกต่อๆ กันไป ยกตัวอย่าง เพื่อนบ้านของคุณมาบอกว่าต้องการขายบ้าน และเพื่อนร่วมงานของคุณเองก็ต้องการซื้อบ้านเช่นกัน คุณจึงนำความต้องการของทั้งสองฝ่ายมาบอกกัน ในที่สุดเพื่อนบ้านของคุณก็ขายบ้านให้เพื่อนร่วมงานของคุณ โดยมีคุณเป็นตัวกลางที่ประสานการติดต่อและได้รับส่วนแบ่งจากการขายบ้านนั้น เท่ากับว่าคุณเป็นนายหน้าท้องถิ่นไปโดยปริยาย นายหน้าท้องถิ่นจึงมีจำนวนมากที่สุดแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นอาชีพหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่กว้างขวางในแต่ละพื้นที่ เช่น เพื่อนบ้าน หัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้น
นายหน้าตัวแทน
ที่ เรียกว่านายหน้าตัวแทนเป็นเพราะนายหน้าประเภทนี้เป็นตัวแทนของผู้ซื้อหรือ ผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรง โดยตัวแทนจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนติดต่อกับอีกฝ่าย ถ้าเป็นตัวแทนของผู้ขายก็จะเป็นคนที่ติดต่อกับนายหน้าหรือผู้ซื้อ แล้วนายหน้าตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งซึ่งกันเอาไว้จากส่วนแบ่งของนายหน้าอีกที หนึ่ง โดยไม่ว่านายหน้าคนไหนจะขายได้ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่นายหน้าตัวแทน แต่ถ้าเป็นตัวแทนของผู้ซื้อก็จะเป็นตัวแทนที่ติดต่อกับผู้ขายหรือนายหน้าก็ จะได้ส่วนแบ่งจากนายหน้าหรือผู้ขายเช่นกัน นายหน้าประเภทนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะเป็นคนที่เข้ามาคั่นกลางระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย
นายหน้าโครงการ
นายหน้า ประเภทนี้จัดเป็นนายหน้าวิชาชีพซึ่งทำงานภายใต้องค์กรที่เป็นบริษัทหรือ นิติบุคคล ทำงานเป็นทีม มีการบริหารงานผ่านฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น นายหน้าโครงการจะเข้ามาประจำโครงการจัดสรรต่างๆ โดยรับผิดชอบการขายโครงการให้เจ้าของโครงการ ส่วนใหญ่นายหน้าโครงการมักจะเป็นบริษัทซึ่งแยกตัวออกมาจากบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายเพียงอย่างเดียวให้กับ โครงการต่างๆ ของบริษัทพัฒนาอสังหาฯ นายหน้าประเภทนี้เรารู้จักกันดี คือ พนักงานขายประจำโครงการต่างๆ
นายหน้าโบรคเกอร์และนายหน้าสมทบ
นาย หน้าโบรคเกอร์เป็นนายหน้าที่จัดตั้งบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นมา เพื่อดำเนินกิจการด้านการเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ โดยนายหน้าโบรกเกอร์จะไม่ได้ทำหน้าที่ออกไปติดต่อกับผู้ซื้อหรือผู้ขายด้วย ตนเองแต่มีหน้าที่บริหารโดยส่งพนักงานขายในสังกัดของตนออกไปพบลูกค้า ซึ่งพนักงานขายในสังกัดนี้เรียกว่านายหน้าสมทบ นายหน้าโบรคเกอร์มีทั้งที่มาจากนายหน้าอิสระหรือการซื้อแฟรนไชส์ธุรกิจนาย หน้าจากบริษัทโบรคเกอร์ต่างประเทศเข้ามาเปิดในไทย ทำให้มีประสบการณ์ และมาตรฐานการทำงานในลักษณะความเป็นวิชาชีพ ซึ่งนายหน้าโบรคเกอร์จะถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมแก่นายหน้าสมทบ นอกจากนี้ยังมีการบริการที่ครบวงจรมากกว่านายหน้าตัวแทนและนายหน้าท้องถิ่น ตัวอย่างบริษัทโบรคเกอร์และนายหน้าสมทบสามารถดูได้จากรายชื่อตัวแทนใน เว็บไซต์ DDproperty.com ซึ่งจะมีรายชื่อบริษัทหรือโลโก้ปรากฏอยู่ด้วย ทั้งนายหน้าโบรคเกอร์และนายหน้าสมทบจัดเป็นนายหน้าวิชาชีพ
เรื่อง ข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ นักเขียนออนไลน์ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ chetapol@ddproperty.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ