รู้จักรถไฟฟ้าสายสีเทา 3 ระยะ ผ่านทำเลไหนบ้าง

DDproperty Editorial Team
รู้จักรถไฟฟ้าสายสีเทา 3 ระยะ ผ่านทำเลไหนบ้าง
รถไฟฟ้าสายสีเทา หรือรถไฟ้ฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา รถไฟฟ้าสายใหม่ที่ล่าสุดกำลังจะเริ่มโครงการนำร่องในช่วงแรก ลองมาทำความรู้จักรถไฟฟ้าสายสีเทาว่ามีกี่สถานี ระยะทางเท่าไหร่ ผ่านทำเลไหนบ้าง และจะส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไร
Subscription Banner for Article

รายละเอียดของรถไฟฟ้าสายสีเทา

รถไฟฟ้าสายสีเทา เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือรถไฟฟ้าโมโนเรลเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้าสายสีชมพู ขนาดคานรองรับทางวิ่ง 0.80 เมตร ใช้ระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ (Automatic Train Control: ATC) และมีระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection System)
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินรถ 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับ ประมาณ 62 นาที คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 8,000-30,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเทา

รถไฟฟ้าสายสีเทามีเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 ระยะ รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะที่ 2 ช่วงพระโขนง-พระราม 3 และระยะที่ 3 ช่วงพระราม 3-ท่าพระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนที่รถไฟฟ้าสายสีเทา

1. เส้นทางระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ

แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ เริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณทางเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวัชรพล จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าลงมาทางทิศใต้ตามแนวเขตทางของถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งทิศทางขาออก โดยวางโครงสร้างบนพื้นที่ด้านข้างทางเท้าและทางจักรยาน ผ่านถนนอยู่เย็น ถนนสุคนธสวัสดิ์ ข้ามถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล สถานีคลองลำเจียก โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) อยู่ที่บริเวณสถานีคลองลำเจียก
แนวเส้นทางยังคงมุ่งหน้าลงทางทิศใต้ผ่านถนนสังคมสงเคราะห์ ข้ามถนนลาดพร้าว เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีฉลองรัช ผ่านแยกประชาธรรม จุดตัดถนนประชาอุทิศ ลอดใต้ทางพิเศษศรีรัช ที่แยกพระราม 9-ประดิษฐ์มนูธรรม เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีพระราม 9
จากนั้นแนวเส้นทางข้ามจะยกข้ามรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน และเลี้ยวที่แยกเอกมัยเหนือมาทางทิศตะวันตกเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และเลี้ยวลงมาทางทิศใต้เข้าสู่ถนนทองหล่อ จนกระทั่งมาสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 55 เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานี BTS ทองหล่อ รวมระยะทางทั้งสิ้น 16.25 กิโลเมตร จำนวนสถานีทั้งหมด 15 สถานี
รายชื่อสถานีเบื้องต้น
 1. สถานีวัชรพล เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวัชรพล
 2. สถานีนวลจันทร์
 3. สถานีเกษตรนวมินทร์
 4. สถานีคลองลำเจียง เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล สถานีต่างระดับฉลองรัช
 5. สถานีโยธินพัฒนา
 6. สถานีลาดพร้าว 87
 7. สถานีสังคมสงเคราะห์
 8. สถานีฉลองรัช เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว 71
 9. สถานีศรีวรา
 10. สถานีประชาอุทิศ
 11. สถานีพระราม 9 เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีวัดพระราม 9
 12. สถานีเพชรบุรี-ทองหล่อ
 13. สถานีแจ่มจันทร์
 14. สถานีทองหล่อ 10
 15. สถานีทองหล่อ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานี BTS ทองหล่อ

สรุปสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทา

สถานี
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
วัชรพล
สายสีชมพู สถานีวัชรพล
คลองลำเจียก
สายสีน้ำตาล สถานีต่างระดับฉลองรัช
ฉลองรัช
สายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว 71
พระราม 9
สายสีส้ม สถานีวัดพระราม 9
ทองหล่อ
BTS สายสีเขียว สถานีทองหล่อ
รถไฟฟ้าสายสีเทา ในอนาคตจะเชื่อมกับ BTS ทองหล่อ

2. เส้นทางระยะที่ 2 ช่วงพระโขนง-พระราม 3

จากการศึกษาเบื้องต้น เส้นทางระยะที่ 2 จะเริ่มต้นจากสถานีพระโขนง มุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 4 ผ่านตลาดคลองเตย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาทร เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานี MRT ลุมพินี จากนั้นวิ่งสู่แยกสาทร-นราธิวาสราชนครินทร์ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานี BTS ช่องนนทรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 3 ไปสิ้นสุดที่สถานีพระราม 3

3. เส้นทางระยะที่ 3 ช่วงพระราม 3-ท่าพระ

จากการศึกษาเบื้องต้น เส้นทางระยะที่ 3 จะเริ่มต้นที่สถานีพระราม 3 วิ่งตามแนวเส้นทางถนนพระราม 3 ผ่านสะพานพระราม 9 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 3 ผ่านนแยกมไหศวรรย์ เข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานี BTS ตลาดพลู ไปสิ้นสุดที่แยกท่าพระ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานี MRT ท่าพระ

ความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเทา

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา หรือรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทา ล่าสุด ได้ข้อสรุปการดำเนินโครงการในช่วงแรกแล้ว โดยจะใช้ช่วงสถานี วัชรพล-ทองหล่อ เป็นเส้นทางนำร่องในช่วงแรก วงเงินการก่อสร้าง 27,500 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาจะเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ (PPP) สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 มีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับภาครัฐได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุมในระยะยาว
โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) และการทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding Interview) ในช่วงประมาณเดือนมกราคม 2565 และจะจัดสัมมนาสรุปผลโครงการ ในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อนำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง คาดว่าทั้งหมด 3 ระยะนี้จะเปิดให้บริการได้ในปี 2573
โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.greyline-ppp.com
รถไฟฟ้าสายสีเทาจะเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมให้สอดคล้องกับโครงการขนส่งสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกันนอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนาเมือง และพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางสถานี
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน