ลดหย่อนภาษีปี 2562 ด้วยมาตรการพิเศษที่ห้ามพลาด

DDproperty Editorial Team
ลดหย่อนภาษีปี 2562 ด้วยมาตรการพิเศษที่ห้ามพลาด
ใกล้ถึงเวลายื่นภาษีประจำปี 2562 เข้ามาทุกขณะ ก็ถึงช่วงที่ผู้เสียภาษีทุกคนต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอลดหย่อนภาษี และปีนี้ก็มีรายการลดหย่อนมากมายที่ช่วยให้ประหยัดภาษีมากขึ้น บทความนี้จึงรวบรวมมาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 มาให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนยื่นภาษีแบบม้วนเดียวจบ โดยไม่ขาดตกรายการลดหย่อนใด ๆ

ลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรก

หากซื้อบ้านระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท ผู้ซื้อจะลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยใช้ลดหย่อนได้ปีเดียวเต็มจำนวน ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการรัฐเพื่อช่วยคนซื้อบ้านในปี 2562
ส่วนผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท ก็ยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดปีละไม่เกิน 120,000 บาทได้ในปีนี้ โดยจะใช้ได้จนถึงปี 2562-2563 ขึ้นอยู่กับปีที่ซื้อบ้าน
หมายเหตุ บ้านหลังแรก คือ บ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นแห่งแรก แต่จะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสองก็ได้ โดยต้องใช้หลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก ดังนี้
  • สำเนาสัญญาซื้อขาย (ท.ด. 13) กรณีซื้อบ้าน หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23) กรณีซื้อคอนโด
  • หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • หนังสือรับรองการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเป็นแห่งแรก

ลดหย่อนภาษีโครงการช้อปช่วยชาติ

ช้อปช่วยชาติเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เปิดให้ผู้ซื้อหนังสือ (รวมทั้งอีบุ๊ก) สินค้าโอทอป และยางรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศระหว่างวันที่ 1-16 มกราคม 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีปี 62 ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
ช้อปปิ้งสินค้าโอทอป (OTOP) ในโครงการช้อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีปี 2562 ได้

ลดหย่อนภาษีโครงการโอทอป (OTOP)

สำหรับผู้ซื้อสินค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ลดหย่อนภาษีโครงการท่องเที่ยว

มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 สำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้ที่ท่องเที่ยวเมืองหลัก 22 จังหวัด สามารถลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนผู้ที่ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท และเมื่อรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้คือ ค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว ค่ามัคคุเทศก์ ค่าโรงแรมที่พักหรือโฮมสเตย์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวแล้วเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าเดินทางทุกประเภท

ลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก จนทรัพย์สินเสียหายหรือถูกน้ำท่วม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
  • ค่าซ่อมบ้าน ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ค่าซ่อมรถ ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ลดหย่อนภาษีสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา

สำหรับผู้ซื้อสินค้าหรือเครื่องแต่งกายเพื่อการศึกษาและกีฬา เช่น เครื่องเขียน ชุดนักเรียน ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน และรองเท้ากีฬาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ลดหย่อนภาษีเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

หากมีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผู้ลงทุนสามารถนำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหนังสือรับรองการลงทุนจากกรรมการผู้จัดการ มาขอลดหย่อนภาษีได้ตามที่ลงทุนจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยบริษัทสตาร์ทอัพต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
  • เป็นนิติบุคคลของไทยที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562
  • เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ประกอบธุรกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจนั้นไม่น้อยกว่า 80%
  • มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

ลดหย่อนภาษีค่าหนังสือและอีบุ๊ก (e-book)

สำหรับผู้ซื้อหนังสือและอีบุ๊กระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท
มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 นั้นมีหลายรายการ และเป็นสิทธิ์พิเศษในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น หากใครมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ก็เตรียมเอกสารขอลดหย่อนไว้ได้เลย ส่วนใครที่สนใจซื้อบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ก็ต้องรีบตัดสินใจซื้อก่อนสิ้นปี จะได้มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน