วิธีการเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

DDproperty Editorial Team
วิธีการเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดี
ถึงแม้ว่าความต้องการเช่าบ้าน หรือเช่าคอนโด จะมีจำนวนมากกว่าจำนวนบ้าน-คอนโดที่ออกให้เช่า แต่ผู้ให้เช่าที่เข้มงวดและมุ่งเน้นการหารายได้จากค่าเช่ามากจนเกินไปก็ไม่สามารถเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีได้
สิ่งสำคัญที่ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องตระหนักคือความสะดวกสบายของผู้เช่า ให้ลองนึกถึงอสังหาริมทรัพย์เฉกเช่นโรงแรมแล้วจินตนาการว่าตัวคุณเองเป็นพนักงานต้อนรับ ช่างซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แล้วคุณจะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้ให้เช่ากลายเป็นผู้ให้เช่าที่ดีได้
59259482 - signing rental agreement contract

1. ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ควรพิจารณาผู้ที่ต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนอย่างเป็นธรรม การตัดสินจากคุณลักษณะผิวเผิน เช่น เชื้อชาติ อายุ อาชีพ เป็นการลำเอียงและทำให้พลาดข้อมูลที่สำคัญ ควรให้ความสนใจกับนิสัย บุคลิกภาพ วิถีชีวิตของผู้เช่าแล้วพิจารณาดูว่าหากผู้เช่าเข้าอยู่แล้วจะสามารถพักอาศัยได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่ มีการใช้ชีวิตที่จะสร้างความเดือดร้อนหรือน่ารำคาญกับเพื่อนบ้านหรือไม่ เพราะการละเลยที่จะคำนึงถึงส่วนนี้จะสร้างปัญหาให้กับผู้ให้เช่าในภายหลังได้

2. สำรวจความเรียบร้อยของบ้าน

ผู้ให้เช่าต้องมั่นใจว่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่ามีความน่าอยู่ สะอาด มีสุขอนามัยที่เหมาะสม ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง มีพื้นที่ ปราศจากฝุ่นละออง สัตว์พาหะและแมลงต่าง ๆ ฯลฯ ถ้าผู้ให้เช่าประเมินโดยใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์แล้วพบว่าตนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็ไม่ควรนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้เช่าแม้จะให้เช่าในราคาที่ถูกกว่าก็ตาม

3. การปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าคือการลงทุนและการลงทุนจะมีการเติบโตมากขึ้นเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์มากขึ้น ดังนั้นถ้าหากต้องการเพิ่มค่าเช่ารายเดือนก็ต้องทำให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเช่นกัน ด้วยการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการแจ้งให้ผู้เช่ารับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆที่จะกระเทือนสิทธิ์ผู้เช่าทุกครั้ง 13 จุดห้ามพลาด ปรับปรุงบ้านมือสอง

4. ความคาดหวังในตัวผู้เช่า

ถ้าคาดหวังให้ผู้เช่าดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์อย่างดีในระดับเดียวกับที่ผู้ให้เช่าพึงกระทำ ควรมีข้อตกลงร่วมกันถึงบทบาท หน้าที่และสิ่งที่ผู้ให้เช่าคาดหวัง แต่ข้อตกลงไม่ควรจะเข้มงวดมากเกินไป ควรปฏิบัติกับผู้เช่าเยี่ยงลูกค้าที่ดีของคุณคนหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ที่จ่ายค่าเช่าให้แก่คุณในแต่ละเดือนเท่านั้น
beautiful asian chinese business woman shaking hands in modern city work office

5. เปิดใจรับฟังปัญหาต่าง ๆ

สอบถามความเป็นอยู่ของผู้เช่าอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบว่าผู้เช่ามีความสะดวกสบายในการพักอาศัยหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของผู้เช่าและช่วยแก้ปัญหาให้ทันทีถ้าหากสามารถแก้ไขได้ พึงระลึกไว้เสมอว่าผู้เช่าคือลูกค้าของเรา ดังนั้นความสุขของลูกค้าของเราย่อมเป็นความสุขของเราซึ่งเป็นผู้ให้เช่า เราจึงต้องบริการผู้เช่าอย่างดีที่สุด

6. ค่ามัดจำ

รายละเอียดเกี่ยวกับมัดจำจะถูกระบุอย่างชัดเจนไว้ในสัญญาเช่าว่ามัดจำจะใช้สำหรับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้เช่าเท่านั้น ผู้ให้เช่าต้องคืนมัดจำให้ผู้เช่าเมื่อครบกำหนดการเช่า และระหว่างที่สัญญาเช่ายังดำเนินอยู่ผู้ให้เช่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ควรรอให้ครบกำหนดเช่าก่อน
การเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีนั้นง่ายมาก จากแนวทางต่าง ๆ ด้านบนเราเพียงแค่มีมารยาทและมีหัวใจในการบริการต่อผู้เช่าซึ่งเป็นลูกค้าของเรา เฉกเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องของเราเอง

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปล่อยเช่า

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน