วิธีคำนวณเงินผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้สูงสุดก่อนซื้อบ้าน คอนโดฯ

กิตติคม พจนี
วิธีคำนวณเงินผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้สูงสุดก่อนซื้อบ้าน คอนโดฯ
การกู้เงินซื้อบ้าน คอนโดฯ มีวิธีการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยถึง 5 ขั้นตอนด้วยกัน และหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดจากทั้งหมด 5 ขั้นตอนก็ คือ ขั้นตอนที่ 1 หรือ การประเมินความสามารถทางการเงินของตัวเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้การคำนวณ จากเงินเดือน ระยะเวลาในการกู้ อัตราดอกเบี้ย ตลอดจนภาระหนี้สินที่ผู้กู้เงินยังคงค้างอยู่
การประเมินความสามารถทางการเงินที่ผู้กู้จะต้องดูเป็นหลักก็คือ อัตราการผ่อนต่อเดือน และ วงเงินกู้สูงสุดเป็นหลัก เพื่อที่จะได้ประเมินความสามารถในการซื้อบ้าน คอนโดฯ ในราคาต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงดูว่าเรามีกำลังผ่อนต่อเดือนมากแค่ไหน ทั้งนี้ DDproperty ก็มีเครื่องมือช่วยคำนวณง่าย ๆ ให้กับคนที่กำลังคิดจะซื้อที่อยู่อาศัยด้วย
Untitled-4

คำนวณการชำระเงินและวงเงินกู้สูงสุดได้ที่: คำนวณค่าผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้สูงสุด

วิธีการใช้งานเครื่องคำนวณยอดเงินผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้สูงสุด
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้สูงสุดเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของคุณและความสามารถในการบริการสินเชื่อ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ตรงกับความจริงเมื่อยื่นกู้แต่จะให้ตัวเลขที่ใกล้เคียงมากที่สุด
รูปร่างหน้าตาของเครื่องมือคำนวณยอดการผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้สูงสุดนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลักที่ผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะต้องรู้และระบุให้ถูกต้องด้วยกัน 5 องค์ประกอบ
1.รายได้ต่อปี (เงินเดือนคูณ 12 เดือน)
2.ระบุระยะเวลากู้มีให้เลือกตั้งแต่ 5 ปี – 30 ปี (ยิ่งกู้ในระยะเวลาน้อยวงเงินกู้ก็จะน้อยลงไปด้วย)
3.ระบุอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (ส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ หรือ ลอยตัว 3 ปีแรก ดังนั้นให้กรอกอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยทั้ง 3 ปี)
4.วงเงินกู้สูงสุดของรายได้ (เครื่องมือจะกำหนดตัวเลขประมาณการมาให้ที่ 35% และสามารถปรับเปลี่ยนเองได้แต่ไม่เกิน 40% ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดที่ธนาคารจะอนุมัติในการปล่อยกู้)
5.ภาระหนี้สินต่อเดือน (ใส่เพื่อประมาณกำลังผ่อนต่อเดือน หากมีหนี้สินต้องชำระต่อเดือนระบบก็จะทำการคำนวณรายจ่ายส่วนนี้ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยอดกำลังผ่อนบ้าน คอนโดฯ ของผู้กู้ในกรณีที่มีหนี้สินอื่น ๆ ต่อเดือน)
ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้สูงสุด
2019-03-14_15-31-58
จากตัวอย่างสามารถอธิบายได้ว่า นาย X มีรายได้เดือนละ 40,000 บาทต่อเดือน รายได้รวมเท่ากับ 480,000 บาท และทำการกู้ซื้อบ้าน คอนโดฯ ในระยะเวลา 30 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคงที่ 3% ต่อปีหรือตลอดอายุการกู้ โดยธนาคารปล่อยให้กู้สูงสุด 40% ของรายได้ แต่นาย X ยังมีภาระหนี้สินต้องผ่อนรถยนต์ 5,000 บาทต่อเดือน
ผลลัพธ์ที่ออกมา นาย X สามารถขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุดได้ประมาณ 2,600,000 บาท และจะมียอดผ่อนชำระค่างวดต่อเดือนที่ 11,000 บาท (ไม่รวมหนี้สินค่าผ่อนรถยนต์)
นอกจากจะมีเครื่องคำนวณยอดเงินผ่อนและวงเงินกู้สูงสุดแล้ว คุณยังสามารถเข้าไปใช้เครื่องมือช่วยคำนวณสินเชื่ออื่น ๆ ได้อีก ซึ่งจะมีทั้งเครื่องคำนวณค่าใช้จ่ายในการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อรีไฟแนนซ์, การผ่อนชำระรายเดือน และเงินกู้ตามระยะเวลา
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กิตติคม พจนี Digital Content Pruducer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ