ห้องครัวที่ดี 8 ลักษณะห้องครัวและการจัดวางเตาไฟที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

DDproperty Editorial Team
ห้องครัวที่ดี 8 ลักษณะห้องครัวและการจัดวางเตาไฟที่ถูกหลักฮวงจุ้ย
ห้องครัว อีกห้องสำคัญสำหรับบ้าน นอกจากจะเป็นห้องที่ใช้สำหรับการประกอบอาหารแล้ว หากห้องครัวนั้นวางทิศทางหรือจัดให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัวก็จะส่งผลดี แต่ในขณะเดียวกันหากตรงกันข้ามก็จะส่งผลเสียในหลักฮวงจุ้ย เพราะในครัวมีการใช้ทั้งน้ำและไฟซึ่งมีการความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ธาตุ คือ ธาตุน้ำ และธาตุไฟ ดังนั้น การจัดวางตำแหน่งของเตาไฟ และตำแหน่งของห้องครัว จึงต้องมีความสมดุลกันระหว่างธาตุทั้งสองนี้
Subscription Banner for Article
ในทางฮวงจุ้ยบ้านแล้ว ห้องครัวสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความอุดมสมบูรณ์ สำหรับคนจีนสมัยก่อน ห้องครัวจะให้ความหมายถึงปากท้องของคนในครอบครัว ถ้าห้องครัววางไม่ถูกที่ถูกตำแหน่ง คนในบ้านก็อดอยาก หรือเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ส่วนอื่น ๆ ในห้องครัว โดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของเตาไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว ถ้าตั้งในตำแหน่งที่ดีจะนำมาซึ่งความร่ำรวยและโชคดี ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะนำซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง และเจ็บป่วยได้
สำหรับข้อห้ามในการตั้งตำแหน่งเตาไฟและข้อควรพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดฮวงจุ้ยห้องครัวมีดังนี้
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจได้เร็วขึ้น

18 ข้อห้ามสำหรับการตั้งตำแหน่งเตาไฟ ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว

1. ห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟจะเป็นอัปมงคล
2. ไม่ควรหันหน้าเตาไปทางประตูหลัก ห้องน้ำและห้องนอนเจ้าของบ้าน
3. ไม่ควรตั้งเตาอยู่เหนือท่อระบายน้ำเสีย หรือใต้ขื่อคาน
4. ไม่ควรตั้งเตาไว้หลังหัวเตียง
5. ไม่ควรตั้งเตาติดหลังห้องน้ำ
6. หลีกเลี่ยงการตั้งเตาไว้บริเวณด้านหน้าของหน้าต่าง
7. ไม่ควรตั้งเตาไว้มุมห้องและไว้กลางบ้าน
8. ไม่ควรตั้งเตาไว้ระหว่างก๊อกน้ำ 2 ก๊อก
9. ไม่ควรตั้งเครื่องซักผ้าตรงกับเตา
10. ไม่ควรตั้งเตาติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม
11. การตั้งเตาควรหันที่ปิด-เปิดให้ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน *หัวเตาแก๊สควรมี 3, 5, 7 เตาดีที่สุด
12. ด้านหลังเตาห้ามมีบ่อน้ำ
13. ด้านหลังเตาอย่าให้ห่างผนังมากเกินไป
14. ห้องครัวและเตาไฟไม่ควรจัดไว้หน้าบ้าน จะทำให้ไม่มีทรัพย์สินเก็บ
15. ตัวเตาในบ้านอย่าให้คนนอกบ้านเห็นจะไม่เหลือเงินเก็บ
16. หน้าเตาไฟหันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะดี จะเป็นมงคล แต่ถ้าจะให้ดีต้องถูกรหัสราศีทิศของเจ้าของบ้านด้วย
17. ไม่ควรตั้งเตาในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน แต่ควรหันหัวเตาให้ถูกโฉลกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน
18. ท่อน้ำอยู่ใต้เตาไม่ดี เพราะน้ำกับไฟเป็นศัตรูกัน
ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีสำหรับที่อยู่อาศัย
หลักฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีสำหรับที่อยู่อาศัย

8 ข้อที่ต้องพิจารณาถึงตำแหน่งห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว

1. ห้องครัวที่ดีควรมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
2. ห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเสียหรือบ่อเก็บน้ำ
3. ห้องครัวไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ลมแรงพัดผ่าน
4. ห้องครัวไม่ควรตั้งตรงศูนย์กลางหรือจุดให้โชคของบ้าน
5. หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ และห้องนอน
6. ระดับพื้นครัวและห้องอาหารควรอยู่ในระดับเดียวกัน
7. หลังคาห้องครัวไม่ควรเปิด-ปิดได้
8. ปล่องระบายควันไม่ควรตั้งไว้ให้เด่น

วิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว

การจัดวางตำแหน่งเตาไฟและตำแหน่งห้องครัว มีผลต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้าน หากจัดวางได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัวก็ย่อมส่งผลให้มั่งคั่งร่ำรวยและโชคดี แต่ถ้าหากบ้านไหนมีข้อจำกัดในการจัดวางตำแหน่งเตาไฟและตำแหน่งห้องครัว ลองมาดูตัวอย่างวิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

1. ห้องครัวอยู่ติดห้องน้ำ ใกล้ห้องน้ำ

ปิดประตูห้องน้ำไว้เพื่อไม่ให้พลังงานดีไหลออก หมั่นรักษาความสะอาดเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานดี

2. ประตูห้องครัวและห้องน้ำหันหน้าชนกัน

ทาสีผนังของทั้งสองห้องให้แตกต่างกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ของแต่ละส่วนให้ชัดเจน

3. ห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอน

ติดตั้งฉนวนกันร้อนใต้ฝ้าเพดาน ระหว่างห้องครัวด้านล่าง และห้องนอนที่อยู่ชั้นบน เพราะหากตำแหน่งตรงกันจะทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติจากพลังหยาง

4. ห้องครัวมีเนื้อที่จำกัดในการตั้งเตาไฟ

บ้านที่มีเนื้อที่จำกัด ตั้งเตาไฟติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม ซึ่งผิดหลักฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดี ให้นำธาตุไม้ ซึ่งเป็นธาตุที่อยู่กลางระหว่างธาตุน้ำและธาตุไฟมาคั่นไว้ เช่น นำต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้ มาจัดวางคั่นกลางระหว่างพื้นที่สองส่วนนี้ จะช่วยปรับสมดุล และลดพลังพิฆาตระหว่างสองธาตุได้

สรุปวิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว

ตำแหน่งห้องครัว
วิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว
ห้องครัวอยู่ติดห้องน้ำ ใกล้ห้องน้ำ
ปิดประตูห้องน้ำ หมั่นรักษาความสะอาด
ประตูห้องครัวและห้องน้ำหันหน้าชนกัน
ทาสีผนังของทั้งสองห้องให้แตกต่างกัน
ห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอน
ติดตั้งฉนวนกันร้อนใต้ฝ้าเพดาน
ตั้งเตาไฟติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม
นำต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้ มาคั่นกลาง

ทิปส์การเลือกใช้จานชามให้ดี ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว

การเลือกจานชาม นอกจากเลือกแบบที่ใช้บ่อย โดยคำนึงถึงสีและรูปทรงที่ชอบแล้ว ควรเป็นจานชามที่ถูกหลักฮวงจุ้ยห้องครัว โดยเป็นรูปแบบทรงกลม สีขาว เนื่องจากตามฮวงจุ้ยแล้ว ทรงกลม สีขาว เป็นสัญลักษณ์ความเปี่ยมล้นอุดมสมบูรณ์ มีความสมดุลหยินหยาง พลังงานที่ดีหมุนเวียน และการใช้จานชามสีขาว ก็ยังช่วยให้เห็นสิ่งสกปรก ทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย
สุดท้ายนี้ไม่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่ต้องคำนึงถึงการจัดตั้งเตาและตำแหน่งห้องครัวให้ถูกหลัก สำหรับร้านค้า ก็ควรตั้งเตาให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้าด้วยเช่นกัน เนื่องจากฮวงจุ้ยห้องครัวเป็นหนึ่งใน 3 สิ่งที่ซินแสจำนวนมากให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาก็คือเรื่องในห้องครัวนั่นเอง
เรื่องข้างต้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ บ้านกับฮวงจุ้ย.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน