สินเชื่อบ้านสวัสดิการ ทางเลือกของวงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อบ้านสวัสดิการ ทางเลือกของวงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ
หากกำลังยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านอยู่ล่ะก็หยุดทบทวนสักนิดว่าคุณมีสิทธิ์ขอสินเชื่อบ้านสวัสดิการหรือไม่ เพราะสินเชื่อบ้านสวัสดิการนี้นอกจากจะให้สิทธิ์พิเศษด้านวงเงินกู้ที่สูงแล้ว ก็ยังให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอีกด้วย (สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถอัพเดทสินเชื่อบ้าน เดือนล่าสุดได้ที่นี่) สินเชื่อบ้านสวัสดิการคืออะไร ไม่รู้ไม่ได้แล้ว DDproperty มีข้อมูลมานำเสนอในครั้งนี้

สินเชื่อบ้านสวัสดิการคืออะไร

สินเชื่อบ้านสวัสดิการก็คือสินเชื่อบ้านประเภทหนึ่ง แต่สินเชื่อประเภทนี้ธนาคารจะจัดให้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน เป็นต้น ตามแต่จะมีการตกลงกับระหว่างองค์กรและธนาคาร
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างสะดวกขึ้น จากสิทธิพิเศษที่ธนาคารมอบให้มากกว่าการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป เช่น ร้อยละของวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น เนื่องจากธนาคารประเมินความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเอาไว้ต่ำกว่าเพราะองค์กรให้การรับรองผู้กู้ และดำเนินการหักงวดชำระจากเงินเดือนของพนักงานส่งให้ธนาคารตามงวดผ่อนชำระ

จุดเด่นของสินเชื่อบ้านสวัสดิการคืออะไร

สินเชื่อบ้านสวัสดิการนั้นมีจุดเด่นตรงที่เป็นการตกลงกันระหว่างองค์กรฝ่ายหนึ่งคือธนาคารและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือองค์กรของพนักงาน ที่จะให้การรับรองพนักงานในฐานะผู้กู้ และดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานมาจ่ายให้ธนาคารเป็นค่างวดทำให้ธนาคาร ทำให้ธนาคารประเมินการให้สินเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการให้สินเชื่อผู้กู้ทั่วไป ทำให้ธนาคารสามารถให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น วงเงินกู้อาจสูงสุดถึง 100% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า และโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่สูงกว่า เป็นต้น

ข้อจำกัดของการใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการ

1. อายุงานของพนักงาน องค์กรมักจะกำหนดอายุงานของพนักงานที่จะมีสิทธิขอสินเชื่อบ้านสวัสดิการได้ เช่น อายุงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป เป็นต้น
2. วงเงินกู้ การขอสินเชื่อบ้านสวัสดิการส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยต่ำลงเนื่องจากองค์กรจะช่วยสนับสนุนจ่ายดอกเบี้ยให้พนักงาน ดังนั้นวงเงินกู้ที่พนักงานขอจึงจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อน

ตัวอย่างธนาคารที่มีบริการสินเชื่อบ้านสวัสดิการ

โครงการสวัสดิการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน โดยองค์กรที่มีข้อตกลงกับธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้สิทธิกับพนักงาน เป็นผู้หักเงินเดือนและส่งชำระแก่ธนาคาร และแจ้งให้ธนาคารทราบหากพนักงานพ้นจากการเป็นพนักงานขององค์กร อัตราดอกเบี้ยนั้นมีทั้งแบบที่เป็นสวัสดิการมีเงินฝากและไม่มีเงินฝาก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างธนาคารและหน่วยงาน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยระยะยาวและมีหลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกัน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำหน่วยงานของราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่จะต้องไม่เป็นลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้หักเงินเดือนส่งให้ธนาคารในแต่ละงวด โดยระยะเวลาทำงานที่เหลือจะเป็นระยะเวลาการกู้ หากผู้กู้รับบำนาญก็จะหักเงินบำนาญเพื่อส่งงวดธนาคาร และหากเป็นการรับบำเหน็จก็จะหักบำเหน็ดเพื่อปิดหนี้ทั้งหมดก่อน

สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานราชการ ผู้กู้ต้องมีมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้นข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี นอกจากนี้ผู้กู้ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการทหาร ผู้กู้หลักจะต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม หากเป็นการกู้ร่วมผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรส บุตรหรือพี่น้อง

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare) ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานในองค์กรที่มีข้อตกลงกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยในบริษัทที่มีนโยบายช่วยเหลือดอกเบี้ย พนักงานจต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจากฝ่ายบุคคล และผู้กู้ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป แต่การอนุมัติวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร เงื่อนไขการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างธนาคารและบริษัท
นอกจากสินเชื่อสวัสดิการที่นำมายกตัวอย่างแล้ว ยังมีอีกหลายธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อสวัสดิการ พนักงานสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ คุณสมบัติ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบุคคลองค์กรของคุณซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนที่สุด
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน