สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศคืออะไร 3 วิธีกู้ซื้อบ้านในไทยให้ผ่าน

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศคืออะไร 3 วิธีกู้ซื้อบ้านในไทยให้ผ่าน
ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยไปทำงานและใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งคนกลุ่มนี้สามารถขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในไทยได้ ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุน ซื้อให้พ่อแม่-ญาติ หรือเพื่ออยู่อาศัยเองในอนาคตก็ตาม
โดยปัจจุบันมีสถาบันการเงินให้บริการรองรับในส่วนนี้อยู่หลายแห่ง แต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ เรามาสำรวจตัวเองกันก่อนว่า คุณลักษณะแบบไหนถึงจะสามารถกู้ได้ไหม และ 3 วิธีกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน

3 วิธีขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศอย่างไรให้ผ่าน

1. ที่ทำงานน่าเชื่อถือหรือไม่

ความน่าเชื่อถือของที่ทำงานในต่างประเทศนับเป็นอันดับต้น ๆ ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนำมาใช้พิจารณาว่าจะอนุมัติสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศหรือไม่ เพราะคนไทยบางคนอาจไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด
ถ้าทำงานในบริษัทไทยที่มีสาขาในประเทศนั้น ๆ ก็สามารถยื่นกู้ได้ปกติ แต่ถ้ารายได้หลักมาจากการทำงานในองค์กร, ร้านอาหาร หรือสำนักงานของต่างประเทศ การพิจารณารายได้จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรทำเมื่อไปทำงานที่ต่างประเทศคือ การเปิดบัญชีที่ไทยไว้และโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะทำให้ธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นหลักฐานว่ามีการทำธุรกรรมในประเทศไทยอยู่
อีกส่วนหนึ่งคือฐานเงินเดือน และอายุการทำงานที่เจ้าหน้าที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคล้ายกับการขอสินเชื่อในไทยนั่นเอง

2. หาข้อมูลสถาบันการเงินที่ออกสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างแดนสามารถซื้อบ้านในไทยได้สะดวกสบายขึ้น ดังนั้นจึงต้องเปรียบเทียบวงเงินกู้, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาผ่อนชำระ ของแต่ละธนาคารเพื่อพิจารณาเลือกหาข้อเสนอที่ดีที่สุดนั่นเอง

3. หลักฐานเอกสารยืนยันรายได้

การที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศสำหรับกู้ซื้อบ้านให้นั้น ธนาคารจะต้องแบกรับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะมีจำนวนเงินค่อนข้างสูง ทำให้หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ยืนยันด้านการเงินของผู้ขอสินเชื่อคนไทยในต่างประเทศจึงสำคัญมาก
ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศต้องสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ ด้วยการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสัญญาการทำงาน, หนังสือรับรองการทำงาน, การเสียภาษี รวมถึงหลักฐานการโอนเงินทั้งหมด และถ้าหากมีทรัพย์สินที่ต่างประเทศ เช่น บ้านหรือรถยนต์ ให้นำเอกสารการซื้อขาย มาใช้เป็นเอกสารสำคัญในการพิจารณาขอกู้ซื้อบ้านในประเทศไทย

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

1. เอกสารประจำตัว

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาทุกหน้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

2. อาชีพประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน

3. อาชีพอิสระ

 • ทะเบียนการค้า, หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (Statement) 12 เดือน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • หลักฐานการแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
ธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ มีหลายแห่ง

ธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ตัวอย่างสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่

1. สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำโครงการ “บ้านพร้อมสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ” โดยร่วมมือกับบริษัท ซัน แอสเซทจำกัด กำหนดเกณฑ์การขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อคนไทยที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างแดนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับจัดซื้อที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้กับตนเองและครอบครัว
พร้อมกับให้วงเงินกู้สูงถึง 70-85% สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ตกแต่งต่อเติม ไถ่ถอนจำนอง อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภท หรือการกู้เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อการลงทุน
โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการทำงานในประเทศไทย, ไม่จำเป็นต้องมีผู้กู้ร่วมในไทย, สามารถถือกรรมิสิทธิ์ในชื่อของคุณเองได้, รับพิจารณารายได้ในรูปเงินสด, ขยายอายุของผู้กู้ได้ถึง 70-80 ปี
ที่สำคัญในทุกขั้นตอนสามารถทำได้ในประเทศที่คุณอยู่ ไม่ต้องเดินทางกลับมาที่เมืองไทย ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี
วัตถุประสงค์ของการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
อัตราดอกเบี้ย
ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1
= 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2
= MRR – 3.35% ต่อปี
ปีที่ 3
= MRR – 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
= MRR – 0.50 ต่อปี

2. สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ DD Captial

DD Capital ที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยให้วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95-100% ระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 30 ปี พร้อมกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ได้แก่
 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • อาคารพาณิชย์
 • คอนโด ห้องชุด
 • ต่อเติมที่อยู่อาศัย
 • รีไฟแนนซ์
การขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศในวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ก็แทบไม่ต่างจากการขอสินเชื่อในไทยเลย ดังนั้นไม่ว่าจะซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า ซื้อเพื่อให้ญาติในประเทศหรือจะซื้อไว้อยู่เองในอนาคตก็นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากทีเดียว
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์