สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศคืออะไร 3 วิธีกู้ซื้อบ้านในไทยให้ผ่าน

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศคืออะไร 3 วิธีกู้ซื้อบ้านในไทยให้ผ่าน
ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยไปทำงานและใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งคนกลุ่มนี้สามารถขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในไทยได้ ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุน ซื้อให้พ่อแม่-ญาติ หรือเพื่ออยู่อาศัยเองในอนาคตก็ตาม
โดยปัจจุบันมีสถาบันการเงินให้บริการรองรับในส่วนนี้อยู่หลายแห่ง แต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ เรามาสำรวจตัวเองกันก่อนว่า คุณลักษณะแบบไหนถึงจะสามารถกู้ได้ไหม และ 3 วิธีกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

3 วิธีขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศอย่างไรให้ผ่าน

1. ที่ทำงานน่าเชื่อถือหรือไม่

ความน่าเชื่อถือของที่ทำงานในต่างประเทศนับเป็นอันดับต้น ๆ ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนำมาใช้พิจารณาว่าจะอนุมัติสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศหรือไม่ เพราะคนไทยบางคนอาจไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด
ถ้าทำงานในบริษัทไทยที่มีสาขาในประเทศนั้น ๆ ก็สามารถยื่นกู้ได้ปกติ แต่ถ้ารายได้หลักมาจากการทำงานในองค์กร, ร้านอาหาร หรือสำนักงานของต่างประเทศ การพิจารณารายได้จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรทำเมื่อไปทำงานที่ต่างประเทศคือ การเปิดบัญชีที่ไทยไว้และโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะทำให้ธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นหลักฐานว่ามีการทำธุรกรรมในประเทศไทยอยู่
อีกส่วนหนึ่งคือฐานเงินเดือน และอายุการทำงานที่เจ้าหน้าที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคล้ายกับการขอสินเชื่อในไทยนั่นเอง

2. หาข้อมูลสถาบันการเงินที่ออกสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างแดนสามารถซื้อบ้านในไทยได้สะดวกสบายขึ้น ดังนั้นจึงต้องเปรียบเทียบวงเงินกู้, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาผ่อนชำระ ของแต่ละธนาคารเพื่อพิจารณาเลือกหาข้อเสนอที่ดีที่สุดนั่นเอง
อัปเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน

3. หลักฐานเอกสารยืนยันรายได้

การที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศสำหรับกู้ซื้อบ้านให้นั้น ธนาคารจะต้องแบกรับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะมีจำนวนเงินค่อนข้างสูง ทำให้หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ยืนยันด้านการเงินของผู้ขอสินเชื่อคนไทยในต่างประเทศจึงสำคัญมาก
ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศต้องสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ ด้วยการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสัญญาการทำงาน, หนังสือรับรองการทำงาน, การเสียภาษี รวมถึงหลักฐานการโอนเงินทั้งหมด และถ้าหากมีทรัพย์สินที่ต่างประเทศ เช่น บ้านหรือรถยนต์ ให้นำเอกสารการซื้อขาย มาใช้เป็นเอกสารสำคัญในการพิจารณาขอกู้ซื้อบ้านในประเทศไทย
กู้ซื้อบ้านผ่านง่ายใน 7 ขั้นตอน

กู้ซื้อบ้านผ่านง่ายใน 7 ขั้นตอน

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

1. เอกสารประจำตัว

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาทุกหน้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

2. อาชีพประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน

3. อาชีพอิสระ

 • ทะเบียนการค้า, หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (Statement) 12 เดือน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • หลักฐานการแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
ธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ มีหลายแห่ง

ธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ตัวอย่างสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่

1. สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-2= MRR -2.60% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR -2.00% ต่อปี
ปีที่ 4= MRR -0.50%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.47%
คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ
 • เป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ

2. สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ DD Captial

DD Capital ที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยให้วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95-100% ระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 30 ปี พร้อมกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ได้แก่
 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • อาคารพาณิชย์
 • คอนโด ห้องชุด
 • ต่อเติมที่อยู่อาศัย
 • รีไฟแนนซ์
การขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศในวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ก็แทบไม่ต่างจากการขอสินเชื่อในไทยเลย ดังนั้นไม่ว่าจะซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า ซื้อเพื่อให้ญาติในประเทศหรือจะซื้อไว้อยู่เองในอนาคตก็นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากทีเดียว
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คนไทยในต่างประเทศขอสินเชื่อซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่

ได้ โดยเป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ หรือเป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ได้แก่ เอกสารประจำตัว, หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, Statement 6 เดือน หากอาชีพอิสระ ต้องมีเอกสารยืนยัน เช่น ทะเบียนการค้า, สำเนาใบประกอบอาชีพ, Statement 12 เดือน

ปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลายแห่งที่ให้สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ DD Capital