รวมหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน-คอนโด สัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง

DDproperty Editorial Team
รวมหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน-คอนโด สัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง
รวมตัวอย่างหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เช่าคอนโด หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ขายคอนโด หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง หรือแม้แต่หนังสือสัญญานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ที่ดิน และคอนโด

เอกสารจองคอนโด 8 ข้อที่ต้องมีในเอกสาร ก่อนตัดสินใจจองคอนโด

เอกสารจองคอนโด 8 ข้อที่ต้องมีในเอกสาร ก่อนตัดสินใจจองคอนโด

รู้จักสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน

รู้จักสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน

รู้จักสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด

รู้จักสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด

หนังสือสัญญาเช่า-ให้เช่า-เช่าช่วง

หนังสือสัญญาเช่าบ้าน ทำได้ไม่ใช่เรื่องยาก

หนังสือสัญญาเช่าบ้าน ทำได้ไม่ใช่เรื่องยาก

ดูสัญญาเช่าคอนโดให้ดีก่อนเจอปัญหา

ดูสัญญาเช่าคอนโดให้ดีก่อนเจอปัญหา

สัญญาเช่าคอนโด เรื่องที่ผู้เช่าต้องทำความเข้าใจ

สัญญาเช่าคอนโด เรื่องที่ผู้เช่าต้องทำความเข้าใจ

สัญญาเช่าช่วง คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับเช่าทรัพย์สิน

สัญญาเช่าช่วง คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับเช่าทรัพย์สิน

หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ข้อควรระวังก่อนเสียรู้ผู้รับเหมา

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ข้อควรระวังก่อนเสียรู้ผู้รับเหมา

หนังสือสัญญานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

สัญญาณพึงระวังนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่น่าไว้ใจ

สัญญาณพึงระวังนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่น่าไว้ใจ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน