อยากจะลดภาระภาษีสามารถทำได้อย่างไร? นอกจากภาษีรายได้แล้วยังมีภาษีอื่นอีกหรือไม่?

DDproperty Editorial Team
อยากจะลดภาระภาษีสามารถทำได้อย่างไร? นอกจากภาษีรายได้แล้วยังมีภาษีอื่นอีกหรือไม่?
นอกจากภาษีรายได้แล้วมนุษย์เงินเดือนอย่างไรมีภาษีอย่างอื่นอีกหรือไม่?
รู้หรือไม่ว่ากรณีที่คุณขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบบ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้น คุณควรจะมีเงินสำรองเตรียมไว้สำหรับค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีด้วย เราได้รวมค่าใช้จ่ายด้านภาษีเมื่อคุณขายบ้านหรือคอนโดไว้ ที่นี่ ซึ่งหากศึกษาดีๆแล้วจะพบว่าคุณสามารถสร้างส่วนต่างการภาษีได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ยิ่งไปกว่านั้นทาง ครม. เองได้มีการปรับโครงสร้างภาษีใหม่จากเดิมคือ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เปลี่ยนเป็น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่แน่บ้านของคุณอาจจะต้องเสียภาษีตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. ฉบับใหม่นี้ก็เป็นได้
มีทางไหนที่จะช่วยคุณลดภาระภาษีได้บ้าง?
ลดได้หากคุณ มีความรัก ที่เข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ ซึ่งอัตราการลดหย่อนก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทความรักที่เกิดขึ้น
เงินผ่อนบ้านช่วยลดภาษีได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไข ที่ทางกรมสรรพากรกำหนดด้วย และสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี !!!
หรือกำลังมองดู โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ เผื่อในอนาคตจะไว้ใช้ลดภาษีเงินได้ได้
สำหรับผู้ที่นำเงินไปลงทุนกับกองทุนทั้ง LMF และ RMF นั้นก็เฮต่อได้เช่นกันเพราะรัฐบาลนั้นต่อระยะเวลาสำหรับการลดภาษีที่เกิดจากการลงทุนประเภทนี้ออกไปอีก แต่ทั้งนี้มี กรอบ เงื่อนไข ที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนเช่นกัน และหากคุณอ่านให้ดีจะพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องถือครองกองทุนระยะเวลาเต็มเมื่อนับเวลาการถือครองกันแบบรอบปีปฏิทิน