อัปเดตราคาก่อสร้างบ้าน ราคาวัสดุก่อสร้างล่าสุดในไตรมาส 2 ปี 2566

DDproperty Editorial Team
อัปเดตราคาก่อสร้างบ้าน ราคาวัสดุก่อสร้างล่าสุดในไตรมาส 2 ปี 2566
ราคาก่อสร้างบ้าน เป็นเรื่องที่ต้องมีการประเมินกันก่อนลงมือก่อสร้าง เพื่อจะได้ประเมินราคาก่อสร้างบ้านไม่ให้เกินงบหรือที่เรียกบานปลาย โดยปัจจุบันสามารถเช็กราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐานได้จากหลายหน่วยงาน
สำหรับบทความนี้อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้มีการรายงานดัชนีราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐาน เป็นประจำในทุกไตรมาส โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น หมวดราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ หมวดแรงงาน เป็นต้น
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

อัปเดตดัชนีราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2566

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 134.0 จุด ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เป็นการเพิ่มที่มีทิศทางการชะลอตัวลง โดยจะเห็นได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 0.3% จากไตรมาสก่อน (QoQ)
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในไตรมาส 2 ปี 2566 แสดงให้เห็นว่าในหมวดงานออกแบบและงานระบบ มีค่าดำเนินการในงานสถาปัตยกรรมมีการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด แต่เป็นการเพิ่มแบบชะลอตัวลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
งานวิศวกรรมโครงสร้าง
-0.8%
-4.1%
งานสถาปัตยกรรม
-0.1%
+5.4%
งานระบบสุขาภิบาล
-0.8%
-3.2%
งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
-0.2%
-0.01%
1. งานสถาปัตยกรรม มีการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 5.4% YoY แต่เป็นการเพิ่มแบบชะลอตัวลงเนื่องจากการมีการลดลง 0.1% QoQ ซึ่งงานสถาปัตยกรรมมีสัดส่วน 65.8% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
2. งานวิศวกรรมโครงสร้าง มีอัตราค่าตอบแทนลดลง 4.1% YoY และลดลง 0.8% QoQ โดยมีสัดส่วน 27.9% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
3. งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อัตราค่าตอบแทนลดลง 0.01% YoY และลดลง 0.2% QoQ โดยมีสัดส่วน 3.6% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
4. งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนลดลง 3.2% YoY และลดลง 0.8% QoQ โดยมีสัดส่วน 2.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสร้างบ้าน

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการสร้างบ้าน

ดัชนีราคาก่อสร้างบ้าน แยกตามราคาวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนใน 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุประเภทกระเบื้อง และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 12.5% และ 4.6% YoY แต่วัสดุประเภทเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีการปรับตัวลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ลดลงมากที่สุดถึงประมาณ 17.8% YoY โดยเป็นผลมาจากปริมาณอุปทานเหล็กในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบมีการปรับลดตามราคาพลังงาน รวมถึงอาจชะลอเกิดจากการซื้อและความต้องการลงทุนของเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ดัชนีราคาลดลง
แต่หมวดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 5.8% YoY ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาดที่มีการเพิ่มของค่าแรงขั้นต่ำ และการขาดแคลนช่างฝีมือแรงงานคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงราคาหมวดวัสดุก่อสร้าง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 60.4% ของค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
0%
+4.6%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
0%
-0.5%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
-2.9%
-17.8%
กระเบื้อง
-1.4%
+12.5%
สุขภัณฑ์
0%
0%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
-0.6%
-1.8%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
+2.6%
-0.1%
1. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้น 4.6% YoY และราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 โดยมีสัดส่วน 27.5% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
2. เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาลดลง 17.8% YoY และลดลง 2.9% QoQ โดยมีสัดส่วน 9.3% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาลดลง 0.5% YoY และราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 โดยมีสัดส่วน 7.1% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาลดลง 1.8% YoY และลดลง 0.6% QoQ โดยมีสัดส่วน 6.1% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
5. กระเบื้อง ราคาเพิ่มขึ้น 12.5% YoY แต่ลดลง 1.4% QoQ โดยมีสัดส่วน 5.6% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
6. สุขภัณฑ์ ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 โดยมีสัดส่วน 3.3% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
7. วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ราคาลดลง 0.1% YoY แต่เพิ่มขึ้น 2.6% QoQ โดยมีสัดส่วน 41.2% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
รู้จัก Bill of Quantities

รู้จัก Bill of Quantities

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในไตรมาส 2 ปี 2566 ที่ ได้สะท้อนต้นทุนการสร้างที่อยู่อาศัย เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีก่อนเล็กน้อยและแนวโน้มการทรงตัวในทิศทางที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย
แต่ยังมีตัวแปรสำคัญที่ต้องคำนึงถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต คือ ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 39.6% ของค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน โดยในไตรมาส 2 ปี 2566 ค่าแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 5.8% YoY ซึ่งหากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สูงกว่าปัจจุบันมาก ก็จะกระทบค่าก่อสร้างบ้าน และยังอาจส่งผลไปถึงต้นทุนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
แม้ว่าต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อราคาก่อสร้างบ้านให้สูงขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการสร้างบ้านประหยัดงบก็ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน เริ่มจากหาข้อมูลและมีการวางแผนที่ดี ตั้งแต่เรื่องที่ดิน การออกแบบบ้าน แปลนบ้าน การเลือกวัสดุมาใช้ในงานโครงสร้างและตกแต่ง รวมถึงอ่านเพิ่มเติม สร้างบ้านราคาถูกได้ที่นี่
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ