ประเมินราคาที่ดิน 2565 ราคาที่ดิน 77 จังหวัด จากกรมธนารักษ์

DDproperty Editorial Team
ประเมินราคาที่ดิน แต่ละจังหวัด หรือราคาประเมินที่ดิน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ ประเมินราคาที่ดินของภาคเอกชน และประเมินราคาที่ดินราคาตลาด ซึ่งจะใช้เลขที่โฉนด เพื่อประเมินราคาที่ดิน แล้วนำมาเทียบเคียงกัน
จากเดิมประเมินราคาที่ดิน 2565 จะต้องประกาศใช้แล้ว แต่ล่าสุดกรมธนารักษ์เตรียมพิจารณาเลื่อนประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินทั่วไประเทศรอบใหม่ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
Subscription Banner for Article
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศในปี 2565 ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จะยังคงใช้ราคาประเมินเดิมในรอบปี 2559-2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

เลื่อนประกาศใช้ประเมินราคาที่ดิน แต่ละจังหวัด ส่งผลดีอย่างไร

การคงราคาที่ดิน แต่ละจังหวัด หรือ ราคาประเมินที่ดิน เดิมไว้ 1 ปี โดยใช้ประเมินราคาที่ดินรอบปี 2559-2563 จะลดภาระของประชาชนจากภาระถือครองที่ดินและทรัพย์สิน เช่น บ้าน และที่ดิน จากกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากต้องใช้ราคาประเมินใหม่มาคำนวณภาษี ประชาชนอาจถูกเก็บภาษีจากราคาประเมินใหม่ และมีภาระภาษีที่จะเสียเพิ่มขึ้น
โดยราคาประเมินที่ดินจะถูกใช้เป็นราคามาตรฐานในการคิดภาษีและค่าธรรมเนียม ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใช้ราคาประเมินที่ดินในการคิดค่าธรรมเนียม
  • ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ใช้ราคาประเมินที่ดินเป็นเงินได้ของผู้ขายในการคำนวณภาษี
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรแสตมป์ ใช้ราคาขายในการคิดภาษีหรือค่าอากร แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการคิดภาษีที่ผู้ครอบครองต้องจ่ายทุกปี
อย่างไรก็ตาม จะต้องเสนอให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง
ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้สำรวจราคาและปรับปรุงราคาที่ดิน แต่ละจังหวัด เพื่อจัดทำประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ (คาดใช้รอบปี 2566) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการประจำจังหวัด โดยการกำหนดราคาที่ดิน แต่ละจังหวัดตามกฎหมายใหม่ คณะกรรมการประจำจังหวัดมีอำนาจในการกำหนดราคา ซึ่งราคาที่ดิน แต่ละจังหวัด มีราคาเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน มีบางจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้น บางจังหวัดก็ไม่เพิ่ม เนื่องจากราคา ณ ปัจจุบัน แตกต่างจากเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากโดยภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6-7%
ราคาประเมินที่ดิน 2565 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อบ้าน

อัปเดตประเมินราคาที่ดิน 2565 ของกรมธนารักษ์

1. ราคาประเมินที่ดิน 2565 กรุงเทพฯ

ถ.สีลม
700,000-1,000,000
750,000-1,000,000
7
ถ.เพลินจิต
900,000
1,000,000
11
ถ.พระราม 1
400,000-900,000
400,000-1,000,000
11
ถ.ราชดำริ
750,000-900,000
750,000-900,000
ถ.วิทยุ
500,000-750,000
1,000,000
33
ถ.สาทร
450,000-750,000
450,000-800,000
7
ถ.เยาวราช
700,000
700,000
ถ.สุขุมวิท
210,000-650,000
750,000
15
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
280,000-600,000
750,000
25

2. ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

กรุงเทพฯ
500-1,000,000
2.45
นนทบุรี
1,000-170,000
0.25
สมุทรปราการ
500-160,000
5.36
ปทุมธานี
600-100,000
7.07
สมุทรสาคร
350-70,000
3.58
นครปฐม
130-80,000
6.46

3. ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ภาคกลาง

สมุทรสงคราม
150-53,000
0
อุทัยธานี
100-50,000
1.18
พิจิตร
50-36,000
1.49
อ่างทอง
150-60,000
2.19
อยุธยา
250-60,000
2.60
กำแพงเพชร
100-45,000
3.73
ลพบุรี
20-100,000
4.88
สุพรรณบุรี
80-70,000
10.31
นครนายก
200-73,500
10.63
สระบุรี
130-75,000
11.09
สิงห์บุรี
150-75,000
12.05
นครสวรรค์
70-110,000
13.19
เพชรบูรณ์
60-43,500
15.38
สุโขทัย
50-64,000
20.67
ชัยนาท
80-44,500
23.63
พิษณุโลก
30-100,000
25.13

4. ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ภาคเหนือ

แพร่
50-42,500
0.19
พะเยา
100-58,000
1.86
ลำพูน
80-100,000
2.39
น่าน
25-65,000
4.61
แม่ฮ่องสอน
30-52,000
5.44
ลำปาง
100-100,000
5.45
เชียงราย
130-85,000
11.69
อุตรดิตถ์
50-60,000
11.80
เชียงใหม่
25-51,500
26.79
ตาก
25-63,000
48.66

5. ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บึงกาฬ
130-7,000
0
อุดรธานี
50-180,000
1.31
มหาสารคาม
100-60,000
1.56
หนองคาย
100-45,000
2.92
อุบลราชธานี
50-110,000
3.91
ร้อยเอ็ด
75-80,000
4.93
เลย
70-55,000
5.05
หนองบัวลำภู
65-30,000
5.67
กาฬสินธุ์
80-33,500
5.80
สุรินทร์
100-60,000
6.07
สกลนคร
80-62,000
6.54
บุรีรัมย์
75-50,000
6.78
อำนาจเจริญ
100-17,000
7.21
นครพนม
85-50,000
8.81
ศรีสะเกษ
70-40,000
9.05
นครราชสีมา
50-130,000
15.93
ยโสธร
100-44,000
16.68
มุกดาหาร
50-40,000
18.27
ขอนแก่น
50-200,000
21.00
ชัยภูมิ
40-53,500
27.19

6. ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา
100-50,000
1.91
ระยอง
100-100,000
2.86
ปราจีนบุรี
75-45,000
3.20
สระแก้ว
50-25,000
9.35
ตราด
75-71,000
9.66
จันทบุรี
100-90,000
13.29
ชลบุรี
200-220,000
28.23

7. ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ภาคใต้

ภูเก็ต
980-200,000
0.77
นราธิวาส
50-85,000
0.92
พังงา
100-50,000
2.13
พัทลุง
100-150,000
3.15
ยะลา
40-170,000
3.32
ปัตตานี
90-51,000
3.83
ระนอง
50-81,000
4.36
ชุมพร
80-87,500
5.09
สตูล
75-96,000
5.62
กระบี่
120-72,500
7.29
สุราษฎร์ธานี
100-150,000
8.50
สงขลา
80-400,000
11.51
ตรัง
100-150,000
21.05
นครศรีธรรมราช
60-200,000
26.28

8. ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี
50-60,000
2.84
เพชรบุรี
100-100,000
6.03
ประจวบคีรีขันธ์
100-150,000
13.46
ราชบุรี
75-100,000
16.92
*หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ หากกรมธนารักษ์จัดทำประเมินราคาที่ดิน แต่ละจังหวัด แล้วเสร็จ จะมีการอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่ดินทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น บนเว็บไซต์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index.asp เพื่อให้ผู้ที่จะซื้อ หรือจะขายที่ดิน จะได้กำหนดราคาได้เหมาะสม นอกจากนี้ ราคาที่ดิน แต่ละจังหวัด ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้คนรีบซื้อก่อนที่จะปรับราคาประเมินที่ดินใหม่อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การลงทุนซื้อที่ดิน ไม่ใช่เพียงมือใหม่เท่านั้นที่จะต้องรอบคอบและศึกษาขั้นตอนซื้อที่ดินอย่างละเอียด มืออาชีพเองก็เช่นกัน ซึ่งการรู้เรื่องราคาประเมินที่ดินไว้ก่อนรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์