อัปเดตสินเชื่อบ้าน ธอส.-สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน-ธ.อิสลาม กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ

จากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ยากขึ้น
อัปเดตสินเชื่อบ้าน ธอส.- สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารของภาครัฐจึงกลายเป็นตัวเลือกของผู้ซื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ยาก

Subscription Banner for Article

โดยปัจจุบันทางธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และได้ออกสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธอส. มาตรการและแพ็กเกจที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ง่ายขึ้น ผ่านมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

อ่านหัวข้อที่คุณสนใจได้เร็วขึ้น

- สินเชื่อบ้าน นิว โฮม

บ้านล้านหลัง เฟส 2

ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านให้พนักงานประจำ-ฟรีแลนซ์

ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

สินเชื่อบ้าน Two-Gen

กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบของขวัญปีใหม่

โครงการบ้านล้านหลัง ขยายวงเงินกู้เป็น 1.2 ล้านบาท

สินเชื่อ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ดอกเบี้ยต่ำ 2.75% ต่อปี

 

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน

Guide

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. สินเชื่อบ้าน นิว โฮม

ธอส. ออกสินเชื่อบ้าน นิว โฮม (New Home) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด โดยหลักประกันที่นำมาขอกู้ต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน (บ้านมือหนึ่ง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5-2.5 ล้านบาท

- ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

- อัตราดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.97%)

ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1

- เดือนที่ 1-6 = 1.99% ต่อปี
- เดือนที่ 7-12 = 2.80% ต่อปี

ปีที่ 2

MRR - 3.15% ต่อปี

ปีที่ 3

MRR - 2.65% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี
- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR - 0.50% ต่อปี

ระยะเวลายื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

บ้านล้านหลัง เฟส 2 กู้ 1.2 ล้าน ผ่อนเดือนละ 4,000 บ.

ธอส. เตรียมเสนอโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตัวเองในระดับราคาที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระมาก

โดยรายละเอียดโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 เบื้องต้น มีดังนี้

- วงเงินสินเชื่อประมาณ 30,000-50,000 ล้านบาท

- ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ยประมาณ 2% โดยวงเงินผ่อนชำระอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน

- อัตราผ่อนชำระคงที่ 10 ปี

ทั้งนี้ จะมีการเสนอโครงการให้คณะกรรมการ ธอส. พิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ทันทีหลัง ครม. เห็นชอบ หรือหลังจากโครงการบ้านล้านหลังระยะแรกสิ้นสุดในปลายเดือนธันวาคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านให้กลุ่มพนักงานประจำ-ฟรีแลนซ์

ธอส. เพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ง่ายมากขึ้น โดยเตรียมกรอบวงเงินอีก 23,000 ล้านบาท จัดทำ 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่ม Business Solution ดังนี้

1. โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท

สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน (ECO House)

- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี

- ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี

- ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี

- เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.73% ต่อปีเท่านั้น (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%)

- กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน

ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

2. โครงการสินเชื่อบ้าน D Plus กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท

สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไปและซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิ โครงการ Fast Track, โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track เป็นต้น

- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.99% ต่อปี

- ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี

- ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี

- เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.81% ต่อปี

- กรณีกู้ 2,500,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 10,300 บาทต่อเดือน

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

3. โครงการสินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนด

- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 2.80% ต่อปี

- ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.05% ต่อปี

- ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี

- เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.13% ต่อปี

- กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,200 บาทต่อเดือน

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

4. โครงการสินเชื่อบ้าน All Home กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท

สำหรับลูกค้ารายที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น

วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

- ปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี

- ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี

- ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี

- เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.55% ต่อปี

- กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,400 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป

- ปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี

- ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี

- ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี

- เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.33% ต่อปี

- กรณีกู้ 3 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

5. โครงการสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.25% ต่อปี

- ปีที่ 4-5 เท่ากับ 4.15% ต่อปี

- กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธอส. ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเป็นแบบขั้นบันได จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ประสบปัญหาเงินงวดสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต หรือ Payment Shock

อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาท ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.40% ต่อปี โดย MRR ของธนาคารในปัจจุบันอยู่ที่ 6.150% อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 2 จึงเหลือเพียง 2.75% ต่อปี ชำระเงินงวดเดือนละ 4,400 บาท และปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี เงินงวดเดือนละ 4,900 บาท

ทั้งนี้ ถือเป็นเงินงวดที่ปรับขึ้นในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระยังเพียงพอที่จะตัดทั้งเงินต้นและตัดดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะปิดบัญชีเงินกู้ได้ก่อนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาเงินกู้ได้

 

ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้านให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ธอส. เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

- สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส.

- สามารถกู้ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.05% และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือเท่ากับ 4.15% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

- กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท ต่อเดือน

- ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

- วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปีปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

- กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน

- ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

- สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน

- วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% และปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

- กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท ต่อเดือน

- ฟรีค่าธรรมเนียม การยื่นกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

สินเชื่อบ้าน Two-Gen ผ่อนนาน 70 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมออกมาตรการสินเชื่อบ้าน ธอส. "ทูเจน (Two Gen)" เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยจุดเด่นของสินเชื่อบ้าน ธอส. นี้ คือ เป็นสินเชื่อบ้านที่ผ่อนนาน 70 ปี เพื่อทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เฉพาะกรณีกู้ใหม่

- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

- เพื่อปลูกสร้างอาคาร

- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

หมายเหตุ: นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน/ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

- กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,500,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

- ไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

ปีที่ 1-2 คงที่ = 2.00% ต่อปี

ปีที่ 3-4 คงที่ = 3.10% ต่อปี

ปีที่ 5-6 = MRR -2.00% ต่อปี

ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.50% ต่อปี
- กรณีสวัสดิการไม่มีเงินฝาก = MRR-1.00% ต่อปี

หมายเหตุ: MRR ตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติ/เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

- ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น

- บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เอกสารส่วนบุคคล

- บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

- สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

- ใบรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

- สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

- หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

- รูปถ่ายกิจการ

- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

- หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

- สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

- สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

- ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม

- แบบแปลน

- ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ 1 ธันวาคม 2563-30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen

 

สินเชื่อบ้าน Two-Gen สินเชื่อบ้าน ธอส.

 

กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบของขวัญปีใหม่

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ปี 2564 สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการของขวัญปีใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1) โครงการชำระดีมีคืน สำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ โดยการโอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่

- ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง รายละไม่เกิน 5,000 บาท

- ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท

2) โครงการลดภาระหนี้ สำหรับหนี้เงินกู้ NPLs หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน โดยการคืนดอกเบี้ยให้แก่

- ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

- ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02-555-0555 หรือ 1593

2. โครงการของขวัญปีใหม่ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

1) ช่วยจัดสรรการผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชยขออนุมัติประนอมหนี้ครั้งแรก ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยผ่อนชำระค่างวด ปีที่ 1-2 มากกว่าร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยประจำเดือน และปีที่ 3-5 มากกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยประจำเดือน

2) ช่วยลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ประกันชดเชยที่มีศักยภาพ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 โดยผ่อนชำระค่างวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอ กเบี้ยปกติ (ผ่อนชำระภายใน 5 ปี)

3) ช่วยลดค่างวดผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 โดยผ่อนชำระค่างวด ปีที่ 1-2 มากกว่าร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยประจำเดือน และปีที่ 3-5 มากกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยประจำเดือน

ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02-890-9999

3. การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ

ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564 เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3512, 3509, 3529, 3525

4. มาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

1) มาตรการลดเบี้ยปรับ อัตราร้อยละ 100 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี

2) มาตรการลดเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

3) มาตรการลดอัตราการคิดเบี้ยปรับจากเดิมอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีเหลืออัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

4) เพิ่มอัตราการลดเงินต้นจากเดิมร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โทร. 02-515-3999 หรือ 1186

 

สินเชื่อบ้านออมสิ ธอส. และธนาคารรัฐ ช่วยมีบ้านได้ง่ายขึ้น

 

บ้านล้านหลัง ขยายวงเงินกู้เป็น 1.2 ล้าน ผ่อน 4,500 บาท/เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข “โครงการบ้านล้านหลัง” กรณีลูกค้ารายย่อย (Post Finance) โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายและวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยเป็นไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการบ้านล้านหลัง กำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย จำนวน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น

กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม (4 ฟรี) ได้แก่

1. ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

2. ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน

3. ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

4. ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ส่วนกรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 3.00% ต่อปี

กรณีลูกค้ากู้ 1.2 ล้านบาท จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 4,500 บาท/เดือนเท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

7 เหตุผลที่ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

Guide

7 เหตุผลที่ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

 

สินเชื่อบ้านออมสิน

 

กรมธนารักษ์-ออมสิน-ธอส. จัดสินเชื่อ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ดอกเบี้ยต่ำ 2.75% ต่อปี

กรมธนารักษ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน จัดสินเชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ดินราชพัสดุ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งกำหนดให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็น บ้านแฝด บ้านแถว อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางไม่เกิน 30% ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรม

โดยเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี พร้อมได้รับการผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง

2. ประชาชนที่่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน

3. ประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ: ใช้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก

อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1-4 เท่ากับ 2.75% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.75% ต่อปี ส่วนลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน MRR-1% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.75% ต่อปี

เมื่อนำวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาประมาณการเงินงวด พบว่า

- ถ้าวงเงินกู้ 350,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 1,700 บาท/เดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 2,300 บาท/เดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 3,300 บาท/เดือน

- ถ้าวงเงินกู้ 700,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 3,300 บาท/เดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 4,500 บาท/เดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 4,400 บาท/เดือน

ปัจจุบันได้ดำเนินการใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และประจวบคีรีขันธ์

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารออมสินทุกสาขา ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-2 มกราคม 2566

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍