อัปเดตสินเชื่อบ้าน ธอส. ปล่อยกู้ 3-5 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.5%

DDproperty Editorial Team
อัปเดตสินเชื่อบ้าน ธอส. ปล่อยกู้ 3-5 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.5%
การขอสินเชื่อบ้านถือเป็นทางออกของคนอยากมีบ้านที่ไม่มีเงินก้อนใหญ่ ซึ่งถ้าไม่รู้ว่าจะไปขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารไหนดี ธนาคารของรัฐอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผู้ซื้อ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ยาก มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองมากขึ้น
ล่าสุด ธอส. เตรียมตอบรับนโยบายรัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 ล้านบาท ให้กู้รายละ 3-5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น
Subscription Banner for Article

สินเชื่อ ธอส. ดอกเบี้ยต่ำ 2.5-2.75% ต่อปี

จากแนวทางของกระทรวงการคลังที่ต้องการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เหลือของปี 2562 ทาง ธอส. จึงเตรียมออกมาตรการสินเชื่อ วงเงิน 50,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีที่ 2.5-2.75% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในตลาด
โดยปล่อยสินเชื่อให้ทั้งผู้ที่กู้ใหม่ กลุ่มซื้อขายเปลี่ยนมือ และกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงินอื่น วงเงินสินเชื่อต่อราย คาดว่าจะอยู่ที่ 3-5 ล้านบาท
ปัจจุบันมาตรการดังกล่าวข้างต้นอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง รวมถึงการผ่อนปรนเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไร
คาดว่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่อใหม่นี้ได้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2562
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เป็นลูกค้าเดิม ก็มีโอกาสในการปรับอัตราดอกเบี้ยลง แต่ทางธนาคารจะต้องขอพิจารณาต้นทุนอีกครั้ง ทั้งนี้ ธอส. คาดว่าในช่วงปลายปี 2562 ไปจนถึงต้นปี 2563 จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท
52808324_xl home loan

3 แพ็กเกจสินเชื่อบ้าน ธอส. ดอกเบี้ย 2.79% ต่อปี

นอกจากนี้ ธอส. ยังได้จัดทำแพ็กเกจผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหลากหลายอาชีพ ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบริษัทเอกชน ภายใต้กรอบวงเงินรวม 25,500 ล้านบาท มุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเองด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ประกอบด้วย

1. สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน

ให้กู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน หรือเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนในหน่วยงานที่ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ธอส. ภายใต้โครงการ "Corporate Synergy" และไม่มีสวัสดิการประเภทอื่นกับ ธอส.
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.45% ต่อปี (3.30%) ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี (5.25%) และปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้ารายย่อยที่หน่วยงานทำ MOU กับ ธอส. อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือกู้เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี) วงเงินให้กู้ขั้นต่ำ 1 ล้านบาทสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหลักประกัน
วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การซื้อที่อยู่อาศัย โดยฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม ให้ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี
พิเศษสำหรับผู้กู้ที่ยังเป็นหรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธอส. รวมถึงผู้ที่ได้รับการแนะนำจากญาติพี่น้องที่เป็น หรือ เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธอส. ที่ยื่นกู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้ ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-3.60% ต่อปี (3.15%) และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-1.65% ต่อปี (5.10%)
ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

2. สินเชื่อ "บ้าน Happy Life"

สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปและลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ 2.95% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ MRR-3.80% ต่อปี (2.95%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับไถ่ถอนจำนอง ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. และให้กู้เพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบันเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี
ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

3. สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน (สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสมาคมไทยรับสร้างบ้าน) ปี 2562

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.96% ต่อปี (2.79%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี ให้กู้เพื่อปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองพร้อมปลูกสร้าง หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมกับปลูกสร้างหรือไถ่ถอนจำนอง ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี
ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
Property_Finance_Condo_Loan_sts_1372683893

สินเชื่อ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ดอกเบี้ยต่ำ 2.75% ต่อปี

อีกหนึ่งสินเชื่อคือ สินเชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ดินราชพัสดุ (ความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ ธอส. และธนาคารออมสิน) โดยเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี พร้อมได้รับการผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง
2. ประชาชนที่่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน
3. ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ: ใช้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก
อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1-4 เท่ากับ 2.75% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.75% ต่อปี ส่วนลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน MRR-1% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.75% ต่อปี
ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-2 มกราคม 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์